Fortum batteri crop

Vil også kunne redusere miljøpåvirkningen knyttet til elbiler betydelig

Nye nordiske eksporttillatelser forbedrer Fortums gjenvinning av elbilbatterier i Finland

Nå vil norske og svenske lithium-ion batterier bli gjenvunnet ved Fortum Recycling & Waste’s gjenvinningsanlegg i Finland. Elektrifisering av transportsektoren er helt nødvendig dersom vi skal redusere de globale klimautslippene. Når etterspørselen etter elbiler øker, øker også behovet for de viktige materialene elbilbatterier består av og behovet for å håndtere brukte batterier på en bærekraftig måte.

Ved å gjenvinne brukte elbilbatterier vil Fortum kunne ta bedre vare på de verdifulle materialene batteriene består av og slik sikre unødvendig bruk av ressurser.

Fortum Recycling & Waste tar nå et viktig skritt for å bli Europas beste aktør innen resirkulering av elbilbatterier. Enheten har nylig fått eksporttillatelser til å frakte batterier fra både Norge og Sverige til gjenvinningsanlegget vårt i Finland. Eksporten av lithium-ion-batterier fra Norge og Sverige starter senere denne måneden.

«De nye nordiske transporttillatelsene er nøkkelen til å nå Fortums mål om å bli Europas beste resirkuleringsanlegg for elbilbatterier. Ettersom elektrifiseringen av transportsektoren øker og flere i større grad velger elbil, vil Fortums løsning bli viktig de neste årene. Derfor jobber vi for at Fortum skal bli et gjenvinningspunkt for elbilbatterier i Europa og i verden for øvrig», sier Tero Holländer, leder for batterigjenvinning i Fortum.

Batteriene vil bli transportert til Finland, der materialene batteriene består av blir gjenvunnet slik at de kan benyttes om igjen i produksjon av nye batterier. Dette gjør det mulig for Fortum å bygge bro over mangelen på de essensielle råvarene elbilbatterier består av og elektrifiseringen av transportsektoren. Gjenvinning av elbilbatterier er en forutsetning for elektrifisering av transportsektoren.

På anlegget tilbyr Fortum tjenester for å håndtere brukte og ødelagte lithium-ion-batterier. Lithium-ion-batterier som har nådd slutten av sin levetid, klassifiseres som farlig avfall og krever spesiell ekspertise innen håndtering. Som ekspert på behandling av farlig avfall kan Fortum tilby selskaper gode tjenester for transport, håndtering, lagring og resirkulering av litium-ion-batterier, som oppfyller sikkerhetskravene fastsatt ved lov.

Fortum har kapasitet til å resirkulere omtrent 3000 tonn brukte batterier i året. Det tilsvarer omtrent 10 000 elbilbatterier. Selskapet har som mål å øke gjenvinningskapasiteten av batterier de neste årene.

«Gjenvinning av norske og svenske elbilbatterier vil også kunne redusere miljøpåvirkningen knyttet til elbiler betydelig - og samtidig gjøre det mulig for produsenter og bilprodusenter å øke produksjonen ved å bruke bærekraftige og gjenvunnede råmaterialer - og deres appell til bærekraftbevisste forbrukere», sier Holländer.Kombinasjonen av mekanisk og hydrometallurgisk resirkuleringsteknologi gjør det mulig å resirkulere 80 prosent av batteriets materialer. Ved å bruke Fortums banebrytende hydrometallurgiske prosess, er selskapet dessuten i stand til å gjenvinne opptil 95 prosent av de etterspurte metallene i et batteris kjerne. Fortum tester også ut gjenbruk av gamle elbilbatterier til nye formål, såkalt «second life»-løsninger, for eksempel gjenbruk av elbilbatterier til energilagring i kraftverk.

 

NORD-Cazaux-Rotorflex-Drehkolbenpumpe-crop

Driv teknologi for desentraliserte frittstående applikasjoner

Omformeren sikrer jevn start og stopp av motoren

NORD DRIVESYSTEMS leverer også applikasjonsoptimaliserte drivsystemer for kompakte mobile maskinsystemer som pumper eller vifter opp til 22 kW. For drift med variabel hastighet på slike maskiner som ofte bare har en eller noen få drivakser, kan NORDAC FLEX SK 200E frekvensomformeren monteres direkte på motoren eller i nærheten av motoren på maskinen.

Les mer
1157956591

SAP Carbon Footprint Management hjelper bedrifter med omstilling til økt bærekraft

Datadrevne tilnærming gjør det mulig for bedrifter å arbeide med bærekraft

SAP har lansert SAP Product Footprint Management, en ny skybasert løsning for selskaper som kan beregne CO2-avtrykket til produkter i hele verdikjeden. Løsningen tar hensyn til hele produktets livssyklus, hjelper bedrifter med å rapportere miljøpåvirkningen av produktene sine til regulerende myndigheter og resulterer i at produktene blir mer bærekraftige.

Les mer
Tools Bore hull crop

Kunsten å bore i metall

Før du begynner på selve boringen er det viktig å sørge for sikkerheten

Boring av et perfekt hull starter med å velge ut riktig bor i forhold til materialet og bormetoden du skal bruke. TOOLS har et svært bredt utvalg av metallbor, og du vil garantert finne det som passer perfekt til hullet du skal bore.

Les mer
KUKA_Rob_KMP_600-S_diffDRive crop[1]

Sterk satsing på mobile plattformer

Plattformen er lett å tilpasse til resten av enhetene i systemet

Ny modell med flere nye, smarte løsninger i KUKAs sortiment. Med den nye autonome plattformen KMP 600 S-diffDrive fyller KUKA tomrommet i lastekapasitet (600 kilo) mellom de tidligere lanserte KMP 200 og KMP 1500 (200 henholdsvis 1500 kilo), i sitt utvalg av autonome kjøretøy.

Les mer