Strategic Inspection Management 2022

  • tirsdag 22.november kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 23.nov. kl. 16:00
  • Sted: Stavanger
  • Arrangør: NFV
  • Varighet: 2 dager

  • Pris: 7 900,- kr
  • Medlemspris: 7 100,- kr
  • Språk: English
  • Info / påmelding

Inspection and inspection management has been a focus area in the oil & gas industry for decades. In the future sustainability will be a main target and the industry will move into new technology areas focusing on “green technology”.  In this respect, learning from the past and adapt or develop new technologies are important.  This conference is focusing on inspection and inspection management as an important and strategic element in maintaining an acceptable safety level and to secure reliable and economical production.

Inspeksjon og inspeksjonsledelse har vært et fokusområde i olje- og gassindustrien i flere tiår. I fremtiden vil bærekraft være et hovedmål og industrien vil bevege seg inn i nye teknologiområder med fokus på «grønn teknologi». I denne forbindelse er det viktig å lære av fortiden å tilpasse og utvikle ny teknologi. Denne konferansen fokuserer på inspeksjon og inspeksjonsledelse som et viktig og strategisk element for å opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå og sikre pålitelig og økonomisk produksjon.

Del |