BMW batteri crop

De kritiske råvarene kobolt og nikkel da kan unngås helt i katodematerialet

«NEUE KLASSE»: En ny elektrisk æra for BMW - med ny, innovativ batteriteknologi

Nå slippes de første detaljene om batteriteknologien som tas i bruk fra 2025. Mer ytelse, CO2-redusert produksjon og betydelig lavere kostnader. Kort fortalt, vil neste generasjon BMW batteri og drivlinje-teknologi; øke energitettheten i lithium-ion batteriene med mer enn 20 prosent, forbedre ladehastigheten med opptil 30 prosent og øke rekkevidden til bilene med opptil 30 prosent.

Samtidig reduseres CO2-utslippene fra battericelleproduksjonen med opptil 60 prosent. Basert på dagens forutsetninger, kan dessuten produksjonskostnadene reduseres med opptil 50 prosent.

For å levere battericellene som trengs for «NEUE KLASSE», har BMW Group allerede tildelt kontrakter til CATL og EVE Energy. Begge partnerne skal bygge to gigafabrikker i Kina og Europa. Hver av battericellefabrikkene vil ha en samlet årlig kapasitet på opptil 20 GWh. Planene krever også ytterligere nye kontrakter for to battericellefabrikker som skal bygges i den nordamerikanske frihandelssonen.

Nytt celleformat og forbedret cellekjemi

For neste, og sjette, generasjon BMW batteriteknologi, som brukes i «NEUE KLASSE», har man fundamentalt foredlet celleformatet og cellekjemien.

De nye cellene er runde og kommer i to forskjellige høyder, begge med en standard diameter på 46 millimeter. (Cellene som nå brukes, i femte generasjon, er prismatiske.) De er spesielt tilpasset en ny arkitektur og vil spille en nøkkelrolle i chassis-strukturen til «NEUE KLASSE». Avhengig av modell kan batterisystemet integreres fleksibelt i bilens konstruksjon, såkalt “pack to open body”. Bruken av dagens design med cellemoduler, er dermed eliminert.

BMW Group jobber også kontinuerlig med å videreutvikle energilagringssystemer. For eksempel gir sjette generasjons batteriteknologi også muligheten til å bruke katoder laget av litiumjernfosfat (LFP) for første gang. Dette betyr at de kritiske råvarene kobolt og nikkel da kan unngås helt i katodematerialet. Parallelt jobbes det også videre med utviklingen av såkalte «all-solid-state» batterier (ASSB). BMW Group har som mål å ha høyspentbatterier av denne typen klare for serieintroduksjon innen slutten av tiåret

Eviation_Alice_DHL_Rendering crop

Helelektriske Alice skaper luftfartshistorie

12 e-fraktfly skal elektrifisere DHL Express sitt globale luftfartsnettverk. Det første fullelektriske flyet «Alice» fra Eviation Aircraft fullførte i går sin jomfrutur ved Moses Lake i Washington, USA. Alice lettet kl. 16.10 CEST fra Grant County International Airport (MWH), fløy i totalt 8 minutter og nådde en høyde på 3.500 fot.

Les mer
MDV 04 2022 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 04 2022 er distribuert

I forrige uke diskuterte Stortinget ordning for støtte til industribedrifter som har store utgifter til elektrisk kraft. Regjeringen hadde nok gjort et godt politisk håndverk ved at både LO og NHO støtter forslaget. Men det er kompliserte forhold som må tas i betraktning. En god del bedrifter har langsiktige kontrakter, som er inngått før kraftprisene skjøt i været. Hvorledes disse bedriftene vil kjenne de økte prisene er avhengig av når kontrakten utløper.

Les mer
SKF Bearins_assist_app1 CROP

Hvordan velge lager

Valg av lager utføres for det meste av maskinbyggere og produsenter av maskiner. De sitter på god kunnskap og rådfører seg med produsenter av lager ved behov. Den bredeste kompetansen og erfaring er det lagerprodusentene som besitter. De og deres partnere har ofte god kontakt med sluttbrukerne og samler ved det erfaring fra et bredt bruksfelt.

Les mer
KUKA iiQoT crop

En enkel og prisgunstig vei inn i industri 4.0

Fra skyen får brukerne informasjon om hvordan robotene arbeider

– iiQoT gir et teknologisk løft til små og mellomstore selskaper. KUKAs plattform iiQoT gir mindre virksomheter med en viss grad av automasjon samme muligheter som store industrikonsern. Via skyen får de full kontroll på hvor godt robotene arbeider, når de trenger service, om det oppstår flaskehalser i produksjonen og så videre. 

Les mer