fiskeanlegg_kar2 crop

Ny, norsk digital pumpeløsning

Sparer opptil 80 prosent energi i lukkede akvakulturanlegg. Haugesund-selskapet Nordic Clean Pumps AS (NCP) inngår samarbeidsavtale med Schneider Electric og revolusjonerer oksygentilførsel av vann i akvakulturanlegg med store energi- og ressursbesparelser. 

– Takket være vår design og anvendelse av digitalteknologi fra Schneider Electric kan vi nå forsyne akvakulturanlegg med riktig oksygentrykk. Total Gas Controller-løsningen vår fører til et bedre miljø for oppdrettsfisk, med lavere dødelighet og bedre tilvekst som resultat - med besparelser på opptil 80 prosent energi og 50 prosent oksygenforbruk sammenlignet med en tradisjonell løsning. Den er så effektiv og driftsbesparende for operatørene at den kan eksporteres til lavkostland, uttaler styreformann og FoU-direktør Kjell-Erik Røvang i NCP.

Omsetningen ligger i år an til å tredoble seg for Gazelle-selskapet Nordic Clean Pumps, som ble stiftet i 2014 og har investert cirka seks år i forskning og testing av en ny løsning for å injisere surstoff med riktig trykk i lukkede akvakulturanlegg.

Total Gas Controller (TGC), en av flere produkter som NCP leverer til akvakulturbransjen, passer perfekt for alle fiskeoppdrettsanlegg med resirkulering av vann på land, men også for lukkede anlegg i sjø - om det er gjennomstrømming, RAS, eller delstrømssystem med salt eller ferskvann.

- Vi takker Schneider Electric, som har trodd på oss og investert betydelige ressurser i form av rådgivning, programmering og kompetanseoverføring. Uten deres teknologi og samarbeid hadde vi ikke klart å oppnå en så energieffektiv og ressursbesparende løsning.

Last ned artikkelen her.

SAP SAPPHIRE 2023, Orlando, USA

SAP introduserer nye AI-funksjoner på SAP Sapphire 2023

Inkluderer nå nye AI-baserte funksjoner

I forbindelse med konferansen SAP Sapphire 2023 i Orlando, Florida har SAP presentert en rekke AI-relaterte nyheter og samarbeid. SAP Business AI kan tas i bruk i hele organisasjonen, og kan eksempelvis brukes til å skape personaliserte kundeinteraksjoner, forbedre innkjøp, utvikle talenter og håndtere usikkerheter.

Les mer
TUNASTUDIO

Ørsted tildelt kontrakt – skal fange 430.000 tonn biogen CO2 og lagre på norsk sokkel

Den danske Energistyrelsen (DEA) har tildelt Ørsted en 20-årig kontrakt til 'Ørsted Kalundborg Hub' som er et prosjekt for karbonfangst og lagring (CCS). Prosjektet innebærer at Ørsted skal etablere karbonfangst ved to danske kraftverker – det treflisfyrte Asnæs kraftverk i Kalundborg i Vestsjælland og ved Avedøre kraftverkets halmfyrte kjele i København. CO2-en skal lagres i Norge.

Les mer
Cermaqs crop

Cermaqs bærekraftrapport

Er lakseoppdrett bærekraftig? Det er det når det gjøres riktig. I Cermaqs bærekraftrapport presenterer vi både hvordan vi tar tak i utfordringene knyttet til å produsere sunn sjømat på en bærekraftig måte og vår ambisjon om å gjøre mer.

Les mer
Kleven Verft crop

Eksportstrategien: Høye ambisjoner, tom verktøykasse

Foto Per Eide

Når næringsminister Jan Christan Vestre 2.mai presenterte sin nye eksportsatsing for maritim eksport utelater han den viktigste håndsregningen han kunne gitt norsk verftsindustri, nemlig en forskuddsgaranti for norske skipsverft.

Les mer