World Class Maintenance - Vedlikeholdsledelse

 • tirsdag 24.september kl. 09:00
 • Sluttidspunkt: 28.nov. kl. 16:00
 • Sted: Storefjell Resort Hotel
 • Arrangør: Norsk Forening for Vedlikehold
 • Varighet: 10 dager

 • Pris: 52 500,- kr
 • Medlemspris: 47 000,- kr
 • Språk: Norsk
 • Info / påmelding

Kompetansehevingskurs med mulighet for sertifisering
5 Moduler høst 2019/vår 2020

 • Hold deg oppdatert innen fagområdet
 • Oppnå en moderne og effektiv vedlikeholdsfunksjon
 • Kurset vil gi både en generell og på enkelte områder detaljert innføring i moderne vedlikehold (World Class Maintenance)
 • Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonal og nasjonal produksjon og vedlikehold
 • Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter og sine vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset
 • Kompetansekurs med mulighet for IPC-eksamen
 • Besøk hos ledende bedrifter i Sverige
 • Kurset vil gi både en generell og på enkelte områder detaljert innføring i moderne vedlikehold (World Class Maintenance). 

  I dette kurset vil vedlikehold og driftssikkerhet bli betraktet som en investering som skal bidra positivt til økonomisk overskudd gjennom høy utstyrstilgjengelighet, god leveranseevne, høy kapasitet, lav miljøbelastning og høy sikkerhet. Det vil bli lagt stor vekt på effektiv styring av vedlikeholdsfunksjonen og opplæring i moderne vedlikeholds- og pålitelighetsteknikker , samt om grunnlaget i WCM.
  Kurset vil bygge på moderne fundamenterte teorier innenfor moderne vedlikehold. Det vil bli trukket frem en rekke praktiske eksempler og føringer fra ledende globale bedrifter.  


Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter og sine vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset.

Del |