UIA batterileder crop

Det er òg etablert eit godt samarbeid med Morrow Batteries og andre bedrifter

Universitetet i Agder har tilsett leiar for batterisatsinga

Førsteamanuensis Johannes Landesfeind startar som fagleg sjef for Batteri Agder-prosjektet ved Universitet i Agder 1. januar 2022. – Eg ser fram til å etablere ei sterk forskingsgruppe. I samarbeid med industrien i Noreg skal vi utvikle, byggje og produsere batteri. Saman med den sterke kompetansen UiA har innan mekatronikk, gir det UiA eit unikt høve til å levere relevant batteriforsking, seier Johannes Landesfeind (33).

Frå nyåret får han ansvaret for å samle batterikompetansen ved Universitet i Agder (UiA) i ei eiga forskingsavdeling, Batteri Agder-prosjektet. Fakultet for teknologi og realfag ved UiA har planlagt at avdeling skal tilsetje fire professorar og tre forskarar. I tillegg skal dei knyte til seg seks stipendiatar, anten doktorgradsstipendiatar eller post-doktor-stipendiatar.

UiA har allereie gjennomført fleire forskingsprosjekter om batterihandtering. Det er òg etablert eit godt samarbeid med Morrow Batteries og andre bedrifter i regionen.

Tverfagleg utdanning og forsking

Batteri Agder-prosjektet skal arbeide på tre område.

For det første skal UiA ved den nye avdelinga halde fram sitt samarbeid Morrow Batteries og andre bedrifter.

For det andre skal Landesfeind og hans kollegaer planleggje eit bachelor-studium i batteri-teknologi saman med Universitetet i Stavanger. Dei to universiteta har nemleg søkt om midlar til dette hos Noregs forskingsråd og deira satsing Kapasitetsløft.

Og for det tredje ser den nytilsette fagleiaren fram til å setje i gang nye forskingsprosjekt.

– Eg ser fram til å få ei forskingsgruppe raskt på plass og starte opp med nye forskingsprosjekt. Når Batteri Agder-prosjektet har fått den administrative organiseringa på plass, gler eg meg til å sjå framstega i dei vitskapelege prosjekta, som jo er den morosame biten, seier han.

Industriell og akademisk erfaring

Landesfeind var ferdig med si eiga doktorgradsavhandling for tre år sidan. Forskinga dreidde seg mellom anna om å finne ut korleis ein skal byggje litium-batteri som let seg lade fortare enn dagens batteri.

Landesfeind kjem frå stillinga som forskar innan batteriutvikling hos elektroverktøy-produsenten Hilti (Liechtenstein). På anlegget deira i Kaufering (Tyskland) arbeidde han med å utvikle litium-ion-batteri.

Dekanen ved UiAs Fakultet for teknologi og realfag er glad for at den faglege leiaren for Batteri Agder-prosjektet har både industriell og akademisk erfaring.

– Den doble erfaringa var viktig for oss den gongen vi utvikla forsking omkring mekatronikk i samarbeid med olje- og leverandørindustrien i landsdelen. Og det vert like viktig for oss no når vi skal utvikle forsking og kompetanse om litium-ion-batteri i samarbeid med industrien, seier Michael Rygaard Hansen, dekan ved UiAs Fakultet for teknolo

 

UIA batterileder crop

Universitetet i Agder har tilsett leiar for batterisatsinga

Det er òg etablert eit godt samarbeid med Morrow Batteries og andre bedrifter

Førsteamanuensis Johannes Landesfeind startar som fagleg sjef for Batteri Agder-prosjektet ved Universitet i Agder 1. januar 2022. – Eg ser fram til å etablere ei sterk forskingsgruppe. I samarbeid med industrien i Noreg skal vi utvikle, byggje og produsere batteri. Saman med den sterke kompetansen UiA har innan mekatronikk, gir det UiA eit unikt høve til å levere relevant batteriforsking, seier Johannes Landesfeind (33).

Les mer
Helle-Dochedahl_SAP-Nordic crop

SAP får nytt lederteam i Norden og Baltikum

1. mai tiltrer Helle Dochedahl som administrerende direktør i SAP Norden og Balt

Fra 1. mai ønsker SAP velkommen til et nytt ledersamarbeid for de nordiske og baltiske landene. Helle Dochedahl, tidligere Nordisk COO, er utnevnt til administrerende direktør for SAP Norden og Baltikum, og avløser Marika Auramo som er forfremmet til nordeuropeisk COO. Ari Pussinen blir ny nordisk COO.

Les mer
Siemens Klippenberg crop

Nils Klippenberg ny toppleder i Siemens AS, Norge

Vi trenger både at politikere og næringsliv satser på smarte løsninger

Nils Klippenberg er ny administrerende direktør i Siemens AS, Norge. Klippenberg, som har hatt lederroller i Siemens siden 2007, vil nå ha to sentrale posisjoner i selskapet. Den nyansatte toppsjefen kommer fra stillingen som direktør for Smart Infrastructure i Siemens Norge og Norden, en rolle han skal fortsette i, i tillegg til rollen som toppsjef i Norge. 

Les mer
Felleskjøpet agri ny sjef crop

Svenn Ivar Fure blir ny konsernsjef i Felleskjøpet Agri SA

Landbruket og Felleskjøpet Agri står foran store endringer de neste årene

Svenn Ivar Fure er ansatt som ny konsernsjef i Felleskjøpet Agri. Fure kommer fra jobben som konsernsjef i NorSun og er en industribygger med stort engasjement for norsk landbruk. – Verdiene den norske bonden skaper gjennom sitt eget samvirke Felleskjøpet har stor nasjonal betydning. Jeg ser frem til å utvikle Felleskjøpet som en positiv kraft for bonden og samfunnet, sier Fure.

Les mer