malmtog crop

Sett behovet for gode verktøy og metoder for måling av miljøprestasjoner

Tar avgjørende steg mot en mer bærekraftig mineralnæring

Norsk Bergindustri gjør nå som syv andre foreninger i verden, inkludert den tredje i Europa, å vedta innføring av TSM. Dette er en anerkjent internasjonal standard for ansvarlig mineralutvinning.

– I lang tid har vår bransje sett behovet for gode verktøy og metoder for måling av miljøprestasjoner. Vi er veldig glade for at norsk mineralindustri tar avgjørende skritt for å måle miljøresultatene, sier Anita Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

– Vi føler oss privilegert over at Norge har valgt TSM som redskap for å forbedre miljø- og sosial praksis i gruvesektoren og er veldig stolte av TSMs stadig mer globale rekkevidde. TSM-tilhengere inkluderer nå gruveforeninger i åtte land på fem kontinenter, uttaler Pierre Gratton, Mac's President og CEO.

TSM krever at selskaper årlig vurderer sin bærekraftinnsats på tvers av åtte viktige områder, inkludert energibruk, utslippshåndtering, naboskap og urbefolkning, HMS og bevaring av biologisk mangfold.

Resultatene er fritt tilgjengelige for publikum og blir eksternt verifisert hvert tredje år for å sikre at det som rapporteres er nøyaktig.

-Vi ser frem til et tett, spennende og fruktbart samarbeid med kanadiske MAC og alle andre TSM-brukere i årene som kommer, avslutter Hall.

Om Norsk Bergindustri:

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som omsetter, utvinner, forvalter eller bearbeider mineralressurser i Norge, eller som ellers er knyttet til gruveindustrien.

Merinformasjon:www.norskbergindustri.no

Om TSM: bærekraftstandarden er utviklet av Mining Association of Canada (MAC). Selskaper forventes å rapportere regelmessig om gjennomføringen av hver protokoll. I tillegg vil deres virksomhet bli evaluert av en ekstern revisor hvert tredje år.

Marspriser strøm crop

Marsprisen setter bunnrekord

Enn så lenge er forbruket av strøm lite påvirket av koronatiltakene

Merk at denne rekorden er notert i euro, ikke i norske kroner. Den svake norske krona gjør nemlig at strømprisen ikke stuper fullt så lavt for nordmenn. Bunnrekorden noteres derimot både i euro og i svenske kroner.

Les mer
Servi Lærdal crop

Rask utvikling av nød respiratorer – ikke bare i Norge

Imponert over FFIs kompetanse, profesjonalitet og evne til å lede

Under den daglige pressekonferansen torsdag 31. mars annonsert statsminister Erna Solberg at norske bedrifter hadde utviklet en nød respirator på rekordtid. Regjeringen har bestilt 1 000 respiratorer. Også i Danmark er et liknende prosjekt kommet omtrent like langt i utvikling av nød respiratorer.

Les mer
Klatran Skydda crop

Klatran ny, midlertidig Skydda Norge-sjef

Utrolig motiverende å jobbe med å hjelpe mennesker

Markedssjef Karoline Klatran (29) går inn i jobben som fungerende daglig leder for Skydda Norge. Skydda-sjef Vegard Aune er sykmeldt på ubestemt tid  (NB. ikke korona!), og markedssjef Klatran har overtatt roret på midlertidig basis.  - Jeg er er veldig glad for tilliten ledelsen i Skydda har vist meg.

Les mer
MDV 1 20 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold følger utgivelsesplanen for 2020

Mye har stoppet opp i samfunnet, men jo flere bedrifter som evner å holde hjulene i gang, dess raskere vil vi samfunnet komme i naturlig gjenge etter pandemien. Informasjon til dyktige fagfolk er fortsatt avgjørende. Min Drift og Vedlikehold vil fortsette å oppdatere alle fagfolk i bransjene.

Les mer