Øwre-johnsenkomplett_sjøvannstasjon crop2

Riggen leveres komplett sammenstilt med filter og ventiler

Ny komplett pumperigg

Øwre-Johnsene skal levere en komplett selvsugende pumperigg for sjøvann. Denne gangen med vesentlig større kapasitet enn tidligere leveranse Denne leveransen er uten UV-filter, men med 2 pumper og med en total kapasitet på 420 m3/h.

Systemet henter vann på 30 meters dyp med 140m lang ledning på innløp-siden. Riggen leveres komplett sammenstilt med filter og ventiler. Dette gir en unikt effektiv montering på stedet.

Komplett sjøvannstasjon med rensing og desinfisering av sjøvann.

Kapasitet pumpe: 200m3/t mot 15 m løftehøyde.

Komplett ramme med selvsugende sentrifugal pumpe, KSB spjeldventiler med pneumatiske aktuatorer og tilbakeslagsventil, Bernoulli filter, Siemens mengdemåler, Berson UV anlegg for desinfisering, samt Danfoss frekvensomformer og Tempress trykktransmitter med sjøvannsmembran.

Funksjonsbeskrivelse:

Sjøvann suges fra sjøvannsledning til pumpestasjonen. Aktuert spjeldventil, samt tilbakeslagsventil er installert på sugesiden av pumpa. Videre pumpes sjøvannet via et Bernoulli filter og Siemens mengdemåler til Berson UV-anlegg. Etter UV-anlegget er det montert aktuert spjeldventil. I tillegg komer stasjonen med Tempress trykktransmitter på trykksiden av pumpen.

  • Spjeldventiler med pneumatisk aktuator benyttes som sikkerhet for å stenge av anlegget. Styres fra SCADA kontrollsystem.
  • Selvsugende sentrifugalpumpe har keramisk belegg innvendig i pumpehus. Impeller i Duplex stål.
  • Selvrensende Bernoulli filter som styres på tidsintervall eller differansetrykk, alt etter hva som inntreffer først. Egen spyleledning som føres tilbake til sjø.
  • Mengdemåler og trykktransmitter med sjøvannsmembran kobles mot SCADA kontroll system, samt benyttes til styring av pumpe.
  • Frekvensomformer styres av signal fra SCADA kontrollsystem. Pumpehastighet reguleres etter behov.
  • UV anlegg har egen sensor for måling av UV intensitet, samt visker system som renser quarts-glass.
  • Hele stasjonen kobles opp mot eksisterende SCADA kontroll system.

Stasjonen er designet for å takle krevende forhold da installasjonen står et godt stykke over vannlinjen. Dette er det tatt spesielt hensyn til under prosjekteringen.

Det har vært en spennende og forholdsvis lang prosjekteringsfase, og ØJ er stolte av å kunne levere en optimal løsning for denne type installasjon. I leveransen ligger komplett montering av alle komponenter, sammen med rør i rustfritt stål på felles ramme, og hele riggen trykktestes før levering. Stasjonen leveres komplett og skal kobles til resten av eksisterende anlegg. Øwre-Johnsen kan bistår ved igangkjøring.

Marspriser strøm crop

Marsprisen setter bunnrekord

Enn så lenge er forbruket av strøm lite påvirket av koronatiltakene

Merk at denne rekorden er notert i euro, ikke i norske kroner. Den svake norske krona gjør nemlig at strømprisen ikke stuper fullt så lavt for nordmenn. Bunnrekorden noteres derimot både i euro og i svenske kroner.

Les mer
MDV 1 20 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold følger utgivelsesplanen for 2020

Mye har stoppet opp i samfunnet, men jo flere bedrifter som evner å holde hjulene i gang, dess raskere vil vi samfunnet komme i naturlig gjenge etter pandemien. Informasjon til dyktige fagfolk er fortsatt avgjørende. Min Drift og Vedlikehold vil fortsette å oppdatere alle fagfolk i bransjene.

Les mer
Fuchs rense crop

Ny supereffektiv rengjøring for hydraulikk- og sirkulasjonssystemer

Kombinerer ekstremt effektiv rengjøring med utmerket oksidasjonsstabilitet

Kanskje har du, i likhet med mange andre, dårlige erfaringer med at belegg eller andre oljerester har forårsaket store problemer i sirkulasjons- og hydraulikksystemer. FUCHS lanserer nå en ny, svært effektiv og enkel løsning på problemet: RENOLIN CLEAN.

Les mer
DMG MORI crop

FUCHS i Skandinavia er nå en del av DMG MORI – FUCHS Technology Partnership

I fellesskap utvikle nye smøremiddel- og tjenester for maskinløsninger

Det skandinaviske samarbeidet er en forlengelse av den tekniske samarbeidsavtalen som ble inngått i 2017 mellom DMG MORI AG og FUCHS PETROLUB SE. Avtalen ble opprettet for å sikre tett samarbeid og en felles definisjon av standarder for innovativ produktutvikling på området smøremidler og maskinverktøy.

Les mer