Otto-Olsen-investerer-i-solcellepanel crop

Dette vil både sikre oss mer forutsigbare strømkostnader

Otto Olsen sikter mot å bli CO2-nøytrale

I 2023 kan Otto Olsen stolt erklære seg som en bærekraftig bidragsyter til det grønne skiftet. Med over 4000 nyinstallerte solcellepaneler på taket vil produksjonsselskapet hvert år spare miljøet for CO2-utslipp tilsvarende omtrent 1.400.000 kWh! Og når vi vet at 1 kWt utgjør 400 gram CO2, kan bedriften skilte med en reduksjon på nesten 5500 kilo CO2 per år.

– Dette vil både sikre oss mer forutsigbare strømkostnader til eget forbruk, men er også en miljøbesparelse av betydning, sier Otto Olsens daglige leder, Kjetil Høgbakken.

Bærekraft i praksis

Bærekraftsansvarlig Anders Vieth Rør hos Solcellespesialisten AS er ikke i tvil om at Otto Olsen har gjort et både viktig og riktig valg.

Han mener prosjektet er et godt eksempel på bærekraft i praksis, og oppfordrer selskaper som sitter på store næringseiendommer til å være med på å medvirke til det grønne skiftet.

– For Otto Olsen vil solcellepanelene være utslippsfrie etter 0,5–1,5 år i produksjon, for deretter utelukkende å produsere fornybar energi i hele 30 år.

Vieth Rør forklarer videre at solcelleanlegget vil gi mer forutsigbare strømkostnader. I sommerhalvåret vil anlegget produsere mer enn bedriftens faktiske behov og bedriften vil først benytte sin egenproduserte solstrøm, for deretter å få økte inntekter av at overskuddsstrøm selges. I vinterhalvåret vil behovet være større og strøm må kjøpes tilbake. Med året sett under ett vil Otto Olsen bli en nettoprodusent av strøm på 300 000-400 000 kWh.

Et grønnere fotavtrykk

Fremtiden krever stadig omstilling og hos Otto Olsen er målet om å bli CO2-nøytrale en del av en langsiktig satsing med flere pågående prosjekter som skal hjelpe dem på vei.

– Nyinvesteringen på taket er et viktig element. Solkraft er en ren, lett tilgjengelig og uuttømmelig energikilde. Vi er hele tiden på utkikk etter nye muligheter for å oppnå et enda grønnere fotavtrykk, og ambisjonene er høye fremover, forsikrer salgs- og markedssjef Michael Mørum.

Selskapet har også gjort en gjennomgang av hele sitt energiforbruk og gjennomført flere tiltak for å redusere forbruket. Effekten av disse tiltakene er antatt å redusere bedriftens forbruk med 10-20%.

– Med en bygningsmasse på nesten 19 000 m2 som rommer kontorer, lager og produksjonsområder er potensialet for reduksjon av strømforbruket stort, avslutter salgs- og markedssjefen.

Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

Les mer
SAP SAPPHIRE 2023, Orlando, USA

SAP introduserer nye AI-funksjoner på SAP Sapphire 2023

Inkluderer nå nye AI-baserte funksjoner

I forbindelse med konferansen SAP Sapphire 2023 i Orlando, Florida har SAP presentert en rekke AI-relaterte nyheter og samarbeid. SAP Business AI kan tas i bruk i hele organisasjonen, og kan eksempelvis brukes til å skape personaliserte kundeinteraksjoner, forbedre innkjøp, utvikle talenter og håndtere usikkerheter.

Les mer
Smartest 2023 crop

Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022

I tøff konkurranse med en rekke norske industrieventyr, er Kristiansand-bedriften Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022. Statssekretær Elisabeth Sæther overrakk prisen under «Industrikonferansen 2023» som ble arrangert av Norsk Industri i Oslo, 9. mai.

Les mer
Næringssted crop

Norge som næringssted

Norge vist seg å være en pålitelig partner for Tyskland, sier Michael Kern

Norsk-Tysk Handelskammer har nylig gjennomført den årlige konjunkturundersøkelsen blant medlemmer og kontakter innen norsk og tysk næringsliv. Sammenlignet med fjorårets undersøkelse vurderer selskapene dagens situasjon som positiv, men ser mye mer kritisk på utviklingen de neste tolv månedene enn i fjor. 

Les mer