Busch Vacuum Solutions crop

Fokus på å levere komplette vakuumløsninger styrkes ytterligere

Busch Vakuumteknikk AS og VakuumConsult AS blir Busch Vacuum Solutions Norway AS

VakuumConsult AS som ble stiftet av Ivar Berg i 1999 har siden den gang etablert seg som det dominerende selskapet innen medium og høyvakuum i Norge. Selskapet har vært forhandler for Alcatel, som senere ble Adixen før selskapet ble kjøpt opp av Pfeiffer Vacuum. Ivar Berg, og hans sønn Espen, har levert gode produkter og utmerket kundeservice over mange år og er anerkjente navn i vakuumbransjen.

Busch Vakuumteknikk AS, som er et heleiet datterselskap av Busch SE, ble etablert i Norge i 1990. Med sin unike erfaring og gode kjennskap til det norske markedet har de blitt et av Norges største kompetansesentre innen industriell vakuum- og overtrykksteknologi. Selskapet leverer alt fra enkeltstående vakuumpumper og mindre standardsystemer, til skreddersydde turn key-anlegg. I tillegg har Busch en stor serviceavdeling som tar seg av forebyggende service- og vedlikehold, reparasjoner og overhalinger. Enten i sitt serviceverksted eller på brukerstedet – uansett hvor i Norge kunden befinner seg.

Sammen blir selskapene nå Busch Vacuum Solutions Norway AS, hvor fokus på å levere komplette vakuumløsninger styrkes ytterligere.

Som en del av organisasjonsutviklingen er Espen Berg med virkning fra 01.01.22 ansatt i Busch, og tiltrer rollen som salg- og produktansvarlig for medium- og høyvakuum. I tillegg styrker Busch sin organisasjon med flere dyktige medarbeidere for å legge til rette for ytterligere vekst i årene som kommer.

Øyvind Hansen Billing, Daglig leder i Busch Vacuum Solutions er svært fornøyd med sammenslåingen: «Ved å slå sammen våre virksomheter er jeg overbevist om at vi vil kunne levere et bredere produktspekter enn i dag. Det betyr også at vi kan levere vakuumløsninger til alle våre kunder, både de som kjenner Alcatel, Adixen, Busch eller Pfeiffer best. I tillegg vil vi tilby våre kunder et av markedets beste serviceapparat som stadig er i utvikling. Sammen ser vi bare synergier som vil komme våre kunder til gode i årene som kommer.»

«Ved å bli en del av Busch Vacuum Solutions Norway AS, mener vi at våre kunder vil dra nytte av det system og den styrken som et større (ikke for stort) firma kan tilby. Samtidig blir det Espens oppgave å videreutvikle den tekniske kompetansen innen fagområdene medium- og høyvakuum, helium lekkasjesøking/-tetthetskontroll og de spesielt nære kunderelasjonene vi har hatt anledning til å opparbeide/høste fordel av som et lite familieeid selskap.» sier daglig leder og eier Ivar Berg.

Vi understreker at vi ønsker at våre felles kunder skal merke minst mulig til denne endringen. Vi skal fortsatt levere kundeservice i verdensklasse og målsetningen med denne konstellasjonen er å kunne tilby et enda bredere produkt - og kompetansespekter til våre felles kunder ved å styrke vår posisjon i det norske markedet.

vartdal plast JanEndreVartdal_SnorreJonassen crop

Cermaq og Vartdal Plast styrker samarbeidet innen drift, og utvikling av sirkulære emballasjeløsninger

Fra venstre; Jan Endre Vartdal og Snorre Jonassen

Cermaq og Vartdal Plast forsterker samarbeidet og vil legge til rette for å ta i bruk emballasje som potensielt kan redusere klimautslippene med rundt 50 prosent. Helt siden Løvold Industri AS i Bodø ble en del av Vartdal Plast-konsernet, har Cermaq Norway vært en viktig kunde innen ferskfiskemballasje og en god samarbeidspartner.

Les mer
Grønt skifte crop

Ny avtale styrker samarbeidet om grønn næringsutvikling og vekst

Krever innovasjon og nytenkning,

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, Siva og Gassnova har nå signert en avtale for å forsterke og videreutvikle samarbeid om grønn vekst. Avtalen skal omfatte samarbeid om virkemidler, mobilisering, systemutvikling og digitalisering. Dette vil føre til et bedre tilbud til forskning og næringsliv som skal bidra til det grønne skiftet.

Les mer
NORD-predictive-maintenance-solutions crop

Digitalisering innen drivteknologi gir kunden merverdi fra stasjonsdata

Er tilgjengelig som forhåndsvalgt og redigert smartdata for videre bruk

Hvordan intelligente stasjoner fra NORD DRIVESYSTEMS forbedrer tilgjengeligheten. Prediktivt vedlikehold er systematisk videreføring av tilstandsvedlikehold med mål om proaktivt vedlikehold av maskiner og utstyr og oppdage endringer, redusere nedetider og øke effektiviteten til hele anlegget. Statusorientert vedlikehold erstatter tradisjonelt tidsbasert vedlikehold.

Les mer
industry-4-0-feature-crop

Hvordan føre virksomheten inn i den fjerde industrielle revolusjonen

Å oppnå noe stort eller komplekst tar tid. Ta for eksempel det å produsere en bil. 30 000 deler skal settes sammen, noe som kan kreve over 17 timer monteringsarbeid. Komponentene monteres etter en nøye planlagt plan. På samme måte bør implementering av Industry 4.0-teknologier også tas litt etter litt, og gradvis legge til lag for å bygge et vellykket og robust system.

Les mer