Hjemmekontor crop

Smarthus-enheter og tilhørende apper blir utnyttet av cyberkriminelle

4 av 10 ansatte bruker egne datamaskiner på hjemmekontoret

Covid-19 har sendt mange av oss hjem for å jobbe. Det har også endret hvordan vi håndterer forretningskritisk data. Nye retningslinjer for hvordan vi jobber sikkert og trygt hjemmefra bør derfor på plass. Det kommer frem i rapporten «Head in the Clouds» fra IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro.

Hodet i skyen
Rapporten «Head in the Clouds» fra IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro avdekker hvordan smarthus-enheter og tilhørende apper, blir utnyttet av cyberkriminelle til å nå forretningskritisk data. Ettersom veldig mange ansatte har blitt sent hjem for å jobbe som følge av pandemien, har de kriminelle begynt å utnytte dårlige sikkerhetsrutiner på hjemmekontoret.
 
Trend Micros «Head in the Cloud»-rapport er resultatet av en undersøkelse bestående av over 13.000 intervjuer av ansatte som jobber hjemme, fordelt på 27 land, inkludert Norge, og på tvers av alle industrier og virksomhetsstørrelser. Hensikten var å finne ut mer om arbeidsvanene relatert til det å jobbe hjemme under pandemien.
 
Mangler grunnleggende passordbeskyttelse
Blant annet ble det avslørt at 39 prosent av de ansatte bruker personlige enheter for å få tilgang til bedriftsdata, ofte via tjenester og applikasjoner som ligger i skyen. De personlige enhetene, være seg alt fra datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner, er ofte mindre sikret enn bedriftsenhetene og er derfor enda mer sårbare for dårlige sikrede smarthus-enheter og andre IoT-enheter installert hjemme hos de ansatte.

Over en tredjedel (36 prosent) av de spurte som jobbet hjemme, hadde blant annet ikke på plass grunnleggende passordbeskyttelse på de personlige enhetene de benyttet til å jobbe med. - Det faktum at såpass mange ansatte bruker sine egne private enheter for å få tilgang til bedriftens data og tjenester, antyder klart og tydelig at det kan være mangel på bevissthet om sikkerhetsrisikoen forbundet med dette. Skreddersydd opplæring i cybersikkerhet som anerkjenner mangfoldet til forskjellige brukere og deres nivå av bevissthet og holdninger rundt risiko, vil være gunstig for å redusere sikkerhetstrusler som kan oppstå fra disse problemene, sier kommunikasjonssjef Karianne Myrvold i Trend Micro.

IoT-enheter er en økende sikkerhetstrussel
Over halvparten (52 prosent) av de som jobber hjemmefra svarer at de har installert IoT-enheter som er tilkoblet hjemmenettverket. Og 10 prosent har installert enheter fra mindre kjente merkevarer. Mange av disse IoT-enhetene - spesielt dem fra mindre kjente merker - har veldokumenterte svakheter knyttet til IT-sikkerhet. Disse enhetene kan i teorien tillate cyberkriminelle tilgang til hjemmenettverket, og deretter bruke ubeskyttede personlige enheter som et springbrett til bedriftens nettverk de er koblet til.
 
Dersom cyberkriminelle får tilgang til et hjemmenettverk, kan de installere skadelig programvare som kan infisere hele virksomheten, for eksempel ved at en ansatt tar med seg usikrede personlige enheter etter hvert som de ansatte begynner å komme tilbake til kontorene sine.
 
Undersøkelsen til Trend Micro avdekket også at 70 prosent av alle som jobbet hjemme, koblet sine arbeidsstasjoner til hjemmenettverket. Til tross for at disse maskinene sannsynligvis er bedre beskyttet enn de ansattes personlige enheter, utgjør det fremdeles en risiko for bedriftsdata og -systemer, hvis de ansatte har anledning til å installere ikke-godkjente applikasjoner, blant annet for å få tilgang til hjemmets IoT-enheter.

- IoT-enheter kan gjøre hus smartere og hverdagen for oss enklere. Samtidig kan det også åpne nye dører for cyberkriminelle. Det må både ansatte og arbeidsgivere være veldig bevisst på, ikke minst nå som det er så mange av oss som jobber på hjemmekontor. Nå er det viktigere enn noensinne at vi som enkeltpersoner tar et skikkelig ansvar for egen IT-sikkerhet, og at arbeidsplassene tar ansvar på å utdanne sine ansatte om nødvendig IT-sikkerhet og personlig sikkerhetshygiene, advarer Myrvold.  

Oppdaterte retningslinjer
I rapporten kommer det frem at Trend Micro anbefaler arbeidsgivere å sørge for at alle som jobber hjemmefra er i samsvar med eksisterende sikkerhetsretningslinjer for bedrifter. I tillegg, hvis nødvendig, bør arbeidsgivere oppdatere retningslinjene i henhold til de nye truslene anført av praksisen om å kunne bruke personlige enheter, IoT-enheter og tilhørende applikasjoner.
 
Arbeidsgivere bør også vurdere sikkerhetsløsninger som de ansatte kan bruke for å sikre hjemmekontoret. Opprettelse av adskilte nettverk i hjemmene, påse at de ansatte bruker sterke passord og tar i bruk tofaktorautentisering, er noen av tiltakene som må vurderes.

En kostnadseffektiv og effektiv måte å øke IT-sikkerheten, kan være å skifte til en skybasert sikkerhetsmodell, kommer det frem av rapporten.
 
Klikk her for å lese «Head in the Clouds»-rapporten fra Trend Micro.

Maintech Sondre crop

MainTech styrker staben innen drift og vedlikehold

I MainTech har jeg muligheten til å jobbe praktisk ute i felt

Sondre Nesvold er ansatt som ingeniør drift og vedlikehold hos MainTech. Sondre er utdannet maskingeniør fra NTNU med spesialisering i drift- og vedlikeholdssteknikk. Bacheloroppgaven omhandlet implementering av analysemetoder for å bedre drift- og vedlikeholdsbeslutninger.

Les mer
Seco Turbo 16 crop

Seco Tools legger til en ny fres, Turbo 16 hjørnefres, i sin Turbo-portefølje

Levetiden for verktøyet kan økes med opptil 130 %

Med et stadig økende press på å øke produktiviteten og holde bearbeidingskostnadene nede har trygge prosesser og lang levetid for verktøyet aldri vært viktigere. Den nye Turbo 16 fra Seco Tools tar nye steg på begge punkter.

Les mer
Maintech Ingvild crop

Nok en nyansettelse hos MainTech

Ingvild Vallestad er ansatt som ingeniør innen materialteknologi og inspeksjon. Hun er utdannet sivilingeniør innen materialteknologi ved NTNU med spesialisering innenfor materialer og korrosjon.

Les mer
Momek 1 crop

Imponerende maskinpark og dyktige medarbeidere

Momek gruppen har antakelig den største maskineringsparken nord for Trondheim. Selskapets hovedaktivitet er basert i et omfattende og dynamisk industrikluster i Mo Industripark. Med utfordrende kunder og gode konkurrenter gir industriparken grunnlaget for utvikling av konkurransedyktige selskaper.

Les mer