Servogead ledelse crop

Torleif Stokke (t.v) og VermundHjelalnd (t.h.)

Servogear styrker ledelsen i forbindelse med rekordhøy ordrereserve

Servogear opplever et rekordsalg i årets første måneder, og har alt opparbeidet en ordrereserve på 120 millioner kroner for 2021, mot en omsetning for hele fjoråret på 78 millioner kroner. Mye av årsaken til dette er den suksessen selskapet har med sine nye grønne propulsjonsløsninger for hybrid og helelektrisk fremdrift av hurtigbåter i fast rutetrafikk, og batteridrevne hurtigbåter til sightseeing og turisme.

I tillegg leverer selskapet gir- og propellsystemer for hurtigbåter som benyttes til befordring av servicepersonell til og fra vindmøller til havs. Selskapet har bestilling for leveranse til 9

slike fartøy i år, og har nylig signert kontrakt for verdens første Hybrid CTV (Crew Transfer Vessel) til et britisk offshorerederi.

Servogear planlegger for ytterligere vekst, og styrker ledelsen i selskapet. Vermund Hjelland er ansatt som ny Administrerende Direktør og tiltrer i stillingen i august. Torleif Stokke som

har ledet selskapet de siste 8 årene går over i ny stilling som Business Development Manager for å styrke posisjoneringen mot det grønne skiftet.

Vermund Hjelland kommer fra stilling som Direktør for Teknologi og Utvikling hos Eidesvik Offshore ASA, og har lang erfaring fra arbeid med utvikling av mer miljøvennlig drift av skip. Han har ledet arbeidet med overgang til LNG drift, batterihybrid -drift og fornybare løsninger for reduksjon av klimagasser fra Eidesvik sin flåte av offshorefartøy.

- Servogear er en spennende bedrift, med markedsledende teknologi, som vil bidra sterkt til å redusere utslipp av klimagasser fra hurtigbåter, sier Hjelland. – De neste årene vil det

kunne bli kontrahert mellom 75 og 80 nye hurtigbåter for passasjertrafikk i Norge, som en del av myndighetene sin målsetting om halvering av utslipp fra den totale innenlandske

skipstrafikken innen 2030. Det blir meningsfylt å kunne bidra til at Servogear blir med i denne utviklingen, sier han.

Torleif Stokke har ledet selskapet i en periode preget av forskning og utvikling, og introduksjon av første generasjons teknologi mot det grønne skiftet. Servogear har de siste årene vunnet 8 av 10 kontrakter i Norge for leveranse av propulsjonssystem for hybrid eller helelektrisk drift, samt utstyr til en hurtigbåt drevet av en Hydrogen brenselscelle, den første i

sitt slag.

Stokke skal i sin nye stilling videreføre arbeidet med å få innpass for Servogear sin nullutslippsteknologi i Norge og internasjonalt. Selskapet satser videre på produktutvikling, mot neste generasjon løsninger, for ytterligere forbedring av propellens virkningsgrad, noe som er avgjørende når hurtigbåter skal drives fram av batteripakker over lange distanser, med hundrevis av passasjerer.

- Servogear har ca. 70% eksportandel, men er allikevel en liten aktør i internasjonal målestokk, sier Stokke. – For å nå ut til nye kunder globalt, skal vi nå forsterke markedsføringen internasjonalt, og inngå avtaler med flere utenlandske representanter og servicepartnere, slik at vi kan betjene kundene lokalt, der de er. Viktige markeder blir utbyggingsprosjekter for havvind i Amerika og Østen, legger han til.

1157956591

SAP Carbon Footprint Management hjelper bedrifter med omstilling til økt bærekraft

Datadrevne tilnærming gjør det mulig for bedrifter å arbeide med bærekraft

SAP har lansert SAP Product Footprint Management, en ny skybasert løsning for selskaper som kan beregne CO2-avtrykket til produkter i hele verdikjeden. Løsningen tar hensyn til hele produktets livssyklus, hjelper bedrifter med å rapportere miljøpåvirkningen av produktene sine til regulerende myndigheter og resulterer i at produktene blir mer bærekraftige.

Les mer
Tools Bore hull crop

Kunsten å bore i metall

Før du begynner på selve boringen er det viktig å sørge for sikkerheten

Boring av et perfekt hull starter med å velge ut riktig bor i forhold til materialet og bormetoden du skal bruke. TOOLS har et svært bredt utvalg av metallbor, og du vil garantert finne det som passer perfekt til hullet du skal bore.

Les mer
KUKA_Rob_KMP_600-S_diffDRive crop[1]

Sterk satsing på mobile plattformer

Plattformen er lett å tilpasse til resten av enhetene i systemet

Ny modell med flere nye, smarte løsninger i KUKAs sortiment. Med den nye autonome plattformen KMP 600 S-diffDrive fyller KUKA tomrommet i lastekapasitet (600 kilo) mellom de tidligere lanserte KMP 200 og KMP 1500 (200 henholdsvis 1500 kilo), i sitt utvalg av autonome kjøretøy.

Les mer
Busch lamellvakuumpumpe crop

Høy vakuumeffektivitet med ledende teknologi

Resultatet er klart i favør av den oljesmurte lamellvakuumpumpen.

Lamellvakuumpumpe vinner effektivitetstest ved direkte sammenligning. Busch Vakuumteknikks R5 lamellvakuumpumpe og en konvensjonell oljeforseglet skruevakuumpumpe har blitt testet av TÜV SÜD med henblikk på pumpekapasitet, strømforbruk og tømmingstid.

Les mer