default

Aneo deltar i bud på Biokraft International

I desember 2023 offentliggjorde Aneo, St1 og HitecVision intensjon om å konsolidere sine eierskap i Biokraft International gjennom opprettelsen av selskapet 1Vision Biogas. Svenske myndigheter har denne uken godkjent at 1Vision kan beholde majoritetseierskap i Biokraft International. 1Vision Biogas eier i dag omlag 55 prosent av aksjene, og annonserte i dag et bud på de resterende aksjene i selskapet.

Biokraft er et nordisk, grønt teknologiselskap som produserer bioenergi og plantenæring ved å resirkulere organisk avfall og restprodukter i storskala bioraffinerier. Biokraft bygger, eier og driver storskala biogassanlegg, og har i dag anlegg i Sverige, Sør-Korea og Norge, herunder på Skogn i Trøndelag.

Gjennom eierskapet i Biokraft International er Aneos mål å bidra til at Biokraft kan nå sine vekstmål og til en mer lønnsom energiomstilling i hele Norden.

– Vi har utviklet Biokraft siden 2010, og har vesentlig bidratt til å industrialisere flytende biogass i Norge og Sverige. Dette er industriutvikling vi er veldig stolte av, og som monner mye for klimaet med en årlig forventet reduksjon av CO2-ekvivalenter på 170 000 tonn fra 2024 fra Biokraft. Vi ser at dette krever store investeringer i nye produksjonsanlegg for biogass. Med Hitecvision og ST1 som partnere kan og vil vi realisere våre målsettinger, sier Håkon Welde, ansvarlig for eierforvaltning i Aneo.

1Vision Biogas eies 50 prosent av St1 Nordic Oy ("St1") og 50 prosent av Daytona Holdco AS, det felles holdingselskapet til Aneo og HV Daytona. HV Daytona er fullstendig eid av HitecVision New Energy Fund AS, en fond forvaltet av HitecVision.

SKF ansys-app-top crop

Mindre CO2 med CO-design

Visste du at den største miljøpåvirkningen fra lagre kommer fra bruksfasen? Hvis man velger og designer lagre som minimerer friksjonen, kan det derfor være svært positivt for det samlede industrielle CO2-avtrykket.

Kerry crop

John Kerry; vi kan stopp oppvarming av kloden til under 1,9 grader

Under Yara Internationals bærekraftsseminar i forrige uke var Jon Kerry den viktigste deltakeren. Kerry er USAs spesialutsending for klima og en del av Bidens administrasjon. Hvis vi utnytter de teknologiske mulighetene, er Kerry optimistisk. Vi kan bremse oppvarmingen.

Les mer
OO Egenproduserte-tetninger crop

Egenproduserte tetninger

Otto Olsen AS presenterer en brosjyre med en oversikt over tetningene selskapet produserer i sine lokaler på Skedsmokorset. I sortimentet finner brukeren et bredt spekter av maskinerte tetninger og pakninger i ulike materialer, hentet fra ledende europeiske produsenter. 

Les mer
joetul-fabrikk-fredrikstad-crop

Jøtul AS velger EG Maintenance som nytt vedlikeholdssystem

Jøtul AS, global markedsleder og produsent av ovner og peiser i støpejern, har valgt EG Maintenance som deres nye leverandør for vedlikeholdssystem. Denne beslutningen markerer et skifte i retning av økt effektivitet og innovasjon i vedlikeholdsprosessene hos Jøtul.