NORD-predictive-maintenance-solutions crop

Er tilgjengelig som forhåndsvalgt og redigert smartdata for videre bruk

Digitalisering innen drivteknologi gir kunden merverdi fra stasjonsdata

Hvordan intelligente stasjoner fra NORD DRIVESYSTEMS forbedrer tilgjengeligheten. Prediktivt vedlikehold er systematisk videreføring av tilstandsvedlikehold med mål om proaktivt vedlikehold av maskiner og utstyr og oppdage endringer, redusere nedetider og øke effektiviteten til hele anlegget. Statusorientert vedlikehold erstatter tradisjonelt tidsbasert vedlikehold.

Spesielt for drivsystemer i krevende produksjonsmiljøer hvor industrielle girinstallasjoner vanligvis brukes i sensitive applikasjoner og svikt kan forårsake alvorlige skader, for eksempel innen intralogistikk, næringsmiddelindustrien eller tungindustrien, supplerer tilstandsovervåkingen triaden av giret. enhet, elektrisk motor og frekvensomformer med forbedret sikkerhet og pålitelighet. Det er her tilstandsovervåking for prediktivt vedlikehold kommer inn i bildet: Basert på intelligente algoritmer og programvare i et IIoT-miljø, kan de nettverksbaserte drivenhetene samle tilstandsdataene sine i omformerens egen PLS og forbehandle dem sammen med data fra tilkoblede sensorer og aktuatorer. Resultatet av forbehandlingen eller de komplette dataene kan eventuelt overføres til en kantenhet. Der administreres og evalueres data fra alle delsystemer. Den er da tilgjengelig som forhåndsvalgt og redigert smartdata for videre bruk og tydelig visualisering.

Dataanalyse i stedet for bare datalesing
Et konkret brukseksempel er sensorløs bestemmelse av den optimale oljeskiftetiden basert på oljetemperaturen. Dette er basert på at oljetemperaturen er en nøkkelfaktor for oljealdring i gir. Denne informasjonen i kombinasjon med tilgjengelige girparametere og spesifikke driftsparametere gjør det mulig å beregne oljeskiftetiden nøyaktig. En fysisk temperatursensor er ikke nødvendig.
Forbehandlingen av drivdata skjer i NORD frekvensomformerens integrerte PLS som brukes som evalueringsenhet. Kunden kan få tilgang til de beregnede dataene via alle vanlige grensesnitt.

Riktig PLS-programvarearkitektur for hver løsning
Drivutstyret kan valgfritt utvides og tilpasses den respektive automatiseringsoppgaven. Kunder kan velge hvilke oppgaver (driftsovervåking, drivkontroll, prosesskontroll) de ønsker å skifte direkte inn i drivverket. I mindre produksjonsområder gir denne skalerbarheten muligheten til å få første erfaringer før omorganisering av anlegget. Det er tre tilgjengelige konfigurasjonsnivåer. På det første nivået utfører drivenhetens PLS kun drivenhetens overvåking. Driftsparametrene er forhåndsbehandlet i PLS og kommunisert til det overordnede kontrollsystemet som er ansvarlig for driv- og prosesskontroll. På middels nivå integrerer PLS'en drivstyringen og kjører også drivrelaterte funksjoner. På det høyere konfigurasjonsnivået erstatter inverter-PLS fullstendig kontrollsystemet på høyere nivå. Bortsett fra kommunikasjonen til en kontrollenhet, kan en lokal databehandling uten internettforbindelse valgfritt bruke dataene.

vartdal plast JanEndreVartdal_SnorreJonassen crop

Cermaq og Vartdal Plast styrker samarbeidet innen drift, og utvikling av sirkulære emballasjeløsninger

Fra venstre; Jan Endre Vartdal og Snorre Jonassen

Cermaq og Vartdal Plast forsterker samarbeidet og vil legge til rette for å ta i bruk emballasje som potensielt kan redusere klimautslippene med rundt 50 prosent. Helt siden Løvold Industri AS i Bodø ble en del av Vartdal Plast-konsernet, har Cermaq Norway vært en viktig kunde innen ferskfiskemballasje og en god samarbeidspartner.

Les mer
Grønt skifte crop

Ny avtale styrker samarbeidet om grønn næringsutvikling og vekst

Krever innovasjon og nytenkning,

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, Siva og Gassnova har nå signert en avtale for å forsterke og videreutvikle samarbeid om grønn vekst. Avtalen skal omfatte samarbeid om virkemidler, mobilisering, systemutvikling og digitalisering. Dette vil føre til et bedre tilbud til forskning og næringsliv som skal bidra til det grønne skiftet.

Les mer
NORD-predictive-maintenance-solutions crop

Digitalisering innen drivteknologi gir kunden merverdi fra stasjonsdata

Er tilgjengelig som forhåndsvalgt og redigert smartdata for videre bruk

Hvordan intelligente stasjoner fra NORD DRIVESYSTEMS forbedrer tilgjengeligheten. Prediktivt vedlikehold er systematisk videreføring av tilstandsvedlikehold med mål om proaktivt vedlikehold av maskiner og utstyr og oppdage endringer, redusere nedetider og øke effektiviteten til hele anlegget. Statusorientert vedlikehold erstatter tradisjonelt tidsbasert vedlikehold.

Les mer
industry-4-0-feature-crop

Hvordan føre virksomheten inn i den fjerde industrielle revolusjonen

Å oppnå noe stort eller komplekst tar tid. Ta for eksempel det å produsere en bil. 30 000 deler skal settes sammen, noe som kan kreve over 17 timer monteringsarbeid. Komponentene monteres etter en nøye planlagt plan. På samme måte bør implementering av Industry 4.0-teknologier også tas litt etter litt, og gradvis legge til lag for å bygge et vellykket og robust system.

Les mer