Kiwa tank crop

Tankforskriften og en rekke andre lover og forskrifter griper inn i virksomheten

Trygg drift av svovelsyretank krever jevnlig kontroll

Kjemikaliedistributøren Acinor AS drifter blant annet en tankterminal for svovelsyre på Øra industriområde i Fredrikstad. Svovelsyretanken ble nylig inspisert av Kiwa, en inspeksjon som ifølge myndighetskrav skal foretas hvert femte år.

Det er eier av tanker og tankanlegg som har ansvar for at gjeldende lover og direktiver følges. Leder for Inspeksjon Øst i Kiwa, Gry Eian, understreker at tanker utsettes for store påkjenninger, og for å holde tanken i drift og foreta korrekt vedlikehold til rett tid, kreves det jevnlige kontroller.

- Under en slik inspeksjon undersøker vi tanken og tilhørende komponenter for tegn på forfall eller mangler, slik som slitasje, brudd og korrosjon, sier Eian og tilføyer:

- Ved hjelp av avanserte ikke-destruktive metoder (NDT) kan dette gjøres enkelt og kostnadseffektivt med svært pålitelige resultater. Vi gjør også en vurdering av tankens tilstand i henhold til den internasjonale standarden EEMUA 159.

Sikkerhet er helt fundamentalt

Daglig leder i Acinor, Rolf Egil de Flon, understreker at inspeksjonen av svovelsyretanken som Kiwa utfører, spiller en vesentlig rolle i arbeidet med vedlikehold og sikker drift av tanken.

- For oss er det helt fundamentalt at sikkerhetsaspektet er ivaretatt. Tankterminalen til Acinor med tilhørende rørledninger har en lagringskapasitet på 16 000 tonn. Det sier seg selv at en lekkasje ville ha katastrofale konsekvenser, sier de Flon og fortsetter:

- Svovelsyre er jo et svært farlig produkt hvis det skulle komme på avveie. Sikkerheten til dem som har arbeidsplassen sin i tilknytning til terminalen har førsteprioritet, og miljøaspektet er selvfølgelig også helt sentralt. I tillegg kommer de økonomiske følgene en slik hendelse ville ha fått.

Omfattende regelverk

Ifølge de Flon har Acinor lagt ned et betydelig arbeid i å få oversikt over det omfattende regelverket som virksomheten skal være i samsvar med.

- Både Tankforskriften og en rekke andre lover og forskrifter griper inn i en virksomhet som vår. Vi har gjort en stor innsats for å forstå og etterleve gjeldende lover og forskrifter og lage et system som passer for oss, forklarer de Flon og utdyper:

- Samtlige tiltak, som vedlikeholdsplaner og inspeksjonsrutiner, er utarbeidet med utgangspunkt i risikoanalyser. Vi er også miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. For oss er det et bevisst valg å la en uavhengig tredjepart kikke oss i kortene og få en ekstern vurdering av sikkerhetsarbeidet vårt.

Kompetanse på tankanlegg

Daglig leder forteller at erfaringen med denne type lagertanker var noe av grunnen til at Acinor valgte å bruke Kiwa som inspeksjonsorgan.

- Vi opplever at Kiwa har høy kompetanse på sitt felt. Vi stoler på de observasjonene som blir gjort og rapporten som sier hva som må utbedres og hva som er i orden. Jeg er godt fornøyd med arbeidet Kiwa har utført både i forbindelse med denne inspeksjonen og ved forrige inspeksjon for fem år siden. Kontinuiteten i samarbeidet utgjør også en viktig verdi, avslutter de Flon.

 

NORD-SAFOMI crop

Teknisk innovasjon for blande- og røreprosesser

Gir en fleksibel enhet med lavt vedlikeholdsbehov.

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en effektiv kombinasjon til bruk i blande- og røreprosesser: MAXXDRIVE®-industrigirene med den nye SAFOMI-IEC-adapteren er spesialutviklet for blandemaskiner. Den gir bedre driftssikkerhet og reduserer behovet for utskiftning av slitedeler. 

Les mer
MDV 05 21 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 05 2021 er publisert

Industrien kan yte en stor innsats i arbeidet med å redusere utslippet av klimagasser. Noe mer en 20 prosent av utslippene skyldes industrien, transport totalt står for om lag 30 prosent. Mye kan gjøres med å effektivisere produksjonen, slik at energi og råvare forbruket reduseres. Det er god økonomi. Innen dette feltet har industrien kontinuerlig gjort en innsats og dette arbeidet vil få økt oppmerksomhet i årene som kommer.

Les mer
Ørn ServiceBook_application crop

Ørn Software presenterer freemium versjon av ServiceBook

full oversikt og kontroll over alle bygninger og objekter, aktiviteter og avvik

ServiceBook fra Ørn Software er et effektivt verktøy for planlegging, oppfølging og utføring av alle typer kontroller i eiendomsforvaltning. Egendefinerte sjekklister sørger for god kvalitet og gode rapporter. Nå lanserer Ørn en basisversjon av programvaren helt uten kostnader.

Les mer
Kiwa tank crop

Trygg drift av svovelsyretank krever jevnlig kontroll

Tankforskriften og en rekke andre lover og forskrifter griper inn i virksomheten

Kjemikaliedistributøren Acinor AS drifter blant annet en tankterminal for svovelsyre på Øra industriområde i Fredrikstad. Svovelsyretanken ble nylig inspisert av Kiwa, en inspeksjon som ifølge myndighetskrav skal foretas hvert femte år.

Les mer