AI produkt

Bruk av kunstig intelligens i industribedrifter

Kunstig Intelligens (AI) er blitt et kraftig verktøy for å øke bedrifters konkurransekraft. Det gjelder både for å øke oppetid og optimalisere vedlikeholdet. Spørsmålet er ofte, hvordan skal bedriftene komme i gang med å utnytte teknologien. Har vi kunnskap nok og hva kreves av oss?

En viktig forutsetning for å kunne utnytte AI teknologien er at bedriften har gode data om egen produksjon. Er ikke det tilfelle må det jobbes for å få data som AI systemer kan benytte. Vider må det også tilegnes kompetanse. I en startfase er det naturlig å samarbeide med selskap som har kunnskap og erfaring. Etter hvert som prosjekter skrider frem vil bedriftene kunne bygge opp egen kompetanse og etter hvert være i stand til å kjøre prosjekter med egne ressurser.

Norsk Forening for Vedlikehold vil 7. mai arrangere et seminar som ser på hvorledes industribedrifter kan utnytte denne teknologien.

Se programmet her.

Additiliv prod crop

Setter opp global distribuert produksjon med On demand Manufacturing

Både produsenter av deler og sluttbrukere opplever ofte lange ledetider, utdaterte komponenter og variabel kvalitet på reservedeler – noe som utfordrer organisasjonens evne til å levere på mål. OEM-ene sliter med at det tar lang tid før deres kunder får et produkt de trenger, og litt for ofte får de komponenter med ikke tilfredsstillende ytelse. Pelagus 3D har etablert et nettverk av produsenter som kan levere kvalitet innen korte tidsfrister.

ABB Topsø crop

Topsøe, ABB og Fluor inngår allianse for å utvikle standardisert konsept for SOEC elektrolysefabrikk

Topsøe, en global leder innen teknologi for redusert karbonutslipp, ABB, en teknologileder innen elektrifisering og automatisering, og Fluor, en leder innen engineering, innkjøp og byggetjenester, har dannet en allianse for å designe et standardisert konsept for å bygge Topsøes neste SOEC-fabrikk (Solid Oxide Electrolysis Cells).

MDV 03 2024 Kolasj crop

Min Drift & Vedlikehold 03 2024 er publisert

Kunstig intelligens utvikles i raskt tempo. Alle må lære seg å håndtere denne teknologien. Nye produksjonsmetoder utvikles, som additiv produksjon, eller 3 D printing. Det er mye å forholde seg til. Men skal arbeidsplassene være trygge i fremtiden, må vi alle ta et tak for ny læring

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi og Jonathan Cole CEO i

Corio og Å Energi styrker havvindsamarbeidet

Corio og Å Energi inngår strategisk avtale om fremtidig samarbeid innen havvind. Avtalen bygger videre på samarbeidet de to selskapene har etablert i havvindkonsortiet Nordvegen Vind. Corio Generation, en av verdens største havvindutviklere, og fornybarkonsernet Å Energi har signert en strategisk samarbeidsavtale om utvikling av fremtidig havvindprosjekter i Norge og Nord-Europa.