Aqua crop

Renere, friskere og grønnere

På årets Aqua Nor som arrangeres denne uken er størst oppmerksomhet rettet mot produksjonsløsninger som gir friskere fisk og reduserer råvareforbruket. Miljøpåvirkningene skal reduseres og mange prosesser elektrifiseres. Stadig flere leverandører retter sin oppmerksomhet mot oppdrettsnæringen, som forventes å ha fortsatt god vekst.

En forutsetning for fortsatt god vekst er at helsetilstanden til fisken forbedres. Flere prosessleverandører viste effektive produksjonstekniske løsninger for vaksinering. Det er flere som presenterte vaksineringsløsninger, enn de som snakket om avlusing. Interessen for standarden for landbaserte oppdrettsanlegg, NS 9416, øker. RAS (Recirculating aquaculture systems) -anlegg vil redusere problemene med utslipp og forurensning.

I mange produksjonsprosesser hvor vi tidligere så hydraulikk som mest effektive løsning, begynner elektriske systemer å ta over. Det gjelder også for fremdrift av båter, enten ved ren elektrisk drift eller hybride løsninger.

Servi presenterte en løsning for å pumpe opp død fisk fra bunnen av merder. Dagens løsninger hydraulisk, men elektrisk drift er også utviklet. Systemet er fleksibelt og kan benyttes i alle typer merder, uten å påvirke den levende fisken.

Servi Aqua 200.jpg

Schneider Electric presenterte en fileteringsmaskin som er utviklet i samarbeid med prosessleverandør, som kjenner behovet godt. Målsettingen med nyutviklingen er å få redusert svinn av fiskekjøtt ved fileteringen. Nøyaktigheten ved fileteringen er god, slik at operatøren enkelt kan optimalisere produksjonen. Valka, et islandsk firma, presenterte en løsning for optimalisert oppdeling av fiskefileter i forpakningsferdig stykker. Filetene ble delt med vannjet, som ikke setter smak eller gir forurensende avfall. Med vison måler løsningen filetens dimensjoner og kan så optimalisere oppdelingen.

Selskapet Spillfree fra Trondheim kombinerer video og maskinlæring for å gi støtte til operatøren i drift av anlegg på grunnlag av fiskens oppførsel i merden. Systemet skal blant annet hjelpe til med å kunne fore fisken optimalt, slik at veksten er god uten at det forurenses med overforing.

Det var helt tydelig at all, både utstillere og besøkende, satte pris på å kunne diskutere faglige spørsmål ansikt til ansikt. Messen var litt mindre en tradisjonelt. Noe av årsaken er nok at mange utenlandske utstillere holdt seg hjemme på grunn av komplikasjoner med å overholde smitteverntiltak under reisen. På selve messeområdet ble nok smitteverntiltak glemt. Selv med mange personer med teknisk bakgrunn, ble det glemt hvor lang en meter er.

Kiwa tank crop

Trygg drift av svovelsyretank krever jevnlig kontroll

Tankforskriften og en rekke andre lover og forskrifter griper inn i virksomheten

Kjemikaliedistributøren Acinor AS drifter blant annet en tankterminal for svovelsyre på Øra industriområde i Fredrikstad. Svovelsyretanken ble nylig inspisert av Kiwa, en inspeksjon som ifølge myndighetskrav skal foretas hvert femte år.

Les mer
Moholt Nett crop

Sterk kompetanse innen bærekraftig industrivirksomhet

Har vært i det grønne skifte i flere tiår

Oppmerksomheten på bærekraft og redusert energiforbruk fikk økt interesse etter lanseringen av den sjette hovedrapport fra FNs klimapanel. Levetidsforlengelse og oppgradering av teknisk utstyrer et sentralt virkemiddel for å redusere miljøpåvirkningen. Det finnes industrielle foretak som allerede oppfyller flere av tiltakene rapporten foreslår. Et slikt firma er Karsten Moholt AS.

Les mer
Vasskbart PC crop

Lanserer vaskbart PC-tilbehør for å hjelpe bedrifter med å gjenåpne arbeidsplassen på en trygg måte

En gjennomsnittlig arbeidsplass kan inneholde 400 ganger flere bakterier enn et

Hygiene og sikkerhet er en topp prioritet for bedrifter og ansatte når vi nå begynner å komme tilbake til kontoret. Mange bedrifter og organisasjoner reduserer størrelsen på kontorlokalene og velger delte og hybride løsninger for minimal miljøpåvirkning, hvor det er praktisk mulig.

Les mer
Parker slange crop

Nye ultrahøytrykksslanger fra Parker forlenger levetiden ved høytrykksspyling

Resultatet er at farlige kontaminanter ikke blir luftbårne

Anlegg, skipsbygging og generell industri kan dra nytte av PFX30-50, som er klassifisert med et arbeidstrykk på opptil 301 MPa.Parker Hannifin lanserer PFX30-05, en DN8 ultrahøytrykksslange som gir forbedret levetid til bruk ved høytrykksspyling på industrinivå på tvers av sektorer, inkludert anlegg og skipsbygging.

Les mer