NIVA Pål Molander crop

Kunnskapen i NIVA er av stor betydning for å lykkes med den grønne skiftet

Pål Molander er ny administrerende direktør i NIVA

Pål Molander (52) er ansatt som ny administrerende direktør ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Han kommer fra tilsvarende stilling i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). NIVAs styre hadde mange gode kandidater å velge mellom, men det var flere forhold som bidro til at Pål Molander pekte seg ut.

Vi føler oss trygge på at Pål vil ivareta NIVAs kjerneverdi som et faglig sterkt forskningsinstitutt, samtidig som han har det som skal til for å videreutvikle instituttets markedsposisjon. "Hans evne til å engasjere og hans sterke motivasjon for NIVAs samfunnsoppdrag var også med på å gjøre ham til et klart førstevalg," sier NIVAs styreleder Linda Aaram.

Molander uttaler følgende om hvorfor denne stillingen er interessant: "NIVA er et velrennomert og godt posisjonert forskningsinstitutt spekket med internasjonalt ledende kompetanse på viktige og spennende fagfelt. Kunnskapen NIVA forvalter og vil skape fremover vil være av stor betydning for å lykkes med den grønne omstillingen. NIVA er i god utvikling, og jeg ser veldig frem til å bidra i dette arbeidet fremover sammen med alle de dyktige ansatte i NIVA"

Motivert av NIVAs samfunnsoppdrag

NIVAs sentrale rolle i det grønne skiftet var en av grunnene til at Molander valgte vannforskninginstituttet som sin nye arbeidsplass. En viktig oppgave for den nye instituttlederen blir å lede implementeringen av NIVAs strategi mot 2030 – forskning for en bærekraftig fremtid.

Pål Molander tiltrer stillingen som adm. dir. den 1. oktober.

Litt mer om Pål Molander

Molander har vært direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) siden 2011. Han er utdannet cand.scient. og dr.scient. i analytisk kjemi ved Universitetet i Oslo.

Molander har tidligere vært forsker, gruppeleder og forskningsdirektør ved STAMI. Han er en populær foredragsholder på arbeidslivsfeltet i Norge og er oppnevnt i en mengde råd, utvalg og komitéer på arbeidsmiljøområdet nasjonalt og internasjonalt.

NIVA Pål Molander crop

Pål Molander er ny administrerende direktør i NIVA

Kunnskapen i NIVA er av stor betydning for å lykkes med den grønne skiftet

Pål Molander (52) er ansatt som ny administrerende direktør ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Han kommer fra tilsvarende stilling i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). NIVAs styre hadde mange gode kandidater å velge mellom, men det var flere forhold som bidro til at Pål Molander pekte seg ut.

Les mer
UIA batterileder crop

Universitetet i Agder har tilsett leiar for batterisatsinga

Det er òg etablert eit godt samarbeid med Morrow Batteries og andre bedrifter

Førsteamanuensis Johannes Landesfeind startar som fagleg sjef for Batteri Agder-prosjektet ved Universitet i Agder 1. januar 2022. – Eg ser fram til å etablere ei sterk forskingsgruppe. I samarbeid med industrien i Noreg skal vi utvikle, byggje og produsere batteri. Saman med den sterke kompetansen UiA har innan mekatronikk, gir det UiA eit unikt høve til å levere relevant batteriforsking, seier Johannes Landesfeind (33).

Les mer
Helle-Dochedahl_SAP-Nordic crop

SAP får nytt lederteam i Norden og Baltikum

1. mai tiltrer Helle Dochedahl som administrerende direktør i SAP Norden og Balt

Fra 1. mai ønsker SAP velkommen til et nytt ledersamarbeid for de nordiske og baltiske landene. Helle Dochedahl, tidligere Nordisk COO, er utnevnt til administrerende direktør for SAP Norden og Baltikum, og avløser Marika Auramo som er forfremmet til nordeuropeisk COO. Ari Pussinen blir ny nordisk COO.

Les mer
Siemens Klippenberg crop

Nils Klippenberg ny toppleder i Siemens AS, Norge

Vi trenger både at politikere og næringsliv satser på smarte løsninger

Nils Klippenberg er ny administrerende direktør i Siemens AS, Norge. Klippenberg, som har hatt lederroller i Siemens siden 2007, vil nå ha to sentrale posisjoner i selskapet. Den nyansatte toppsjefen kommer fra stillingen som direktør for Smart Infrastructure i Siemens Norge og Norden, en rolle han skal fortsette i, i tillegg til rollen som toppsjef i Norge. 

Les mer