SAP hovedkvarter crop

Først forsøke å unngå, for så å redusere, og til slutt kompensere for utslipp

SAP øker klimasatsingen for å bli CO2-nøytrale innen 2023

SAP annonserte 4. mars deres intensjon om å bli CO2-nøytrale i egne operasjoner innen slutten av 2023 – to år tidligere enn planlagt. Denne annonseringen kom samtidig som publiseringen av SAPs årsrapport SAP Integrated Report 2020, som fokuserer på tre områder; de finansielle, sosiale og miljømessige resultatene, samt deres interne avhengighet, også kjent som connectivity.

I fjor reduserte selskapet utslippet av drivhusgasser betraktelig mer enn planlagt, hovedsakelig på grunn av endrede reisevaner for 100.000 ansatte over hele verden som følge av pandemien.En rask nedgang i antallet business-relaterte flyvningen bidro sterkt til å redusere SAP sitt CO2-avtrykk i 2020. Med ansatte hovedsakelig jobbende hjemmefra, falt CO2-avtrykk forårsaket av daglig pendling og drift av kontorbygg kraftig. Som et resultat av dette var SAP i stand til å overgå deres mål for redusert CO2-utslipp i 2020 med 43%, med andre ord genererte de 135 kilotonn (kt) i stede for forventede 238kt. Til sammenligning var SAP sitt utslipp i 2019 300kt. Ved å akselerere så mye raskere mot CO2-nøytrale operasjoner forventer SAP at utviklingen fortsetter, og plasserer seg selv som frontfigur for å bevare klimaet.

I forsøket på å bli CO2-nøytrale, tar SAP høyde for alle deres direkte og indirekte utslipp, i tillegg til utslipp som oppstår i forsyningskjeden, inkludert de som er knyttet til forretningsreiser som fly, leiebil, og tredjeparters datasentre. Selskapets tilnærming er å først forsøke å unngå, for så å redusere, og til slutt kompensere for utslipp. Hvis mulig sikter SAP på å unngå å lage drivhusgasser gjennom forskjellige forretningspraksiser, for eksempel ved å bruke telekommunikasjon i stede for reising. Hvis utslipp ikke kan unngås, bruker SAP innovasjon, for eksempel sparepærer på kontoret, effektive kjølesystemer i datasentrene, og diverse alternative mobilitetsløsninger. Sist, men ikke minst, kompenserer SAP for uunngåelige utslipp ved å støtte klimaprosjekter, og ved å jobbe med partnere som har oppnår gullstandard definert av The Gold Standard Foundation, eller andre tilsvarende kvalitetsstandarder. I tillegg kommer SAP stadig med nye bedriftsinitiativer, for eksempel å sette interne CO2-gebyrer på forretningsreiser med fly.

Siden 2017 har SAP fulgt et forskningsbasert klimamål sertifisert av Science Based Targets Initiative (SBTi) for å selv kunne bidra til å redusere global oppvarming til 1.5°C over preindustrielt nivå. Mens nullutslipps-målet hovedsakelig gjelder egne operasjoner, omfatter SAPs forskningsbaserte klimamål hele verdikjeden. SAP har brukt 100% fornybar energi for å drifte alle sine datasentre siden 2014. Takket være deres grønne skytjeneste kan SAP tilby kunder skytjenester som er CO2-nøytrale.

SAP støtter de bærekraftige utviklingsmålene som ble bestemt i 2015 av FNs generalforsamling, og har hovedfokus på mål 13, klimatiltak. Her er SAPs største styrke, blant annet ved at de kan hjelpe over 400.000 kunder på verdensbasis med å implementere teknologi som måler klimautslipp, for eksempel Climate 21-programmet. Sammen med kunder og partnere vil SAP gi mer informasjon om løsninger med dette som kontekst, i tillegg til sirkulær økonomi, helhetlig styring og rapportering på det virtuelle eventet SAP Sustainability Summit som finner sted 28.-29. april 2021.

NORD-Cazaux-Rotorflex-Drehkolbenpumpe-crop

Driv teknologi for desentraliserte frittstående applikasjoner

Omformeren sikrer jevn start og stopp av motoren

NORD DRIVESYSTEMS leverer også applikasjonsoptimaliserte drivsystemer for kompakte mobile maskinsystemer som pumper eller vifter opp til 22 kW. For drift med variabel hastighet på slike maskiner som ofte bare har en eller noen få drivakser, kan NORDAC FLEX SK 200E frekvensomformeren monteres direkte på motoren eller i nærheten av motoren på maskinen.

Les mer
1157956591

SAP Carbon Footprint Management hjelper bedrifter med omstilling til økt bærekraft

Datadrevne tilnærming gjør det mulig for bedrifter å arbeide med bærekraft

SAP har lansert SAP Product Footprint Management, en ny skybasert løsning for selskaper som kan beregne CO2-avtrykket til produkter i hele verdikjeden. Løsningen tar hensyn til hele produktets livssyklus, hjelper bedrifter med å rapportere miljøpåvirkningen av produktene sine til regulerende myndigheter og resulterer i at produktene blir mer bærekraftige.

Les mer
Tools Bore hull crop

Kunsten å bore i metall

Før du begynner på selve boringen er det viktig å sørge for sikkerheten

Boring av et perfekt hull starter med å velge ut riktig bor i forhold til materialet og bormetoden du skal bruke. TOOLS har et svært bredt utvalg av metallbor, og du vil garantert finne det som passer perfekt til hullet du skal bore.

Les mer
KUKA_Rob_KMP_600-S_diffDRive crop[1]

Sterk satsing på mobile plattformer

Plattformen er lett å tilpasse til resten av enhetene i systemet

Ny modell med flere nye, smarte løsninger i KUKAs sortiment. Med den nye autonome plattformen KMP 600 S-diffDrive fyller KUKA tomrommet i lastekapasitet (600 kilo) mellom de tidligere lanserte KMP 200 og KMP 1500 (200 henholdsvis 1500 kilo), i sitt utvalg av autonome kjøretøy.

Les mer