NFV Medlemsmøte: Forbedring innen vedlikehold ved bruk av additiv manufacturing og digitale lagre

  • onsdag 19.januar kl. 08:30
  • Sluttidspunkt: 19.jan. kl. 16:00
  • Sted: Online
  • Arrangør: NFV
  • Varighet: 1 dag

  • Pris: 0 kr
  • Medlemspris: 0 kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

Brede Lærum, som er Head of AM Centre of Excellence i Equinor ASA, holder et innlegg om Forbedring innen vedlikehold ved bruk av additiv manufacturing og digitale lagre.

For oss som ledere og vi som har interesse for vedlikeholdsfaget vil det åpne for enorme muligheter ved å vurdere og implementere det som vi i dag kaller «additiv manufacturing» og ved å ta i bruk digitale lagre allerede i tidligfase av prosjektering av en hvilket som helst driftsfase innenfor enhver industri. Additiv manufacturing og digitale lagre kan også implementeres i effektive strategier i eksisterende industri i forbindelse med «end of life» og levetidsforlengelses utfordringer og der produsenter av utstyr enten går konkurs, eller det av andre grunner ikke lenger er mulig å oppdrive reservedeler.

Del |