UIA batterileder crop

Det er òg etablert eit godt samarbeid med Morrow Batteries og andre bedrifter

Universitetet i Agder har tilsett leiar for batterisatsinga

Førsteamanuensis Johannes Landesfeind startar som fagleg sjef for Batteri Agder-prosjektet ved Universitet i Agder 1. januar 2022. – Eg ser fram til å etablere ei sterk forskingsgruppe. I samarbeid med industrien i Noreg skal vi utvikle, byggje og produsere batteri. Saman med den sterke kompetansen UiA har innan mekatronikk, gir det UiA eit unikt høve til å levere relevant batteriforsking, seier Johannes Landesfeind (33).

Frå nyåret får han ansvaret for å samle batterikompetansen ved Universitet i Agder (UiA) i ei eiga forskingsavdeling, Batteri Agder-prosjektet. Fakultet for teknologi og realfag ved UiA har planlagt at avdeling skal tilsetje fire professorar og tre forskarar. I tillegg skal dei knyte til seg seks stipendiatar, anten doktorgradsstipendiatar eller post-doktor-stipendiatar.

UiA har allereie gjennomført fleire forskingsprosjekter om batterihandtering. Det er òg etablert eit godt samarbeid med Morrow Batteries og andre bedrifter i regionen.

Tverfagleg utdanning og forsking

Batteri Agder-prosjektet skal arbeide på tre område.

For det første skal UiA ved den nye avdelinga halde fram sitt samarbeid Morrow Batteries og andre bedrifter.

For det andre skal Landesfeind og hans kollegaer planleggje eit bachelor-studium i batteri-teknologi saman med Universitetet i Stavanger. Dei to universiteta har nemleg søkt om midlar til dette hos Noregs forskingsråd og deira satsing Kapasitetsløft.

Og for det tredje ser den nytilsette fagleiaren fram til å setje i gang nye forskingsprosjekt.

– Eg ser fram til å få ei forskingsgruppe raskt på plass og starte opp med nye forskingsprosjekt. Når Batteri Agder-prosjektet har fått den administrative organiseringa på plass, gler eg meg til å sjå framstega i dei vitskapelege prosjekta, som jo er den morosame biten, seier han.

Industriell og akademisk erfaring

Landesfeind var ferdig med si eiga doktorgradsavhandling for tre år sidan. Forskinga dreidde seg mellom anna om å finne ut korleis ein skal byggje litium-batteri som let seg lade fortare enn dagens batteri.

Landesfeind kjem frå stillinga som forskar innan batteriutvikling hos elektroverktøy-produsenten Hilti (Liechtenstein). På anlegget deira i Kaufering (Tyskland) arbeidde han med å utvikle litium-ion-batteri.

Dekanen ved UiAs Fakultet for teknologi og realfag er glad for at den faglege leiaren for Batteri Agder-prosjektet har både industriell og akademisk erfaring.

– Den doble erfaringa var viktig for oss den gongen vi utvikla forsking omkring mekatronikk i samarbeid med olje- og leverandørindustrien i landsdelen. Og det vert like viktig for oss no når vi skal utvikle forsking og kompetanse om litium-ion-batteri i samarbeid med industrien, seier Michael Rygaard Hansen, dekan ved UiAs Fakultet for teknolo

 

Prevas ny crop

Prevas ønsker velkommen til ny Teamlead & prosjektleder i Norge

Prevas har fått en ny teamlead & prosjektleder på Oslo-kontoret, Sofya Kapustina (37). Sofya har lang erfaring fra IKT-leveranser, prosjekt- og teamledelse med spisskompetanse innen utvikling av IT- og virksomhetsprosesser. 

Prevas Ingar Evjen crop

Ny salgsleder i Prevas Norge

Ingar Evjen

Prevas AS har fra 1.november 2023 ansatt Ingar Evjen (58), som salgsleder. Ingar begynte sin yrkesaktive karriere som pc-teknikker i Norsk Data, og har lang erfaring fra it-bransjen. Han har dessuten mer enn 25 års erfaring fra Norge og Nederland med salg av software-løsninger mot en rekke bransjer.

Nesscco Marius (002) crop

Nessco ønsker velkommen en ny produktsjef

Nessco, en ledende leverandør av trykkluftløsninger i Norge, har ansatt ny produktsjef for kompressor og etterbehandling. Marius E. Aasheim har en mastergrad i ingeniørvitenskap fra NTNU

Servi Bendek crop

Styrker ledergruppen i Servi Group med ny operativ rolle

Tidlig i mai tiltrådte Bendek Maartmann-Moe som Servi Groups COO (Chief Operating Officer). Den nyopprettede rollen øker kapasiteten i ledelgruppen og vil skape mer plass til daglig drift og fremtidsplanlegging. Maartmann-Moe vil jobbe tett med CEO, Tom-Arne Solhaug og ledergruppen for å sørge for at alt går knirkefritt i det daglige, samtidig som han vil bidra med å utvikle organisasjonen på lang sikt.

Les mer