WCM - Vedlikeholdstekniker

  • tirsdag 05.februar kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 06.juni kl. 16:00
  • Sted: Storefjell Resort Hotel
  • Arrangør: Norsk Forening for vedlikehold
  • Varighet: 1 dag

  • Pris: 52 000,- kr
  • Medlemspris: 47 000,- kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding
Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse innen vedlikeholdsområdet.

Denne utdanningen har blitt utviklet av NFV (Norsk Forening for Vedlikehold) for å gi deltakerne en bred kompetanse innen vedlikeholdsområdet. 
Kurset bygger på EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) kravspesifikasjon som Europeisk Vedlikeholdstekniker, en sertifisering som er godkjent av samtlige 22 medlemsland i EFNMS.

Tilnærmingen til fagstoffet vil skje gjennom forelesninger, praktiske oppgaver, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og selvstudium.

Mål:
Opplæringen er utviklet for de som ønsker å utvikle seg teknisk og administrativt innen fagområdet vedlikehold. Kurset omhandler grunnleggende og moderne konsepter, metoder og teknologier innen World Class Maintenance. 

Del |