MIDSECTION OF WOMAN WORKING WITH MOBILE PHONE

9 av 10 selskaper som bruker AI til å forbedre KPI-er ser tydelige forbedringer

Et flertall av bedriftsledere ser behovet for å forbedre organisasjonens nøkkelindikatorer (KPIer). Kun en tredjedel har tatt i bruk AI i KPI-arbeidet, men de som gjør det ser raskt forbedringer i hvordan de kan analysere virksomheten og ta bedre beslutninger. Det viser en ny rapport fra MIT Sloan Management Review og Boston Consulting Group (BCG).

De fleste selskaper bruker nøkkelindikatorer eller Key Performance Indicators (KPI-er) som referansepunkter for å evaluere måloppnåelse innen eksempelvis salg, kundetilfredshet eller operativ effektivitet.

Skiftende økonomiske forhold, nye og høyere forventninger fra kundene, samt digitale transformasjoner gjør at stadig flere organisasjoner må revurdere både hvordan de definerer suksess - og hvordan den måles.

Til tross for store fremskritt innen bruk av AI-teknologi til analyseformål, er det langtifra vanlig å benytte kunstig intelligens til å forbedre utformingen av nøkkelindikatorer. Av de 3000 bedriftslederne verden over som MIT SMR og BCG spurte i undersøkelsen, svarer 6 av 10 at deres KPIer har forbedringspotensial, men bare 1 av 3 bruker AI til å faktisk forbedre arbeidet. Blant de som imidlertid tar AI i bruk til å forbedre KPI-er, er hele 9 av 10 enige eller helt enige i at nøkkelindikatorene deres har blitt bedre.

- Mens de fleste AI-initiativer har fokusert på hvordan man forbedrer ytelse med hjelp av teknologien, viser denne rapporten hvordan AI kan endre hvordan bedrifter faktisk definerer og måler ytelse fra bunnen av; fra å forbedre eksisterende KPI-er til å grundig omforme hva disse KPI-ene kan være, sier Shervin Khodabandeh, Senior Managing Director og Partner hos BCG og medforfatter av rapporten.

Prevas ny crop

Prevas ønsker velkommen til ny Teamlead & prosjektleder i Norge

Prevas har fått en ny teamlead & prosjektleder på Oslo-kontoret, Sofya Kapustina (37). Sofya har lang erfaring fra IKT-leveranser, prosjekt- og teamledelse med spisskompetanse innen utvikling av IT- og virksomhetsprosesser. 

egmaintenance-havlandet crop

Havlandet Havbruk AS og EG Maintenance utvider samarbeid om vedlikeholdet

Havlandet Havbruk AS ønsker å effektivisere vedlikeholdsarbeidet og har valgt å utvide samarbeidet med EG ved å ta i bruk EG Maintenance.  Implementering av EG Maintenance hos Havlandet vil bidra til en effektiv og strømlinjeformet driftsforvaltning for selskapets enheter.

OO oppkjøp Jan-Erik Storsve og Øyvind Nistad crop

Otto Olsen AS utvider produktporteføljen med oppkjøp av TR Fastenings Norge AS

Otto Olsen AS kunngjør fullført oppkjøp av TR Fastenings Norge AS, en betydelig utvidelse av sin allerede omfattende produktportefølje. Som en anerkjent norskeid virksomhet med solid erfaring og høy teknisk ekspertise, leverer Otto Olsen AS allerede et bredt spekter av produkter til ulike industrier.

670658562

Kiwas NDT-virksomhet overføres til IKM Inspection

Fra 4. april 2024 vil Kiwa Norges NDT-virksomhet bli overført i sin helhet til IKM Inspection AS. Avtalen som nå er inngått mellom Kiwa AS og IKM Inspection AS medfører at all aktivitet og medarbeidere knyttet til NDT-tjenester med tilhørende utstyrspark i Norge overdras.