Norsk-stiftelse-blir-verdensledende-paa-energiraadgiving-og-sertifisering crop

Endrer oss for å gjenspeile fremtidens energisystem

Norsk stiftelse blir verdensledende på energirådgiving og sertifisering

DNV GL slår sammen forretningsområdene olje, gass og fornybar energi. Resultatet er verdens ledende uavhengige aktør innen energirådgiving og sertifisering. – Nå samler vi 4000 energieksperter, og blir dermed verdensledende, både som ressursmiljø for uavhengige energirådgivere og som sertifiseringsselskap, sier Ditlev Engel, som blir leder for det nye forretningsområdet i DNV GL.

Det nye forretningsområdet får navnet Energy Systems, og er i drift allerede fra 1. februar. Én måned senere skifter DNV GL navn til DNV.

– Vi endrer oss for å gjenspeile fremtidens energisystem, der fornybar energi vil utgjøre en større andel av energibalansen, og karbonfjerning blir stadig viktigere. Energy Systems vil stå for sertifisering, rådgivning og digitale overvåkingstjenester til hele verdikjeden knyttet til energi, sier Engel.

Betjener hele energimarkedet

Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør for DNV GL, forteller at et energimarked er i rask endring, og at etableringen av Energy Systems er et svar på dette.

– Vi ønsker å sette våre kunder i stand til å håndtere energiskiftet – raskere. Ved å slå sammen vår fagkunnskap kan vi yte bedre tjenester til de av våre kunder som opererer i, og er på vei inn i energimarkedet. Denne nye strukturen vil sikre at vi kan betjene alle deler av energimarkedet, sier han.

Selv om fornybar energi øker sin markedsandel, vil DNV GL fortsette å arbeide med olje- og gassektoren i omstillingen rettet mot karbonfjerning. Ditlev Engel påpeker at naturgass sannsynligvis vil være den største energikilden frem mot 2050, mens hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring vil bli viktige verktøy til bruk i de sektorene der energiskiftet byr på større utfordringer.

– Å samle kreftene i Energy Systems gir oss tilstrekkelig størrelse til å arbeide med ledende næringsaktører for å bistå med å oppskalere grønn energiteknologi og optimalisere sikkerheten hele veien fra produksjon til forbruk. Det er liten tvil om at vi er på vei mot en ødeleggende global oppvarming, men vi har teknologien til å gjennomføre et enda raskere skifte. Jeg ser en større vilje blant politikere og selskaper til å trappe opp karbonfjerningen i sektoren, og vi i DNV GL er klare til å gjøre vårt, slik at vi kan takle den nødvendige omstillingen i energisystemet mye raskere, sier han.

Kjøper amerikanske rådgivere

Samtidig kunngjør DNV GL oppkjøp av det USA-baserte rådgivende ingeniørselskapet ERS Inc.

ERS består av rundt 80 eksperter, og bistår i likhet med DNV GL sine kunder med å styre og redusere energikostnader gjennom tjenester som design, formidling, implementering og evalueringer. ERS vil bli en integrert del av DNV GL.

– Gitt takten i energiskiftet er det naturlig at vi ser utenfor vår egen organisasjon etter oppkjøpsmuligheter. Den fagkunnskapen og tilnærmingen til digitale løsninger som ERS har vist, er på linje med vår egen visjon og tjenesteprofil, og jeg er sikker på at våre kunder i Nord-Amerika og andre steder vil bli begeistret over at vi nå har enda flere fagfolk i våre rekker, sier Remi Eriksen.

I tiden fremover vil DNV GL bli et selskap bestående av tre store enheter som omfatter rundt 12 000 fagfolk: det ledende maritime klassifiseringselskapet, verdens største ressursmiljø av uavhengige energieksperter og sertifiseringsselskap, og en leverandør av kvalitetssikringstjenester som setter standarden for sikkerhet i produkter og verdikjeder.

  

 

NORD-Cazaux-Rotorflex-Drehkolbenpumpe-crop

Driv teknologi for desentraliserte frittstående applikasjoner

Omformeren sikrer jevn start og stopp av motoren

NORD DRIVESYSTEMS leverer også applikasjonsoptimaliserte drivsystemer for kompakte mobile maskinsystemer som pumper eller vifter opp til 22 kW. For drift med variabel hastighet på slike maskiner som ofte bare har en eller noen få drivakser, kan NORDAC FLEX SK 200E frekvensomformeren monteres direkte på motoren eller i nærheten av motoren på maskinen.

Les mer
1157956591

SAP Carbon Footprint Management hjelper bedrifter med omstilling til økt bærekraft

Datadrevne tilnærming gjør det mulig for bedrifter å arbeide med bærekraft

SAP har lansert SAP Product Footprint Management, en ny skybasert løsning for selskaper som kan beregne CO2-avtrykket til produkter i hele verdikjeden. Løsningen tar hensyn til hele produktets livssyklus, hjelper bedrifter med å rapportere miljøpåvirkningen av produktene sine til regulerende myndigheter og resulterer i at produktene blir mer bærekraftige.

Les mer
Tools Bore hull crop

Kunsten å bore i metall

Før du begynner på selve boringen er det viktig å sørge for sikkerheten

Boring av et perfekt hull starter med å velge ut riktig bor i forhold til materialet og bormetoden du skal bruke. TOOLS har et svært bredt utvalg av metallbor, og du vil garantert finne det som passer perfekt til hullet du skal bore.

Les mer
KUKA_Rob_KMP_600-S_diffDRive crop[1]

Sterk satsing på mobile plattformer

Plattformen er lett å tilpasse til resten av enhetene i systemet

Ny modell med flere nye, smarte løsninger i KUKAs sortiment. Med den nye autonome plattformen KMP 600 S-diffDrive fyller KUKA tomrommet i lastekapasitet (600 kilo) mellom de tidligere lanserte KMP 200 og KMP 1500 (200 henholdsvis 1500 kilo), i sitt utvalg av autonome kjøretøy.

Les mer