Prevas-och-Göteborgsspårvägar crop

Standardisert og skybasert vedlikeholdssystem, samarbeid mellom Göteborgs Spårvägar og Prevas

En fremgangsrik reise mot effektivitet og samarbeid innen vital infrastruktur. Göteborgs Spårvägar leverer en sentral samfunnstjeneste som krever omfattende synkronisering av mennesker, teknologi og materiale. Et standardisert og skybasert vedlikeholdssystem gir den støtten virksomheten trenger, samtidig som det legger til rette for fremtidige utviklingstrinn. 

I løpet av høsten 2022 gikk Göteborgs Spårvägar over til en skybasert versjon av Hexagons vedlikeholdssystem HxGN EAM. Prevas, som er Hexagons partner for salg og implementering på det nordiske markedet, har ansvaret for gjennomføringen. 

– Tidligere har det vært opp til oss selv å henge med i utviklingen av teknologi, funksjonalitet og sikkerhet, sier Jonas Lindberg, IT-sjef ved Göteborgs Spårvägar. Nå flytter vi vedlikeholdet til en moderne plattform der vi bruker standardiserte funksjoner i stedet for å utvikle på egen hånd. 

Før overgangen til det skybaserte vedlikeholdssystemet pågikk det et omfattende arbeid der Göteborgs Spårvägar og Prevas sammen tydeliggjorde og standardiserte de ulike prosessene i virksomheten. 

– For å få mest mulig effektive og verdiskapende prosesser gjelder det å bruke de standardiserte funksjonene som finnes i plattformen, sier Per Malmcrona, senior forretningsutvikler innen vedlikehold i Prevas. Spesialløsninger som kan virke smarte, fører ofte til suboptimalisering med negativ effekt på andre områder av virksomheten. 

Mobilitet og mer effektive prosesser 

Et skybasert vedlikeholdssystem gir mange fordeler, for eksempel mulighet til økt mobilitet. De cirka 800 vognførerne ved Göteborgs Spårvägar har tidligere ringt trafikkledelsen for å rapportere om hendelser og trafikkledelsen har deretter kontaktet redningstjeneste, politi, ambulanse, banemester og andre funksjoner. Det kan handle om akutte situasjoner som kollisjoner og om rutinemessig vedlikehold, som behov for å bytte bremser. Nå brukes i stedet en mobilapp som er integrert med vedlikeholdssystemet. 

– Når en hendelse rapporteres inn, opprettes det en arbeidsordre i systemet og her kan føreren følge med på status, sier Jonas Lindberg. Større reparasjoner og vedlikeholdsarbeid kan forberedes i vognhallene og arbeidet kan starte med en gang vognen kommer inn. 

Den nye mobiliteten gjør arbeidet lettere både for vognførere, vedlikeholdspersonale og andre funksjoner. Grensesnittet i mobilappen tilpasses avhengig av behovet til brukeren og situasjonen, slik at ytelsen og brukervennligheten optimaliseres. Neste skritt er å begynne å bruke den innsamlede informasjonen for å flytte fokus fra avhjelping til forebyggende vedlikehold. Et eksempel er en pågående implementering av hjulmåling ved hjelp av laser. 

– Hjulmålingen ble tidligere gjennomført manuelt med en kapasitet på cirka 10 målinger per dag, sier Jonas Lindberg. Med det nye systemet på plass blir samtlige kjøretøy i trafikk målt minst to ganger per dag. Måleverdiene indikerer om hjulene må justeres ved hjelp av dreiing, eller byttes helt ut hvis det ikke nok materiale igjen. Alt dette håndteres nå i vedlikeholdssystemet. 

En viktig del av prosjektet har også vært å integrere HxGN EAM med de øvrige systemene til Göteborgs Spårvägar. Utvekslingen av informasjon mellom de ulike prosessene skaper forutsetninger for ytterligere utvikling og effektivisering. 

– Vi kommer blant annet til å koble sammen og samkjøre systemene for trafikk og vedlikehold, sier Jonas Lindberg. Da kan vi optimalisere vedlikeholdsplanleggingen ut fra detaljerte data om belastning på det enkelte kjøretøyet, i stedet for å ta ut alle kjøretøy etter en viss tid eller etter et visst antall kilometer. 

