busch fisk crop

Vakuum spiller en sentral rolle innen produksjon av oppdrettsfisk.

Vakuumtransport av dødfisk for fiskenæringen

Busch Vakuum Solutions sitt egenutviklede dødfisksystem ble presentert på fagmessen Aqua Nor. Et system nøye utviklet og beregnet av Busch sine dyktige ingeniører i Drøbak. Dette kan en trygt si er ingeniørkunst på høyt nivå.

Vakuum spiller en sentral rolle innen produksjon av oppdrettsfisk. Vakuumets rolle starter allerede i rognklekkeriet og vedvarer helt til fisken er i oppdrett. Der foredles og transporteres fisken ved hjelp av vakuum i flere prosesser før den er ferdig pakket og klar for salg. Dette er en ganske unik industri hvor vakuum benyttes i alle ledd, helt fra rogn til slakteklar fisk. Busch leverer vakuumpumper og systemløsninger til alle fasene og gjennom hele livssyklusen av produksjonen.

Vi ønsker å belyse noen av fordelene ved å benytte et vakuum for transport av dødfisk ut av smoltanleggene. Det bidrar til bedre HMS, redusert smitterisiko og ikke minst gir det en mer effektiv drift. Dette fordi den døde fisken transporteres ut fra smoltanlegget ved hjelp av vakuum fremfor i bøtter som bæres av driftspersonellet. 

Dødfisksystemet er et av systemene Busch Norge har utviklet som har hatt stor suksess, men vi tilbyr flere typer systemer og ikke minst utvikler vi stadig nye løsninger for kundene våre. Enten om det er behov for en enkeltstående vakuumpumpe, en skreddersydd systemløsning, en standardisert systemløsning, reservedeler eller service av pumper eller systemer.

busch fisk crop

Vakuumtransport av dødfisk for fiskenæringen

Vakuum spiller en sentral rolle innen produksjon av oppdrettsfisk.

Busch Vakuum Solutions sitt egenutviklede dødfisksystem ble presentert på fagmessen Aqua Nor. Et system nøye utviklet og beregnet av Busch sine dyktige ingeniører i Drøbak. Dette kan en trygt si er ingeniørkunst på høyt nivå.

Nofitech_Schneider crop

Effektiviserer med fokus på bærekraft

Går mot strømmen og intensiverer arbeidet med bærekraft

Nofitech utvider samarbeidet med Schneider Electric med ny bærekraftstrategi: - Energi- og ressurseffektivisering styrker både oppdretterne og oss. Flere leverandører til havbruksnæringen merker at ulike uventede faktorer har gitt økt investeringsrisiko og satt en plutselig brems på innkjøp av grønn teknologi.

Les mer
Corvus ferge crop

Corvus skal levere batterier til verdens største hel-elektriske skip

Prosjektet vil være banebrytende innen grønn sjøtransport

Corvus Energy, verdens ledende leverandør av nullutslippsløsninger til skip og havner kunngjør at de har blitt tildelt kontrakt med teknologigruppen Wärtsilä for leveranse av batterisystemene til verdens største hel-elektriske Ro-Pax-ferge.

Les mer
Karbonfangst skogn crop

Vellykket 3000-timers milepæl for karbonfangst

Piloten har vist solid ytelse knyttet til industriell robusthet

Ocean GeoLoop AS kunngjør i dag en vellykket passering av milepæl 3000 timers drift av karbonfangstpiloten ved Norske Skog Skogn. Selskapet er nå klar til å forfølge kommersielle avtaler.

Les mer