Patrik olsson

Styrke den norske satsingen for å realisere et fullskalaprosjekt for CO2-håndter

SINTEF med i oppstarten av Sveriges største CO2-fangstanlegg

26. mai ble Sveriges største testanlegg for fangst av CO2 ved Preems raffineri i Lysekil igangsatt. I pilotprosjektet "Preem CCS" vil hele verdikjeden analyseres, fra fangst til lagring av CO2. Prosjektet vil legge til rette for at flere selskaper kan bruke teknologien og redusere CO2-utslippene.

- Jeg er glad for at SINTEF kan bidra til uvikling av hele verdikjeden i dette viktige svensk-norske CCS-samarbeidet. SINTEF har jobbet med CO2-håndtering i mer enn tretti år, som vi nå kan bruke for å bidra til utslippskutt i Sverige, og samtidig styrke den norske satsingen for å realisere et fullskalaprosjekt for CO2-håndtering, sier Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF.

Fra fangst i Sverige til lagring i Norge

I pilotprosjektet vil hele verdikjeden evalueres; fra fangst på raffineriet, lokal lagring, transport på skip til det planlagte mellomlageret utenfor den norske vestkysten og derfra i rør til selve lagringen i undergrunnen.

Testanlegget vil i 2020 fange opp CO2 fra røykgassene som kommer fra Preems hydrogengassanlegg ved Lysekil-raffineriet. Resultatene fra pilotprosjektet vil bli offentliggjort, for at flere skal kunne bruke teknologien og redusere deres CO2-utslipp. 

Stor brikke i puslespillet

Teknologien for å fange opp og lagre CO2 er et viktig verktøy for å redusere klimagassutslipp lokalt, og vil samtidig bidra til realisering av Sveriges klimamål. For Preem er dette en stor brikke i puslespillet for å redusere CO2 -utslipp fra prosessen og bli et klimanøytralt selskap innen år 2045. Målet er at testene skal danne grunnlaget for et CCS-anlegg i full skala som kan være i drift innen 2025.

- Vi ser karbonfangst og -lagring som et viktig tiltak for å redusere globale karbonutslipp. For Preem kan et fullskala CCS-anlegg i utgangspunktet redusere utslippene fra Lysekil-raffineriet med 500 000 tonn per år, som er nær en tredjedel av raffineriets totale CO2 -utslipp, sier Petter Holland, administrerende direktør i Preem.

Selve lagringen av CO2 er planlagt å finne sted i Norge, som ligger langt fremme på området og har bedre geologiske forhold for lagring enn Sverige. Preem skrev i fjor under en intensjonserklæring om å samarbeide med Northern Lights-prosjektet. Northern Lights er et prosjekt der Equinor, Shell og Total utvikler transportkjeden med skip, mellomlager på land, samt rørtransport og injeksjon til en formasjon som er egnet for permanent CO2 -lagring under Nordsjøen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Preem, Aker Solutions, Chalmers teknologiske universitet, Equinor og SINTEF. Det svenske energibyrået og det norske forsknings- og utviklingsprogrammet CLIMIT bidrar med finansiering

Martin Fjellanger Telenor

Ny sikkerhetsrapport: – Aldri før vært så krevende å bygge digital sikkerhet

Avanserte digitale trusselaktører utfordrer den globale teknologiindustrien

Handelskonflikt, stormaktrivalisering og et mer sammensatt internasjonalt trusselbilde skaper uro i teknologiindustrien. – Et krevende trusselbilde krever tydeligere ansvarsforhold og nye samarbeidsmodeller mellom oss som er ansvarlig for Norges digitale forsvarsverk, sier sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen.

Les mer
West Hercules corona crop

Slik holdt de koronaviruset unna oljeriggene

Måtte naturligvis øke frekvensen på rengjøring. Foto: Ole Jørgen Bratland

Da tiltakene mot koronapandemien for alvor ble iverksatt i Norge, visste arbeiderne ute på oljeplattformene lite om hva som utspilte seg på fastlandet. Det gjorde kantine- og serviceselskapet Sodexo, som satte i gang dramatiske tiltak for å hindre at smitten skulle spre seg i de sårbare småsamfunnene i Nordsjøen.

Les mer
Alfa laval service crop

Servicesett for hygienisk væskehåndtering med reservedeler: Alt på ett sted for raskere gjennomført service

Det er betydelige fordeler med servicesett fremfor enkle reservedeler

Tre av de viktigste faktorene for å gjennomføre service med minimale avbrudd i produksjonsprosessen er hastighet, kvalitet og pålitelighet i leverandørkjeden for reservedeler. Originale servicesett for hygienisk væskehåndtering fra Alfa Laval inneholder alle nødvendige reservedeler for å takle havarier, reparasjoner og planlagt forebyggende vedlikehold – raskt!

Les mer
ABB Agility crop

ABBs nye analyse- og AI-programvare hjelper produsenter med å optimalisere driften under krevende markedsforhold

Industribedrifter typisk er i stand til å bruke bare 20 prosent av dataene

ABB lanserer analyseprogramvare og -tjenester som kombinerer driftsdata med engineering og IT-data for å levere handlekraftig intelligens. ABB Ability ™ Genix Industrial Analytics og AI Suite er en avansert, skalerbar analyseplattform med forhåndsbygde, brukervennlige applikasjoner og tjenester.

Les mer