Vedlikeholdsstyring

 • onsdag 05.februar kl. 09:00
 • Sluttidspunkt: 06.feb. kl. 16:00
 • Sted: Trondheim
 • Arrangør: MainTech
 • Varighet: 1 dag

 • Pris: 8 900,- kr
 • Medlemspris: 8 900,- kr
 • Språk: Norsk
 • Info / påmelding

Kurset berører følgende emner:

 • Vedlikeholdsstyringssløyfa – de grunnleggende forutsetningene
 • Målsetning og strategi – hva dette har å si for vedlikeholdsfunksjonen
 • Måltall og akseptkriterier – konkretisering av vedlikeholdsmålene
 • Vedlikeholdssystemets plass i vedlikeholdsstyringen
 • Optimalisering av forebyggende vs. korrektivt vedlikehold
 • Organisering av vedlikeholdet
 • Hvordan mobilisere medarbeiderne i forbedringsarbeidet
 • Planlegging og styring av vedlikeholdsjobber

Målgruppe:
Vedlikeholdsledere og -planleggere, arbeidsledere, vedlikeholdsingeniører og andre som ønsker å forbedre vedlikeholdsfunksjonen i egen bedrift.
 

Del |