NORD-baggage-transport crop

NORD DRIVESYSTEMS på interflyplass Europa Effektiv drivteknologi for bagasjehåndtering

Enten du sjekker inn, sorterer, høyhastighetstransport eller gjenvinning av bagasje – NORD DRIVESYSTEMS tilbyr passende kjøreløsninger for alle bagasjehåndteringsapplikasjoner. Av og til transporteres bagasjegjenstander av varierende vekt over lange avstander og med ujevne mellomrom.

Dette er den store utfordringen for bagasjehåndtering på flyplasser. Her tilbyr NORD DRIVESYSTEMS ulike høyeffektive drivløsninger.

Enestående energieffektivitet
NORDs IE5+ synkronmotor overbeviser med en energieffektivitet på opptil 93 prosent og overgår dermed til og med den høyeste standardiserte effektivitetsklassen IE5. Drivspesialisten tilbyr den ikke bare som en frittstående motor, men også i integrerte drivsystemer som reduserer antall grensesnitt og dermed øker systemeffektiviteten ytterligere. I den patenterte DuoDrive- girmotoren er IE5+-motoren integrert i et skrueformet gir og gir ikke bare enestående effektivitet, men også en kompakt installasjonsplass. I motsetning til dette har LogiDrive drivsystem en desentralisert frekvensomformer som effektivt kontrollerer drivverket og er plassert direkte på girmotoren, noe som muliggjør enkel installasjon.

Spesielt viktig for industrien: IE5+-motordesignet og frekvensomformerdriften gjør at samme motorvariant kan brukes universelt over hele verden - uavhengig av lokal nettspenning eller de respektive energieffektivitetsforskriftene.

Redusere varianter, minimere kostnader
NORD drivteknologi oppnår en meget høy og relativt konstant virkningsgrad over et bredt turtalls- og dreiemomentområde, og gir også optimal energiforbruksytelse i dellast og turtallsområder. Dette muliggjør bruk over et bredt belastningsområde og dermed reduksjon av antall drivvarianter i et komplett system. Administrative kostnader minimeres og produksjon, logistikk, lagring og serviceprosesser strømlinjeformes. Dette resulterer i en betydelig reduksjon av brukerens Total Cost of Ownership (TCO).

En energieffektiv drift er spesielt viktig for store transportørsystemer med mange drivenheter. Med NORD ECO-tjenesten støtter NORD sine kunder i å finne den mest energieffektive drivløsningen. NORD-spesialister måler systemets lastprofil og avgjør om drivverket er optimalt utformet. Skulle dette ikke være tilfelle, anbefaler de en mer effektiv stasjonskonfigurasjon.

 

Xylem crop

Hva skal du pumpe

Få fagfolk og bedrifter har spesialisert seg på pumpeteknologi og valg av pumpeløsninger. I prosessindustri, og vann og avløpsbransjen er det i stor utstrekning faste installasjoner. Men ofte er det behov for en pumpeløsning kun i relativt kort tidsperiode. For ikke-permanente installasjoner kan driftsforholdene bli svært forskjellige. 

ABB besparelse crop

Energianalyse av motordrifter i industrien avdekker et sparepotensiale på 2,1 TWt

En gjennomsnittlig energibesparelse på 31 prosent

I perioden juni til september 2023 gjennomførte ABB energianalyse på mer enn 2000 elektriske motorer med tjenesten ABB Energy Appraisal, og resultatet indikerer en gjennomsnittlig energibesparelse på 31 prosent. Det tilsvarer et sparepotensiale på mer enn 2,1 terrawatt-timer (TWt), basert på en antatt levetid på 20 år.

AF crop

AF Gruppen og Aventi med stor avtale i Innlandet

AF Gruppen har inngått avtale med Aventi og samarbeidspartner Omega Holtan om totalunderentreprise for elektro- og automasjonsarbeidene på AFs E6-prosjekter i Innlandet. Avtalen omfatter prosjektering og bygging av elektro- og automasjonsanlegg i prosjektet E6 Storhove – Øyer, hvor AF Gruppen er godt i gang med anleggsarbeidene. Den nesten ti kilometer lange strekningen inkluderer blant annet den 2,7 kilometer lange Fåbergtunnelen.

NORD-IE5plus-synchronous-motor crop

IE5+ synkronmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS. Banebrytende når det gjelder å spare CO2 og material

Tilbyr en konstant høy virkningsgrad på opptil 93 prosent

De europeiske standardene DIN EN 60034-30-1: 2014-12 (nettdrift) og DIN VDE 0530-30-2: 2019-02 (frekvensomformerdrift) definerer de fire effektivitetsklassene for elektriske motorer fra IE1 til IE4+. Basert på de underliggende kriteriene er enda mer effektive stasjoner kjent som IE5 innen industrien.