Valinor Batterifabrikk crop

I første omgang skal Elinor Batteries produsere batterier for stasjonær lagring

Planlegger å bygge batterifabrikk i Trøndelag

Det grønne investeringsselskapet Valinor har gått sammen med tidligere Morrow-direktør Terje Andersen for å etablere en ny batterifabrikk i Trøndelag. Investerer 30 milliarder for å lage batteri i Norge. Allerede neste år starter byggingen av Elinor Batteries som blir liggende i den grønne industriparken Eiktyr i Orkland kommune.

Et nytt og omfattende industriprosjekt er i ferd med å ta form i Midt-Norge: Elinor Batteries blir det første prosjektet som svarer direkte på regjeringens batteristrategi.

Batterifabrikken kan gi flere tusen nye arbeidsplasser og vil utgjøre investeringer i milliardklassen.

Den nye satsingen skal lokaliseres i Eiktyr Industripark i Orkland kommune. Elinor Batteries blir den første virksomheten som blir etablert i industriparken.

Bak satsingen står investeringsselskapet Valinor, som tidligere har hatt suksess med en rekke fornybarsatsinger. Valinor, eid av Lars Helge Helvig, har blant annet hatt stor suksess med elbilladeselskapet Zaptec og utvikling av fornybar energi. 

– Batteriproduksjon i stor skala er helt avgjørende for at vi skal lykkes med det grønne skiftet, sier Lars Helge Helvig.

Orkland og Midt-Norge har stor tilgang på fornybar, ren kraft, som er billigere enn resten av landet og ikke minst resten av Europa. Lokalisert kun 40 kilometer fra Trondheim, gir dette også en nærhet til teknologimiljøer i verdensklasse og et stort, kompetent arbeidsmarked. 

Terje Andersen, som tidligere ledet Morrow Batteries i Arendal, blir administrerende direktør i Elinor Batteries.

I første omgang skal Elinor Batteries produsere batterier for stasjonær lagring av strøm. Økt elektrifisering av samfunnet krever store batterier som forsterker kraftsystemet der kapasiteten er for lav og for å jevne ut svingninger i kraftprisen. Stasjonære batterier vil kunne brukes i kraftnettet, i bygninger, i industrien og til ladeinfrastruktur.

– Elektrifiseringen av samfunnet gjør at behovet for batterier over hele verden øker for hver dag som går. At EU skal gjøre seg mindre avhengige av batterier produsert i Asia, åpner også opp for et enda større marked i Europa, sier Andersen. 

Første byggetrinn av fabrikken påbegynnes allerede i 2024, og produksjonen fra første modul starter etter planen medio 2026. Den første modulen vil kreve investeringer på om lag 10 milliarder kroner. Det planlegges tre moduler frem til 2030. Ved fullskala produksjon vil kapasiteten være på om lag 40 GWh.

Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

Les mer
SAP SAPPHIRE 2023, Orlando, USA

SAP introduserer nye AI-funksjoner på SAP Sapphire 2023

Inkluderer nå nye AI-baserte funksjoner

I forbindelse med konferansen SAP Sapphire 2023 i Orlando, Florida har SAP presentert en rekke AI-relaterte nyheter og samarbeid. SAP Business AI kan tas i bruk i hele organisasjonen, og kan eksempelvis brukes til å skape personaliserte kundeinteraksjoner, forbedre innkjøp, utvikle talenter og håndtere usikkerheter.

Les mer
Smartest 2023 crop

Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022

I tøff konkurranse med en rekke norske industrieventyr, er Kristiansand-bedriften Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022. Statssekretær Elisabeth Sæther overrakk prisen under «Industrikonferansen 2023» som ble arrangert av Norsk Industri i Oslo, 9. mai.

Les mer
Næringssted crop

Norge som næringssted

Norge vist seg å være en pålitelig partner for Tyskland, sier Michael Kern

Norsk-Tysk Handelskammer har nylig gjennomført den årlige konjunkturundersøkelsen blant medlemmer og kontakter innen norsk og tysk næringsliv. Sammenlignet med fjorårets undersøkelse vurderer selskapene dagens situasjon som positiv, men ser mye mer kritisk på utviklingen de neste tolv månedene enn i fjor. 

Les mer