1157956591

Datadrevne tilnærming gjør det mulig for bedrifter å arbeide med bærekraft

SAP Carbon Footprint Management hjelper bedrifter med omstilling til økt bærekraft

SAP har lansert SAP Product Footprint Management, en ny skybasert løsning for selskaper som kan beregne CO2-avtrykket til produkter i hele verdikjeden. Løsningen tar hensyn til hele produktets livssyklus, hjelper bedrifter med å rapportere miljøpåvirkningen av produktene sine til regulerende myndigheter og resulterer i at produktene blir mer bærekraftige.

SAP Product Footprint Management er en del av en ny portefølje av bærekraftsapplikasjoner som gir åpenhet og målekapasitet i hele forsyningskjeden, slik at selskaper kan redusere sine karbondioksidutslipp og drive mer bærekraftig.

- Kundene vil ha det og verden trenger det. Bedrifter i dag ønsker å handle mer ansvarlig og bærekraftig, og bærekraftsmål vil snart være like viktige for selskapets resultater som de økonomiske målene, sier Thomas Saueressig, medlem av SAPs styre og global leder for SAP Product Engineering.

- Når selskaper inkorporerer CO2 -utslippsdata i sine underliggende forretningsprosesser, er det lettere for ledelsen å skape reelle endringer og ta informerte beslutninger på tvers av hele verdikjeden. Det er det som gjør en reell forskjell i CO2 -utslipp, og SAP har en unik posisjon for å drive denne endringen gjennom samarbeidende, intelligente og bærekraftige forretningsnettverk, fortsetter Saueressig.

Ved å integrere data i alle løsninger som styrer produksjonsprosesser, med stamdata fra forretningssystemer som SAP S / 4HANA, kan SAP Product Footprint Management beregne miljøpåvirkninger basert på forskjellige produksjonsscenarier. En bedrift som f.eks. lager kaker, kan velge hvor de skal kjøpe sjokoladen basert på både prisen på råvarer og råvarenes CO2 -avtrykk.

SAPs datadrevne tilnærming gjør det mulig for bedrifter å integrere og arbeide med bærekraft på en omfattende måte og få konkret innsikt i hele verdikjeden som støtter overgangen til mer CO2-vennlige forretningsprosesser. Bedrifter kan proaktivt identifisere CO2 -avtrykket i starten av produktets livssyklus - i stedet for reaktivt etter at et produktet er produsert. I tillegg gjør SAP Product Footprint Management det lettere for bedrifter å bli mer transparente ved å kunne utveksle data med sine kunder, leverandører og forretningspartnere.

SAP Product Footprint Management er en skybasert løsning basert på SAP Business Technology Platform og designet for å måle og rapportere om CO2-utslipp. Foreslått regulering for å bekjempe de skadelige effektene av klimaendringer kan koste bedrifter opptil $ 120 milliarder dollar, ifølge estimater. En fersk IDC-studie viser hva som prioriteres høyest av IT-beslutningstakere: en klar sammenheng mellom økonomiske og miljømessige faktorer i finansiell rapportering samt reduksjon i CO2-utslipp. *

SAPs engasjement for bærekraft

I mer enn ti år har SAP selv vært et godt eksempel på bærekraftig forretningspraksis. I tillegg til å bli kåret til det beste selskapet i programvareindustrien ved Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) i 14 år på rad, viser SAPs medlemskap i Value Balancing Alliance og SAP Integrated Report vårt engasjement for å integrere økonomiske, miljømessige og sosiale prestasjoner som grunnlag for forretningsbeslutninger.

- SAP har lenge hatt et sterkt og dedikert fokus på sine egne bærekraftsaktiviteter. Lanseringen av SAP Product Footprint Management, sammen med WBCSDs Pathfinder -prosjekt, er en unik mulighet til å bringe selskaper sammen for å redusere CO2 -utslipp på tvers av verdikjeder og bransjer, sier Marta Muñoz, senior forskningssjef og Lead Technology & Sustainability Practice, IDC EME.

 

Manglende sikkerhet IT crop

Ni av 10 IT-sikkerhetsledere vurderer å outsource IT-sikkerheten

Hevder at mange av verktøyene som er på plass ikke lenger benyttes

Ny undersøkelse fra Trend Micro avslører at svært mange IT-sikkerhetsverktøy aldri blir brukt og at outsourcing av IT-sikkerheten kan være et nødvendig tiltak fordi svært mange sliter med manglende tilgang på fagfolk. Den markedsledende IT-sikkerhetsleverandøren, Trend Micro, har lagt frem funnene fra en nylig undersøkelse, hvor det kommer frem at virksomheter kun har på plass 30 prosent av nødvendige sikkerhetsløsninger.

Les mer
Tools Slip og kapp crop

Hvordan lykkes med slip og kapp? Dette er ekspertens råd

En av faktorene i dette er å se på hvilket materiale du skal jobbe med

Nøkkelen til å lykkes med sliping og kapping handler mye om å velge riktig skive ut fra hva slags materiale du skal jobbe med og hvilken maskin du skal bruke. Du må også vite hva som er riktig teknikk og fremgangsmåte for best mulig resultat, og du må vite hvilke sikkerhetshensyn du må ta.

Les mer
Kiwa tank crop

Trygg drift av svovelsyretank krever jevnlig kontroll

Tankforskriften og en rekke andre lover og forskrifter griper inn i virksomheten

Kjemikaliedistributøren Acinor AS drifter blant annet en tankterminal for svovelsyre på Øra industriområde i Fredrikstad. Svovelsyretanken ble nylig inspisert av Kiwa, en inspeksjon som ifølge myndighetskrav skal foretas hvert femte år.

Les mer
Seco Suggest optimaliserer crop

Optimaliser verktøy- og skjæredata umiddelbart med Seco Suggest

Mottar operatøren kunnskapsbaserte anbefalinger

Kunder som bruker Seco Tools sparer tid brukt på prosessoptimalisering med raske verktøyanbefalinger via den nylig omarbeidede Suggest-applikasjonen. Suggest er en gratis nettressurs som er tilgjengelig 24/7.

Les mer