Tettere samarbeid 

For Prevas har oppdraget for Göteborgs Spårvägar vært utfordrende på flere måter, blant annet fordi det er utført på et vitalt system som ikke kan settes på pause, samtidig som det er grunnlaget for trafikksikkerhet og håndtering av store økonomiske verdier. Et bredt kompetanseområde har vært involvert og innsatsen er grundig synkronisert for å gi en samlet leveranse. Det har vært et krevende, men også svært givende arbeid. 

- Nå når store deler av selskapet bruker HxGN EAM, opplever vi i Prevas at de ulike virksomhetene har kommet nærmere hverandre. I tillegg har det økt samarbeidet mellom avdelingene, sier Ylva Amrén, regionssjef ved Prevas og kundeansvarlig for Göteborgs Spårvägar. Vi føler oss i høy grad delaktige i den reisen og som en del av teamet. Systemet har ført de ulike virksomhetene i Göteborgs Spårvägar sammen, slik at de nå deler løsning og dermed suksessivt tilpasser virksomhetsprosessene sine til hverandre. Dette gjør utvikling, forvaltning og support av både arbeidsprosesser og systemstøtte enklere. Vi opplever et tettere samarbeid innen virksomheten, i og med at siloer som tidligere ikke var sammenknyttet, nå deler løsning. 

Implementeringen og utviklingen ved Göteborgs Spårvägar fortsetter og mange nye funksjoner står for tur, blant annet en skannerbasert logistikkfunksjon for å holde orden på reservedeler og materiale. Når de standardiserte modulene i HxGN EAM brukes, innebærer det at Göteborgs Spårvägar ved hjelp av Prevas kan benytte seg av ny funksjonalitet og erfaring fra alle andre virksomheter som bruker systemet. Fremtidige utviklingstrinn blir også enklere å gjennomføre. 

– Prevas ligger hele tiden i forkant av teknologiutviklingen, men de har samtidig stor forståelse for virksomheten vår og hvilke funksjoner som er egnet å innføre, sier Jonas Lindberg. Som samarbeidspartner har de også vært utholdende gjennom en teknisk komplisert implementering som dessuten har utfordret bedriftskulturen vår og de inngrodde arbeidsvanene våre. Det er et felles arbeid som har gitt svært gode resultater.

Morsomme fakta 

HxGN EAM håndterer: 

• Økonomi (fakturamatching og kontering) 

• Materialforsyning (rekvisisjon og innkjøp) 

• Materialhåndtering (godsmottak, lager og logistikk) 

• Forberedelse og planlegging (forebyggende og avhjelpende vedlikehold samt revisjoner) 

• Vedlikeholdsarbeid (service og reparasjon) 

• Rapportering (KPI-er og rapporter) 

 

NORD-NORDAC-ON-PURE crop

Den nye NORDAC ON PURE Ideell for mat- og drikkeindustrien

Ideell for mat og drikke

 De desentraliserte NORDAC ON frekvensomformerne fra NORD DRIVESYSTEMS er spesialdesignet for kravene til horisontal transportørteknologi. NORDAC ON PURE i vaske-down-design har nsd tupH overflatebehandling og er det riktige valget for bruk i mat- og drikkevareindustrien, spesielt når det gjelder høye hygienekrav.

Nesscco Marius (002) crop

Nessco ønsker velkommen en ny produktsjef

Nessco, en ledende leverandør av trykkluftløsninger i Norge, har ansatt ny produktsjef for kompressor og etterbehandling. Marius E. Aasheim har en mastergrad i ingeniørvitenskap fra NTNU

Xylem crop

Hva skal du pumpe

Få fagfolk og bedrifter har spesialisert seg på pumpeteknologi og valg av pumpeløsninger. I prosessindustri, og vann og avløpsbransjen er det i stor utstrekning faste installasjoner. Men ofte er det behov for en pumpeløsning kun i relativt kort tidsperiode. For ikke-permanente installasjoner kan driftsforholdene bli svært forskjellige. 

Marthe Thu

Zooca og Skretting går sammen om å utvikle en banebrytende fôr-løsning i startfôr-segmentet

Zooca® (Calanus AS), en pioner innenfor produksjon av bærekraftige marine ingredienser, og Skretting, en global innovasjonsdrevet leverandør av fôr til akvakulturnæringen, kunngjør et spennende partnerskap rettet mot utviklingen av et nyskapende og bærekraftig start-fôr. Målet er å dra nytte av Zoocas ekspertise innen høsting og prosessering av Calanus finmarchicus, bedre kjent som raudåte, en liten marin hoppekreps rik på essensielle næringsstoffer.