Seco Solar Panel Installation Seco India crop

Secos miljøfond har støttet bærekraftsmål i mer enn et tiår

For å sikre selskapets bidrag til å redusere klimaendringer og negative miljøpåvirkning lanserte Seco Tools et miljøfondet Green Investment Fund i 2012. Siden den gang har det grønne fondet støttet investeringer innen et bredt spekter av bærekraftsprosjekter, som har begrenset miljøpåvirkningen til selskapet.

«Miljøfondet er en viktig ressurs for Seco for å kunne investere bærekraftsprosjekter og har holdt det gående i ti år nå», sier Shaelyn Meyers, bærekraftspesialist hos Seco Tools. «Den gjør anlegg i stand til å drive fram grønne investeringer som de tidligere ikke ville hatt mulighet til å prioritere, på grunn av tradisjonelle investeringsfaktorer.»

Solcelleinstallasjoner rundt om på kloden
Solcelleprosjekter har som mål å minke klimaavtrykket ved å minimere behovet for strøm fra hovedstrømnettet og øke produksjonen av fornybar energi. Miljøfondet har støttet solcelleprosjekter fra et helt strømnettautonomt solcelleinstallasjon i Sør-Afrika til solcelleinstallasjoner ved salgsavdelingene i Storbritannia og India.

Varmegjenvinning og gjenbruk
En annen måte for Seco å redusere klimaavtrykket sitt på er å nyttiggjøre seg restvarmen fra produksjonsprosessene. Miljøfondet har støttet bærekraftprosjektet som bygger ut varmegjenvinningssystemer og derved understøtter en mer sirkulær økonomi.
Ved hovedkontoret i Fagersta, vil varmegjenvinningssystemet bygges ut ved hjelp av luftkompressorer for å sørge for oppvarming av anlegget, noe som gjør at man ikke lenger trenger å kjøpe dette ute i markedet. Anleggets klimaavtrykk, målt i CO2-utslipp, er forventet å synke med 28 %.

Avfallsgjenvinning
Seco Tools jobber også for å øke gjenvinninggraden for avfall og redusere miljøpåvirkningen som oppstår når du sender avfall til avfallsdeponier. Miljøfondet har også delt ut penger til andre prosjekter, slik som til kompostering ved anlegget i Storbritannia og opprettelse av en bærekraftig infrastruktur på alle anlegg for å bistå i kildesortering for resirkulering.

Seco Solar Panel Installation Seco India crop

Secos miljøfond har støttet bærekraftsmål i mer enn et tiår

For å sikre selskapets bidrag til å redusere klimaendringer og negative miljøpåvirkning lanserte Seco Tools et miljøfondet Green Investment Fund i 2012. Siden den gang har det grønne fondet støttet investeringer innen et bredt spekter av bærekraftsprosjekter, som har begrenset miljøpåvirkningen til selskapet.

Les mer
NORD-IE5plus-synchronous-motor crop

Energieffektivitet opp til IE5+ Effektiv, kompakt og pålitelig

Har høy virkningsgrad over et bredt dreiemomentområde

Den nye IE5+ motorgenerasjonen fra NORD DRIVESYSTEMS garanterer det høyeste nivået av effektivitet og driftssikkerhet, takket være IE5+ teknologi. Det kombinerer fordelene med det modulære systemet med mulighetene for versjonsreduksjon og gir et vesentlig bidrag til å redusere de totale eierkostnadene (TCO).

Les mer
MDV 02 2022 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 02 2022 er publisert

Norsk industri ha svært gode muligheter til å bli ledende i det grønne skifte. Mange initiativer er tatt for å produsere batterier, med energi som er produsert uten at det blir frigjort CO2. Andre grønne industrier er også aktuell for norsk industri. Som produksjon av energibæreren hydrogen. Det snakkes om grått hydrogen, produsert fra naturgass uten fangst av CO2

Les mer
Spirax Andrew Mines WMFTS crop

Watson-Marlow Fluid Technology Group endret navn til Watson-Marlow Fluid Technology Solutions

Watson-Marlow Fluid Technology Group – en del av Spirax-Sarco Engineering plc, et FTSE 100-selskap – kunngjør i dag at de har endret navn til Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS). I takt med at selskapet utvikler seg for å møte behovene i de sektorene selskapet betjener etter en periode med god global vekst, inngår navneendringen i en strategi for å levere ende-til-ende-løsninger for væskestyring til kundene sine.

Les mer