Moholt Nett crop

Har vært i det grønne skifte i flere tiår

Sterk kompetanse innen bærekraftig industrivirksomhet

Oppmerksomheten på bærekraft og redusert energiforbruk fikk økt interesse etter lanseringen av den sjette hovedrapport fra FNs klimapanel. Levetidsforlengelse og oppgradering av teknisk utstyrer et sentralt virkemiddel for å redusere miljøpåvirkningen. Det finnes industrielle foretak som allerede oppfyller flere av tiltakene rapporten foreslår. Et slikt firma er Karsten Moholt AS.

Karsten Moholt AS arbeider systematisk for å bidra til å oppfylle flere av hovedprinsippene i sirkulærøkonomien ved å ivareta og forlenge levetiden på utstyr som allerede er produsert. - I samarbeid med våre kunder jobber vi også for å skape felles verdi gjennom å utvikle nye forretningsmodeller og å ta i bruk digital teknologi for prediktivt vedlikehold, sier Stian Bless. Bless er ansvarlig for all maritim virksomhet i Moholt Group. Moholt Group en del av industrikonsernet Moreld. Vedlikehold og reparasjon som forlenger levetiden og optimaliserer driften på utstyr er bærekraftig og reduserer CO2 avtrykket.

- Vi har vært i det grønne skifte i flere tiår, sier Stian Bless til Min Drift og Vedlikehold. Selskapet har en verdensomspennende virksomhet innen et bredt spekter av industriell virksomhet, både på land og til havs. Målsettingen er å utvikle nye løsninger for effektivt vedlikehold som tar ned utslipp og kostnader. Målsettingen er å få høy oppetid og miljøvennlig drift i kundenes anlegg. Kjernekompetansen er innen roterende elektromekanisk utstyr. I dag omfatter denne kompetansen et bredt spekter av løsninger, som spenner fra 3 D skanning til vikling av elektromotorer. I de fleste operasjoner gjør nå digitaliseringen sitt inntog.

Last ned hele artikkelen

NORD-SAFOMI crop

Teknisk innovasjon for blande- og røreprosesser

Gir en fleksibel enhet med lavt vedlikeholdsbehov.

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en effektiv kombinasjon til bruk i blande- og røreprosesser: MAXXDRIVE®-industrigirene med den nye SAFOMI-IEC-adapteren er spesialutviklet for blandemaskiner. Den gir bedre driftssikkerhet og reduserer behovet for utskiftning av slitedeler. 

Les mer
MDV 05 21 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 05 2021 er publisert

Industrien kan yte en stor innsats i arbeidet med å redusere utslippet av klimagasser. Noe mer en 20 prosent av utslippene skyldes industrien, transport totalt står for om lag 30 prosent. Mye kan gjøres med å effektivisere produksjonen, slik at energi og råvare forbruket reduseres. Det er god økonomi. Innen dette feltet har industrien kontinuerlig gjort en innsats og dette arbeidet vil få økt oppmerksomhet i årene som kommer.

Les mer
Ørn ServiceBook_application crop

Ørn Software presenterer freemium versjon av ServiceBook

full oversikt og kontroll over alle bygninger og objekter, aktiviteter og avvik

ServiceBook fra Ørn Software er et effektivt verktøy for planlegging, oppfølging og utføring av alle typer kontroller i eiendomsforvaltning. Egendefinerte sjekklister sørger for god kvalitet og gode rapporter. Nå lanserer Ørn en basisversjon av programvaren helt uten kostnader.

Les mer
Kiwa tank crop

Trygg drift av svovelsyretank krever jevnlig kontroll

Tankforskriften og en rekke andre lover og forskrifter griper inn i virksomheten

Kjemikaliedistributøren Acinor AS drifter blant annet en tankterminal for svovelsyre på Øra industriområde i Fredrikstad. Svovelsyretanken ble nylig inspisert av Kiwa, en inspeksjon som ifølge myndighetskrav skal foretas hvert femte år.

Les mer