PAREU922_Hand_valve crop

Robust utforming av pakning rundt spindelen

Parker mottar ISO 15848-1 klasse C-lavutslippssertifisering for industrielle kule- og nåleventiler

Parker Hannifin, verdensledende innen bevegelses- og styringsteknologi, presenterer en serie ventiler som er testet i henhold til ISO 15848-1 klasse C, en standard som fastsetter måle-, test- og kvalifiseringsprosedyrer for utslipp fra industrielle ventiler. 

Klasse C-ventiler utfyller Parkers eksisterende løsninger for de strengere lekkasjehastighetsbetegnelsene i klasse A og B, samtidig som de minimerer investeringen som kreves av kunden.

For selskaper som driver innenfor kjemisk, petrokjemisk eller naturgassbransjen, er miljømål, offentlige forskrifter og anleggs-/arbeidersikkerhet blant begrunnelsene for å minimere utslipp til atmosfæren fra industrielle ventiler. En uavhengig testinstans så og sertifiserte alle fabrikktestene.

For å oppnå ISO 15848-1 klasse C-sertifisering må en ventil påvise mindre enn en viss lekkasjehastighet over et forhåndsdefinert antall operasjoner (sykluser). I tillegg må ventilen holde seg innenfor denne grensen mens den tåler forhåndsdefinerte temperatursvingninger. Både Parker Hi-Pro-kuleventiler og nåleventiler i H-serien oppfylte kriteriene, og er nå sertifisert i henhold til ISO 15848-1 klasse C. Hi-Pro-kuleventilen gjennomførte en test på 205 sykluser ved en testtemperatur på -50 °C, og oppnådde en lekkasjehastighet i tetningens spindelsystem på 1,2 x 10-6 og en test på 205 sykluser ved en testtemperatur på +160 °C, og oppnådde en lekkasjehastighet i tetningens spindelsystem på 1,0 x10-6. Nåleventilen i H-serien gjennomgikk en test på 205 sykluser ved romtemperatur, og oppnådde en lekkasjehastighet i tetningens spindelsystem på 2,0 x10-6. Begge ventilene ble testet med helium som testmedium.

Parkers Hi-Pro-kuleventiler i klasse C med høy ytelse gir kaldarbeidstrykk på opptil 414 bar, noe som gir 100 % bobletett avstenging og kontinuerlig repeterbar ytelse. Med en ekte todelt, kvalitetssikret design blir lekkasjeveiene i konstruksjonen redusert til et minimum. Samme kvalitet, pålitelighet og verdi er tilgjengelig fra Parkers H-serie med håndventiler i klasse C med nålemønster, som tillater presis strømningsregulering for en rekke medier til bruksområder med lav strømning. Som standard har nåleventilene metall-til-metall-seter for å sikre 100 % bobletett avstenging.

Begge ventilseriene har helintegrerte rørtilkoblinger som benytter enten Parkers overlegne fordel med proprietære A-LOK® (to hylser) eller CPI™ (enkelt hylse). Denne viktige tekniske funksjonen legger ikke bare til rette for rask installasjon, men eliminerer også behovet for koniske gjenger og gjengetetningsmiddel og, i sin tur, potensialet for en ekstern lekkasjebane. Dette kan redusere de totale utslippene ytterligere.

En annen teknisk funksjon ved ventilene som støtter ISO 15848-1 klasse C-akkreditering, er en robust utforming av pakning rundt spindelen. Spindelen inne i industrielle ventiler er en bevegelig del, så et solid tetningskonsept rundt er avgjørende for å hindre lekkasjer under bevegelse og for å tåle antallet sykluser og temperatursvingningene som er oppgitt i ISO 15848-1 klasse C-standarden.

Med denne utviklingen kan prosessanlegg, systemintegratorer og naturgassdistributører dra nytte av Parker ISO 15848-1 klasse C-sertifiserte kule- og nåleventiler, som bidrar til å minimere utslipp og øke sikkerheten.
 

Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

Les mer
SAP SAPPHIRE 2023, Orlando, USA

SAP introduserer nye AI-funksjoner på SAP Sapphire 2023

Inkluderer nå nye AI-baserte funksjoner

I forbindelse med konferansen SAP Sapphire 2023 i Orlando, Florida har SAP presentert en rekke AI-relaterte nyheter og samarbeid. SAP Business AI kan tas i bruk i hele organisasjonen, og kan eksempelvis brukes til å skape personaliserte kundeinteraksjoner, forbedre innkjøp, utvikle talenter og håndtere usikkerheter.

Les mer
AVEVA data crop

Godt vedlikehold er avhengig av gode data

Et forhold mange glemmer å ta hensyn til er vedlikeholdet av vedlikeholdssysteme

Det er utviklet mange systemer for å styre og optimalisere vedlikeholdet i en bedrift. Kvaliteten på vedlikeholdet blir ikke bedre enn kvaliteten som danner grunnlaget for beslutningene, for eksempel dataene. Et forhold mange glemmer å ta hensyn til er vedlikeholdet av vedlikeholdssystemene.

Les mer
BP PR MAIN IMAGE crop

bp utvider samarbeidet med det norske softwareselskapet Aize

Samarbeidet vil utvikle og effektivisere prosesser rundt vedlikeholdsaktiviteter

Det gjelder for alle installasjoner i Nordsjøen. Softwareselskapet Aize og bp har inngått en avtale som utvider partnerskapet til alle fem installasjoner bp opererer i Nordsjøen.

Les mer