Kilter robot crop

Astrix er utviklet av norske Adigo på Langhus.

Oppsiktsvekkende testresultater av ugressrobot

Leica Geosystems HxGN SmartNet styrer Kilter-roboten som nå settes inn for å redusere sprøytemidler og bekjempe ugress. Etter ti års utvikling er roboten fra Langhus klar for sin første virkelige sesong. Den settes i arbeid på persillerotåkeren til André Hasle i Rygge.

Ugress-roboten Kilter AX1 som under 10 års utvikling har gått under navnet Astrix, er et kvantesprang for robotisering i landbruket. Roboten settes inn mot ugress i grønnsakåkre. Testresultatene er oppsiktsvekkende. Bruk av sprøytemidler reduseres med 95 prosent og avlingene øker med 40 prosent.

Roboten er lett. Den veier bare 200 kilo. Det sikrer at den kan brukes også på bløt jord og kjøre døgnet rundt. Det eneste som stopper den, er kraftig vind og regn, som vil «utvanne» og ødelegge for presisjonssprøytingen rett på det enkelte ugresset.

EU-midler

Astrix er utviklet av norske Adigo på Langhus. Den er nå i kommersielt salg. Utviklingen har tatt ti år og kostet 35 millioner kroner, mye av midlene kommer fra EUs Horizon 2020. Det er EUs flaggskipsatsing på forskning og innovasjon. 

– Horizon 2020 er den viktigste satsingen vi gjør for å styrke Europas konkurransekraft, sier EU. Målet er å få fram nye og unike produkter for en grønn økonomisk fremtid.

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Grøntfondet har også vært inne med utviklingsmidler for å hjelpe fram ugressroboten Astrix.

To salg i år

For å sette fart på salget etablerte Adigo i vinter et nytt selskap. Navnet er Kilter. Produktet er Kilter AX1. I tillegg fulgte tre Adigo-ansatte med over.

– Det største markedet for ugress-roboten er Tyskland. Det er Europas største produsent av grønnsaker, men det er i Norge vi har våre første salg. I år leverer vi to roboter til grønnsakdyrkere i Rygge, sier Vegard Line.

Han har i flere år vært sentral i utviklingen av roboten. Nå er han teknisk sjef i Kilter, og en av dem som kommer til å ha tettest oppfølging av de to første robotene som skal ut i ordinær drift for å bekjempe ugress.

Kjent fra test

Grønnsakdyrker André Hasle i Rygge er den første som tar i bruk ugressroboten i ordinær drift. Han kjenner den fra før.

– Jeg har stilt arealer til disposisjon for utvikling av roboten tidligere, så helt ny teknologi er det ikke for meg. Likevel er jeg veldig spent på resultatet. Nå skal den ut på jordene på egen hånd, sier Hasle.

Ugress-bekjempelse er manuelt arbeid. Hasle setter roboten inn på 80 dekar hvor han dyrker persillerot. Tidligere har det arealet blitt luket av et arbeidslag på 11 personer som dag etter dag har luket seg gjennom mål etter mål.

– Roboten kan spare inn over 300 dagsverk med manuelt og hardt fysisk arbeid på 80 mål, sier Hasle.

Solid test i år

Storskalaforsøk har vært gjennomført på dyrkingsareal på opp mot ett mål. Nå skal roboten dekke 80. Forsøkene har sett veldig bra ut. Resultatene har vært gode, så det her blir spennende, sier Hasle.

Han vil fortsatt være avhengig av mye manuelt arbeid.

– Vi sparer på luking, men vi skal fortsatt høste og bunte, sier han.

Roboten kjører presist. Den finner hvert ugress-strå. Styringen skjer gjennom Leica Geosystems satellittbaserte HxGN SmartNet-system som kombinerer satellitter og bakkestasjoner for å gi deg centimeternøyaktig beskrivelse av hvor du er i hele landet.

– Leica Geosystems HxGN SmartNet er helt avgjørende for den autonome styringen. Roboten kan ikke klare seg uten, sier Vegard Line.

Presisjonslandbruk

– Vi har jobbet tett sammen med Kilter de siste årene for at de skal lykkes med roboten. Vår tro på presisjonslandbruk er stor, sier salgssjef for HxGN SmartNet Anita Bang-Hansen i Leica Geosystems.

HxGN SmartNet kan brukes på alle GPS-mottakere som kan motta korreksjonsdata.

– Vi har ikke låst det til noen systemer. Vi ønsker at alle kan få tilgang til HxGN SmartNet uavhengig av system, sier Bang-Larsen.

– Robotisering i landbruket vil skyte fart. Det kommer for fullt. Vi er tidlig ute, men her kommer det til å skje mye både i Norge og i andre land i årene fremover, sier Vegard Line.

Leica Geosystems AS har salgskontorer i Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondhjem. Kjerneområdet er geodesi og maskinkontroll. Leverer produkter som er brukt for å bygge, måle og grave det meste av det du kan se rundt deg. Hexagon AB er morselskap.

Kiwa tank crop

Trygg drift av svovelsyretank krever jevnlig kontroll

Tankforskriften og en rekke andre lover og forskrifter griper inn i virksomheten

Kjemikaliedistributøren Acinor AS drifter blant annet en tankterminal for svovelsyre på Øra industriområde i Fredrikstad. Svovelsyretanken ble nylig inspisert av Kiwa, en inspeksjon som ifølge myndighetskrav skal foretas hvert femte år.

Les mer
Moholt Nett crop

Sterk kompetanse innen bærekraftig industrivirksomhet

Har vært i det grønne skifte i flere tiår

Oppmerksomheten på bærekraft og redusert energiforbruk fikk økt interesse etter lanseringen av den sjette hovedrapport fra FNs klimapanel. Levetidsforlengelse og oppgradering av teknisk utstyrer et sentralt virkemiddel for å redusere miljøpåvirkningen. Det finnes industrielle foretak som allerede oppfyller flere av tiltakene rapporten foreslår. Et slikt firma er Karsten Moholt AS.

Les mer
Vasskbart PC crop

Lanserer vaskbart PC-tilbehør for å hjelpe bedrifter med å gjenåpne arbeidsplassen på en trygg måte

En gjennomsnittlig arbeidsplass kan inneholde 400 ganger flere bakterier enn et

Hygiene og sikkerhet er en topp prioritet for bedrifter og ansatte når vi nå begynner å komme tilbake til kontoret. Mange bedrifter og organisasjoner reduserer størrelsen på kontorlokalene og velger delte og hybride løsninger for minimal miljøpåvirkning, hvor det er praktisk mulig.

Les mer
Parker slange crop

Nye ultrahøytrykksslanger fra Parker forlenger levetiden ved høytrykksspyling

Resultatet er at farlige kontaminanter ikke blir luftbårne

Anlegg, skipsbygging og generell industri kan dra nytte av PFX30-50, som er klassifisert med et arbeidstrykk på opptil 301 MPa.Parker Hannifin lanserer PFX30-05, en DN8 ultrahøytrykksslange som gir forbedret levetid til bruk ved høytrykksspyling på industrinivå på tvers av sektorer, inkludert anlegg og skipsbygging.

Les mer