Mongstad

Scana-selskap tildelt treårig vedlikeholdskontrakt med en estimert kontraktsverdi på 1,8 milliarder

Equinor har tildelt Scana-eide PSW Technology en treårig kontrakt på vedlikeholdstjenester til raffineriet på Mongstad. Avtalen har en estimert verdi på 200 millioner kroner i året og inneholder opsjoner på ytterligere seks år. – For PSW er dette en game changer, sier Oddbjørn Haukøy, konserndirektør i Scana og en av grunnleggerne av PSW tilbake i 2007.

Som nærmeste nabo til Equinors raffineri på Mongstad, har PSW Technology lenge posisjonert seg for å bli en vedlikeholdspartner til raffineriet. Onsdag ble det full klaff. Da tildelte Equinor selskapet kontrakten på vedlikeholdstjenester og prefabrikkering til anlegget de neste tre årene – med mulighet for forlengelse i ytterligere to treårsperioder.

– Vi opplever tildelingen som en stor anerkjennelse fra Equinor, og ser fram til godt samarbeid i årene som kommer, sier Oddbjørn Haukøy, konserndirektør i Scana.  

Dobler omsetningen
Ifølge avtalen skal PSW levere elektrotjenester, mekanisk vedlikehold, tankvedlikehold og sveise- og slamtjenester. Avtalen har en årlig verdi på rundt 200 millioner kroner, eller totalt rundt 1,8 milliarder kroner dersom opsjonene innfris og PSW har oppdraget de neste ni årene.

– For PSW er dette en game changer. Etter syv magre år i boreindustrien har PSW Technology sikret en viktig grunnsten for aktiviteten i kommende år. Kontrakten dobler omsetningen i selskapet og gir bedriften og de ansatte en kjærkommen langsiktighet, sier Haukøy.

Kortreist vedlikehold
I arbeidet på raffineriet vil PSW Technology få god hjelp fra søsterselskapene PSW Power & Automation på Ågotnes og PSW Solutions på Mongstad. Sistnevnte har hatt ansvar for tankvedlikehold og slamtjenester på raffineriet de siste ti årene. Med seg på laget har PSW også lokale underleverandører som Mongstad Industrier og Østerbø Maskin. Arbeidet starter 1.februar med full effekt fra 1.mai, og drar nytte av PSWs kjernetjenester og nærhet til raffineriet.

– Vedlikeholdsoppdraget gir store ringvirkninger lokalt, blant annet i form av økt sysselsetting, lokale innkjøp og større handlingsrom for å støtte lokale lag og organisasjoner. PSW Technology starter umiddelbart arbeidet med å rekruttere flere ansatte, og som lærebedrift kan vi nå også ta inn flere lærlinger i alle fagdisipliner. Dermed støtter kontraktstildelingen FNs bærekraftsmål om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samtidig som det lokale og kortreiste vedlikeholdet gir lavere CO2-avtrykk, sier daglig leder i PSW Technology, Tommy Johnsen.

Selskapet regner med å benytte et team på rundt 150 personer til jobben, inkludert prosjektstab og administrative stillinger. PSW starter nødvendig rekruttering umiddelbart for å sikre god arbeidskraft. 

Scana i korte trekk
Scana er en industriell eier innen havnæringene som skaper verdier gjennom aktivt eierskap i markedsledende porteføljeselskaper. Vår visjon er å akselerere avkarboniseringen av maritim- og offshoresektoren ved å være en pådriver for elektrifisering og utslippsreduserende løsninger. Scanas porteføljeselskaper har en solid innovasjons- og kommersialiseringshistorie basert på kjernekompetanse i utvalgte nisjer. Scana har hovedkontor i Bergen og rundt 350 ansatte.
www.scana.no 

Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

Les mer
SAP SAPPHIRE 2023, Orlando, USA

SAP introduserer nye AI-funksjoner på SAP Sapphire 2023

Inkluderer nå nye AI-baserte funksjoner

I forbindelse med konferansen SAP Sapphire 2023 i Orlando, Florida har SAP presentert en rekke AI-relaterte nyheter og samarbeid. SAP Business AI kan tas i bruk i hele organisasjonen, og kan eksempelvis brukes til å skape personaliserte kundeinteraksjoner, forbedre innkjøp, utvikle talenter og håndtere usikkerheter.

Les mer
AVEVA data crop

Godt vedlikehold er avhengig av gode data

Et forhold mange glemmer å ta hensyn til er vedlikeholdet av vedlikeholdssysteme

Det er utviklet mange systemer for å styre og optimalisere vedlikeholdet i en bedrift. Kvaliteten på vedlikeholdet blir ikke bedre enn kvaliteten som danner grunnlaget for beslutningene, for eksempel dataene. Et forhold mange glemmer å ta hensyn til er vedlikeholdet av vedlikeholdssystemene.

Les mer
BP PR MAIN IMAGE crop

bp utvider samarbeidet med det norske softwareselskapet Aize

Samarbeidet vil utvikle og effektivisere prosesser rundt vedlikeholdsaktiviteter

Det gjelder for alle installasjoner i Nordsjøen. Softwareselskapet Aize og bp har inngått en avtale som utvider partnerskapet til alle fem installasjoner bp opererer i Nordsjøen.

Les mer