Fotograf Ingar Sorensen

Optimisme i olje- og energibransjen Arbeidsmarkedsbarometeret Q1 2023

Samtidig som bemanningsutsiktene faller kraftig for de fleste bransjer i ManpowerGroups nye arbeidsmarkedsundersøkelse, er optimismen stor i olje[1]og energibransjen. Nær halvparten av virksomhetene i denne bransjen, sier de skal ansette flere i kvartalet vi er inne i.

Ifølge Bjørn Bjørnsen, leder for Engineering i konsulentselskapet Jefferson Wells, er det i tillegg til økt aktivitet for olje og gass også flere grønne prosjekter som ligger bak optimismen.

 Bemannings- og rekrutteringsselskapet ManpowerGroup spør hvert kvartal norske arbeidsgivere om de skal bemanne opp, bemanne ned eller holde bemanningen uendret i kommende kvartal. Tallene for første kvartal 2023 viser at arbeidsgiverne er langt mindre optimistiske nå enn for tre måneder siden. Nettoutsiktene går dermed kraftig tilbake fra +34 prosent til +23. Til tross for fallet i bemanningsutsiktene under ett, er optimismen stor i olje[1]og energibransjen. Her sier netto 30 prosent av selskapene at de ser for seg å bemanne opp i første kvartal 2023. 48 prosent av selskapene skal bemanne opp, og 18 prosent ned.

De skyhøye olje- og gassprisene er en viktig grunn til at det går godt i bransjen. Samtidig bidro regjeringens midlertidige skattepakke for oljenæringen å fremskynde mange prosjekter på sokkelen. Ifølge Bjørn Bjørnsen var det mange selskaper som leverte inn søknader før oljeskattepakken tok slutt ved utgangen av 2022.

- Det store energiunderskuddet, kombinert med den midlertidige skattepakken, har gjort at investeringsnivået i olje- og gassbransjen har blitt opprettholdt. De mange nye prosjektene som har ble igangsatt i 2022, viser at skatteregimet lyktes med i å gi stabilitet til næringen under pandemien, sier Bjørnsen.

Illustrasjon bransjer MEOS Q1 23 400.png

Grønn energi skaper også optimisme

Bjørnsen mener det ikke bare er nye prosjekter i olje- og gassnæringen som har bidratt til å skape optimisme for energibransjen. – Over hele Norge ser vi nå at det jobbes med mange spennende grønne prosjekter. For Sørvestlandet er det særlig interessant å følge med på havvindprosjektene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2, sier Bjørnsen. Han tror det kan være med på å sparke i gang en ny havvindnæring og sier at mange leverandører, spesielt på Sørvestlandet, allerede har startet å posisjonere seg i forkant av utlysningene. –Sørvestlandet vil bli sentrum for det meste av industrien og arbeidsplassene for den kommende havvindsatsingen. For industrien er det derfor viktig å være til stede, samtidig som de begynner å lete etter rett kompetanse. Dette er leverandørene i full gang med. Havvindnæringen har gått fra konseptfase til industrifase, sier Bjørnsen.

Kamp om kompetansen

I takt med nye prosjekter øker etterspørselen etter riktig kompetanse. Dette gjelder både i tradisjonell olje- og gass og fornybar energi. Selv med rekordlav arbeidsledighet mener Bjørnsen at det likevel skal være mulig å dekke kompetansebehovet i energibransjen. – Etter mange år med høy aktivitet i den norske olje- og gassnæringen, har vi opparbeidet oss god kompetanse på maritim industri. Det gjør at kompetanseflyten kan gå lett fra en bransje til en annen. I tillegg er det også en fordel at norske arbeidsforhold og vilkår er gode, slik at vi kan hente kompetanse fra utlandet ved behov, sier Bjørnsen.

Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

Les mer
SAP SAPPHIRE 2023, Orlando, USA

SAP introduserer nye AI-funksjoner på SAP Sapphire 2023

Inkluderer nå nye AI-baserte funksjoner

I forbindelse med konferansen SAP Sapphire 2023 i Orlando, Florida har SAP presentert en rekke AI-relaterte nyheter og samarbeid. SAP Business AI kan tas i bruk i hele organisasjonen, og kan eksempelvis brukes til å skape personaliserte kundeinteraksjoner, forbedre innkjøp, utvikle talenter og håndtere usikkerheter.

Les mer
Smartest 2023 crop

Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022

I tøff konkurranse med en rekke norske industrieventyr, er Kristiansand-bedriften Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022. Statssekretær Elisabeth Sæther overrakk prisen under «Industrikonferansen 2023» som ble arrangert av Norsk Industri i Oslo, 9. mai.

Les mer
Næringssted crop

Norge som næringssted

Norge vist seg å være en pålitelig partner for Tyskland, sier Michael Kern

Norsk-Tysk Handelskammer har nylig gjennomført den årlige konjunkturundersøkelsen blant medlemmer og kontakter innen norsk og tysk næringsliv. Sammenlignet med fjorårets undersøkelse vurderer selskapene dagens situasjon som positiv, men ser mye mer kritisk på utviklingen de neste tolv månedene enn i fjor. 

Les mer