Equinor_Hywind Tampen floating wind farm crop

Vi har solid kompetanse og erfaring fra tidligere leveranser

Scana Offshore vant prestisjekontrakt til havvindanlegg

Kværner ASA har tildelt Incus-eide Scana Offshore AS kontrakt på levering av forankringsutstyr til Hywind Tampen, Equinors nye havvindanlegg. Kontrakten er Scana Offshores første utstyrskontrakt i markedet for flytende vindkraft.

Leveransen fra Scana Offshore består av 33 såkalte skrogbraketter (hull brackets), som benyttes til å feste forankringsliner til skrogene på de totalt 11 havvindmøllene som utgjør Hywind Tampen. Selskapet skal også levere ROV-verktøy for eventuell utskiftning av forankringslinene. 

– Kontrakten er en tydelig bekreftelse på våre ingeniørers kompetanse, mener Torkjell Lisland, daglig leder i Scana Offshore. Han sier selskapet de siste fire årene justert strategien inn mot det grønne skiftet. Fra å være en ren leverandør av utstyr til olje- og gassindustrien, fokuserer selskapet nå i større grad på fiskeoppdrett og flytende vindkraft. Leveransen til havvindanlegget Hywind Tampen er den første store forankringskontrakten Scana Offshore sikrer seg i dette markedssegmentet.

– Vi har solid kompetanse og erfaring fra tidligere leveranser til olje-, gass- og havbruksindustriene. Nå ser vi fram til å levere forankringsutstyr også til flytende vindkraft – et marked med stort potensial. For å komme inn i havvind og havbruk, har vi utviklet ny og kostnadsreduserende teknologi. Hywind Tampen-kontrakten representerer et gjennombrudd for denne teknologien, og gir oss en klar tilbakemelding om at Scana Offshores fokus på kontinuerlig produktutvikling er rette veien å gå, sier Lisland.

– Dette er et marked vi har jobbet hardt med å komme inn oss inn i, og kontrakten med en verdensleder som Kværner utgjør både en viktig milepæl og en flott fjær i hatten for vår satsing på forankring til flytende havvind. Gjennombruddet gir oss enda et segment å vokse i, og vi ser havvind som et av de mest spennende områdene for videre vekst de neste årene. Vi er nå aktive i flere segment, noe som gir oss en god spredning i flere bransjer. Vi har våget å satse, og høster nå frukter av dette, konstaterer konserndirektør Styrk Bekkenes i Incus Investor ASA.

For Scana Offshore starter Hywind Tampen-prosjektet umiddelbart, og forankringsutstyret skal leveres til Kværner i løpet av våren 2021.  

Fakta om Hywind Tampen prosjektet
Hywind Tampen er verdens første fornybare kraftkilde for olje- og gassvirksomhet til havs. Det flytende vindkraftprosjektet får en kapasitet på 88 MW, som etter planen skal forsyne feltvirksomheten på Snorre og Gullfaks i Nordsjøen med elektrisk kraft. Dette vil bli den første flytende vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer til havs.

Fakta Scana Offshore AS og Incus Investor ASA
Scana Offshore AS leverer innovative systemløsninger innen forankring til olje & gass, fiskeoppdrett og flytende vindkraft. Selskapet har hovedkontor i Vestby i Norge. Scana Offshore er heleid av Incus Investor ASA som er notert på Oslo Børs OSEBX.

Les mer om Scana Offshore og Incus Investor på www.scanaoffshore.no og  www.incusinvestor.com

SAP bærekraftig crop

SAPs nye servicepakke hjelper virksomheter med å bli grønnere

Pakken inneholder analyse- og rapporteringsverktøy

SAP introduserer en ny servicepakke som hjelper bedrifter med å skape bærekraftig data som støtter en effektiv og ansvarlig drift. Det gjør det mulig for bedrifter å benytte et bærekraftig perspektiv i hele deres verdiskapningsprosess, noe som også fører til at man tenker nytt når det kommer til drift og beslutningstaking.

Les mer
NORD-IE5plus-motor crop

Energibesparende synkronmotorer setter nye standarder

Energibesparende, kostnadseffektiv og miljøvennlig: Den nye IE5+-synkronmotoren fra NORD DRIVESYSTEMS setter nye standarder. Den nye motoren er nå også tilgjengelig i ventilerte eller glatte versjoner med en effekt på opptil 4,0 kW. Ved behov kan motorene leveres med en svært glatt overflate eller overflatebehandlingen nsd tupH.

Les mer
NORD-DuoDrive crop

To blir til en

Det er fjernet en rekke slitedeler, noe som betyr lavere vedlikeholdsbehov

Nye DuoDrive er girenhet og motor i ett. Med IE5+-synkronmotoren setter NORD DRIVESYSTEMS nye standarder med tanke på energieffektivitet i drivsystemer til næringsmiddelindustri og intralogistikk. NORD har nå optimalisert systemytelsen ved å integrere denne høytytende IE5+-motoren i et ettrinns tannhjulsgir.

Les mer
Tine crop

Lokale råvarer og resirkulering gjør at Tine oppleves som Norges mest bærekraftige merkevare

Forbrukerne legger større vekt på innenlands produksjon

Europas største merkevarestudie på bærekraft, Sustainable Brand Index, lanserte i dag den offisielle listen over hvilke merkevarer som oppfattes å være mest bærekraftige i Norge.  I år er det meieriproduktleverandøren Tine som topper listen, noe som blant annet skyldes deres bidrag til kortreist mat og resirkulering.

Les mer