Drammen havn 1 crop

Bygget en sterk posisjon innen automatisk vann- og miljøovervåking

Vokser på automatisk miljøovervåking

Overvåking av vann og miljø er i sterk vekst for Cautus Geo og bidrar til rekordår. – Over forventningene, sier daglig leder Atle Gerhardsen. Siden 2009 har Cautus Geo bygget en sterk posisjon innen overvåking av naturfarer. Det er fortsatt et sterkt ben for selskapet som også er engasjert i flere store bygge- og anleggsprosjekter.

I 2014 gikk Cautus Geo for første gang inn på vann- og miljøovervåking. Det startet beskjedent. Det året fikk Cautus Geo et mindre oppdrag på Kadettangen i Oslo. Selv om oppdraget var lite, så var det samtidig starten på noe nytt og på det som senere er blitt en sterk vekst innenfor vann og miljø.

– Fra den gang til i dag har vi bygget en sterk posisjon innen automatisk vann- og miljøovervåking og styrket oss med ny kompetanse, utviklet nye systemer og investert i utstyr, sier Atle Gerhardsen.

Dobling på miljø

Vann og miljøovervåking er blitt viktig for Cautus Geo. Veksten de siste to årene har vært formidabel. I fjor ble vann og miljøområdet nær fordoblet.

– I dag har vi solid kompetanse innenfor miljøovervåking. Våre systemer er godt tilpasset for automatisk overvåking, datafangst og en webløsning som gir alarmer om grenseverdier brytes, som for andre områder vi jobber innenfor. I dag er vi godt rustet for videre satsing innenfor vann og miljø, sier Gerhardsen.

Oppbygging av utstyr i skreddersøm for overvåking innen vann og miljø omfatter både en spesialrigget båt, flere målebøyer, turbiditetssensorer, multiprober og strømmålere.

Antall prosjekter innenfor vann og miljø er økt fra to i 2017 til 30 i fjoråret. Geografisk er de spredt over store deler av landet i tillegg til Svalbard og Finland.

Satset i nedgangstid

– Ved inngangen til sommeren hadde jeg ikke sett for meg at 2020 skulle gi det andre rekordåret på rad, sier Gerhardsen.

I 2019 omsatte Cautus Geo for 37 millioner. Det var solid rekord etter sterk vekst.

– Korona traff også oss. Rundt oss var mange bedrifter nødt til å permittere. Vi var i en annen situasjon og valgte en annen strategi. Vi brukte nedgangstiden til å utvikle våre tjenester og produkter slik at vi skulle stå sterkere når etterspørselen tok seg opp på nytt. For oss var det en god strategi, sier Gerhardsen.

2020 har vært et år med store svingninger. Selskapet laserte en nyutviklet radar for skredovervåking, nye loggere, oppgraderte Cautus Web, utvidet med flere ansatte og utvidet lokalene.

– Lokalene på Lysaker ble for trange. Heldigvis kunne vi utvide i samme bygg. Nå har vi hele første etasjen i Arnstein Arnebergsvei 28, sier Gerhardsen.

Cautus Geo AS har i mer enn ti år overvåket naturfarer. Vi utvikler, etablerer og drifter ulike målesystemer. Vi har som mål å være ledende innen effektive og sikre løsninger for overvåkning av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

Manglende sikkerhet IT crop

Ni av 10 IT-sikkerhetsledere vurderer å outsource IT-sikkerheten

Hevder at mange av verktøyene som er på plass ikke lenger benyttes

Ny undersøkelse fra Trend Micro avslører at svært mange IT-sikkerhetsverktøy aldri blir brukt og at outsourcing av IT-sikkerheten kan være et nødvendig tiltak fordi svært mange sliter med manglende tilgang på fagfolk. Den markedsledende IT-sikkerhetsleverandøren, Trend Micro, har lagt frem funnene fra en nylig undersøkelse, hvor det kommer frem at virksomheter kun har på plass 30 prosent av nødvendige sikkerhetsløsninger.

Les mer
Tools Slip og kapp crop

Hvordan lykkes med slip og kapp? Dette er ekspertens råd

En av faktorene i dette er å se på hvilket materiale du skal jobbe med

Nøkkelen til å lykkes med sliping og kapping handler mye om å velge riktig skive ut fra hva slags materiale du skal jobbe med og hvilken maskin du skal bruke. Du må også vite hva som er riktig teknikk og fremgangsmåte for best mulig resultat, og du må vite hvilke sikkerhetshensyn du må ta.

Les mer
Kiwa tank crop

Trygg drift av svovelsyretank krever jevnlig kontroll

Tankforskriften og en rekke andre lover og forskrifter griper inn i virksomheten

Kjemikaliedistributøren Acinor AS drifter blant annet en tankterminal for svovelsyre på Øra industriområde i Fredrikstad. Svovelsyretanken ble nylig inspisert av Kiwa, en inspeksjon som ifølge myndighetskrav skal foretas hvert femte år.

Les mer
Seco Suggest optimaliserer crop

Optimaliser verktøy- og skjæredata umiddelbart med Seco Suggest

Mottar operatøren kunnskapsbaserte anbefalinger

Kunder som bruker Seco Tools sparer tid brukt på prosessoptimalisering med raske verktøyanbefalinger via den nylig omarbeidede Suggest-applikasjonen. Suggest er en gratis nettressurs som er tilgjengelig 24/7.

Les mer