LEAN crop

Resultatet av forprosjektet ble så bra at alle bedriftene ville gå videre

Små skritt gir milliongevinster

Seks namsosbedrifter har startet en «Lean-reise» som allerede har gitt svært positive effekter. Maintech har bidratt med kompetanse og prosjektledelse. Bedrifter som arbeider sammen i bedriftsnettverk gir ofte gode resultater. Seks bedrifter på Namsos så at de hadde behov for et mer systematisk forbedringsarbeid.

Så gikk de i gang med et Lean-prosjekt. Og resultatene er imponerende.

Våren 2017 tok fagråd for industri og transport i Namsos næringsforening opp Lean som tema. Flere bedrifter hadde behov for å gjøre forbedringer i produksjonen, men så at det var vanskelig å ta tak i dette på en god måte på egen hånd. Ideen kom opp om å gjøre et forprosjekt, og seks bedrifter meldte seg interessert. I forprosjektet skulle det gjøres en analyse av hver enkelt bedrift; en såkalt ståstedsanalyse. Konsulentselskapet Maintech AS ble leid inn til å gjøre jobben.

Resultatet av dette ble så bra at alle bedriftene ville gå videre med å gjøre konkrete tiltak. Prosjektet ble ferdig på nyåret 2019, og resultatene er svært gode. Til sammen har bedriftene gjort forbedringer beregnet til 1,5 mill. kroner. Og det sier de er forsiktig vurdert.

Dette prosjektet har blitt en suksess fordi bedriftene har:

1. Engasjert alle medarbeiderne
2. Hatt en åpen tilnærming
3. Lært av hverandre
4. Presentert egne forbedringsresultater for hverandre – nødvendig press

Og, ikke minst - drahjelp og god kjemi med Maintech som sto for kompetanse, praktisk erfaring og prosjektledelse. Resultatene fra dette Lean-prosjektet er et flott utgangspunkt for videre målrettet jobbing med kontinuerlig forbedring.

Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

Les mer
SAP SAPPHIRE 2023, Orlando, USA

SAP introduserer nye AI-funksjoner på SAP Sapphire 2023

Inkluderer nå nye AI-baserte funksjoner

I forbindelse med konferansen SAP Sapphire 2023 i Orlando, Florida har SAP presentert en rekke AI-relaterte nyheter og samarbeid. SAP Business AI kan tas i bruk i hele organisasjonen, og kan eksempelvis brukes til å skape personaliserte kundeinteraksjoner, forbedre innkjøp, utvikle talenter og håndtere usikkerheter.

Les mer
Smartest 2023 crop

Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022

I tøff konkurranse med en rekke norske industrieventyr, er Kristiansand-bedriften Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022. Statssekretær Elisabeth Sæther overrakk prisen under «Industrikonferansen 2023» som ble arrangert av Norsk Industri i Oslo, 9. mai.

Les mer
Næringssted crop

Norge som næringssted

Norge vist seg å være en pålitelig partner for Tyskland, sier Michael Kern

Norsk-Tysk Handelskammer har nylig gjennomført den årlige konjunkturundersøkelsen blant medlemmer og kontakter innen norsk og tysk næringsliv. Sammenlignet med fjorårets undersøkelse vurderer selskapene dagens situasjon som positiv, men ser mye mer kritisk på utviklingen de neste tolv månedene enn i fjor. 

Les mer