Servi havbruk crop

Kan være med å utvikle og levere nye løsninger i tett samarbeid med kunder

Servi og ScaleAQ inngår strategisk samarbeid om CleanPump

Servi Group og ScaleAQ har signert en distribusjonsavtale av CleanPump, en dødfiskoppsamler utviklet og produsert av Servi. Avtalen gir ScaleAQ eksklusiv rett på salg og markedsføring av dette produktet fremover, mens Servi fortsetter som produsent av pumpen.

Servi utviklet CleanPump, en kompakt og effektiv dødfiskoppsamler, i 2021 og leverte de første pumpene på bestilling fra Mowi samme år. Siden den gang har selskapet solgt over 40 enheter av CleanPump til de største oppdretterne i verden, for bruk på oppdrettsanlegg i Norge, Canada, Island og Færøyene. I denne perioden har Servi også videreutviklet produktet i flere omganger, basert på tilbakemeldinger fra kunder.

Manuell dødfiskhåndtering er tidkrevende

Servi Group gikk aktivt inn i havbruksbransjen for rundt to år siden med lansering av CleanPump, som skiller seg ut fra andre løsninger ved at dødfiskoppsamleren enkelt kan flyttes fra merd til merd. Servi CleanPump har en effektiv og automatisk løsning som suger den døde fisken fra innsiden av merden og opp til overflaten.

- Basert på de erfaringene vi har gjort oss, valgte vi å justere kurs. Vi har ikke lenger ambisjoner om å utvikle vår egen produktportefølje inn mot denne næringen, men Servi kan være produsent av CleanPump og lignende utstyr som passer vår kompetanseprofil. Med vår engineering- og systemkompetanse fra offshore, har vi også stor tro på at vi kan være med å utvikle og levere nye løsninger i tett samarbeid med kunder, sier Tom-Arne Solhaug, CEO i Servi Group.

Distribusjonsavtale

Nå har Servi og ScaleAQ Seabased inngått en samarbeidsavtale der ScaleAQ tar over distribusjon og markedsføring av pumpen. I prosessen med valg av partner skilte ScaleAQ seg positivt ut.

- Vi opplevde stor interesse fra aktører i næringen. Det ble raskt tydelig for oss at ScaleAQ er den beste kandidaten til å ta CleanPump videre ut i markedet, med deres størrelse og lokale tilstedeværelse i Norge og internasjonalt. Selskapet har helt andre muskler til å få solgt dette produktet i et større volum enn det vi har fått til, forteller Solhaug.

ScaleAQ Seabased

- Vi gleder oss over å ha fått til dette samarbeidet og denne avtalen med Servi Group sier Audun Fjeldvær, CEO ScaleAQ Seabased.

CleanPump er gjennom omfattende bruk og tilhørende videreutvikling, et svært solid og driftssikkert produkt. Løsningen bidrar til redusert rømningsfare, bedre HMS og ytterligere effektivisering av dødfiskoppsamling ute på merdene.

ScaleAQ Seabased, som er del av ScaleAQ Group, er en ledende global teknologileverandør som leverer og produserer komplette anlegg til oppdrettskunder i mer enn 40 land. Med tilstedeværelse i Norge, Skottland, Polen, Island, Chile, Canada, Tasmania og Vietnam, har selskapet rundt 650 dedikerte ansatte.

- Servi Group og ScaleAQ Seabased deler mange av de samme verdiene som går på kvalitet, sikkerhet og løsningsorientering. Vi ser nå frem til et godt samarbeid med ScaleAQ Seabased og en re-lansering av CleanPump under AquaNor i slutten av august, avslutter CEO i Servi, Tom-Arne Solhaug.

busch fisk crop

Vakuumtransport av dødfisk for fiskenæringen

Vakuum spiller en sentral rolle innen produksjon av oppdrettsfisk.

Busch Vakuum Solutions sitt egenutviklede dødfisksystem ble presentert på fagmessen Aqua Nor. Et system nøye utviklet og beregnet av Busch sine dyktige ingeniører i Drøbak. Dette kan en trygt si er ingeniørkunst på høyt nivå.

Nofitech_Schneider crop

Effektiviserer med fokus på bærekraft

Går mot strømmen og intensiverer arbeidet med bærekraft

Nofitech utvider samarbeidet med Schneider Electric med ny bærekraftstrategi: - Energi- og ressurseffektivisering styrker både oppdretterne og oss. Flere leverandører til havbruksnæringen merker at ulike uventede faktorer har gitt økt investeringsrisiko og satt en plutselig brems på innkjøp av grønn teknologi.

Les mer
Corvus ferge crop

Corvus skal levere batterier til verdens største hel-elektriske skip

Prosjektet vil være banebrytende innen grønn sjøtransport

Corvus Energy, verdens ledende leverandør av nullutslippsløsninger til skip og havner kunngjør at de har blitt tildelt kontrakt med teknologigruppen Wärtsilä for leveranse av batterisystemene til verdens største hel-elektriske Ro-Pax-ferge.

Les mer
Karbonfangst skogn crop

Vellykket 3000-timers milepæl for karbonfangst

Piloten har vist solid ytelse knyttet til industriell robusthet

Ocean GeoLoop AS kunngjør i dag en vellykket passering av milepæl 3000 timers drift av karbonfangstpiloten ved Norske Skog Skogn. Selskapet er nå klar til å forfølge kommersielle avtaler.

Les mer