Kleven Verft crop

Foto Per Eide

Eksportstrategien: Høye ambisjoner, tom verktøykasse

Når næringsminister Jan Christan Vestre 2.mai presenterte sin nye eksportsatsing for maritim eksport utelater han den viktigste håndsregningen han kunne gitt norsk verftsindustri, nemlig en forskuddsgaranti for norske skipsverft.

– Den globale maritime bransjen er i rask endring, og markedet for maritime lav- og nullutslippsløsninger forventes å bli stort. Tidspunktet for å legge frem en norsk maritim eksportsatsing er nå. Vi må posisjonere oss i det globale markedet for å sikre oss arbeidsplasser og eksportinntekter mange år frem i tid, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Regjeringen har som mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og samtidig kutte de samlede klimagassutslippene med minst 55 prosent. For å nå eksportmålet har regjeringen lansert eksportreformen «Hele Norge eksporterer», en storsatsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet forener krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Satsingen på den maritime sektoren er foreslått av Nasjonalt eksportråd, og er den andre satsingen i eksportreformen. 

Kan gå glipp av nye oppdrag

- Vestre har store ambisjoner, men han fyller ikke verktøykassen som må til for å nå sine mål. Det er skuffende og gjør at vi nå konkret vil gå glipp av nye oppdrag som kunne skapt nye arbeidsplasser, sier Hans Jørgen Fedog som er daglig leder i Green Yard Kleven.

Norske Skipsverft har lenge samarbeidet med regjeringen for å få på plass en forskuddsgaranti for norske verft. Etter langvarig samarbeid med regjeringen har skipsverftene både innhentet juridisk og finansiell dokumentasjon over hva som skal til for å kunne levere en slik ordning.

- Vi hadde forventet at regjeringen nå brukte dette kunnskapsgrunnlaget for å bidra til å styrke norske skipsverft sin konkurransekraft, dagens melding fra Vestre representerer så langt en tapt mulighet sier Fedog.

Regjeringen fremmer til sammen 10 satsingsområder i eksportstrategien, problemet med forslagene gjør at Norge kan ende opp som eksportør av teknologi, fremfor at vi videreutvikler den hele bredden i den maritime klygen. Det blir ingen sterk og fremstidsrettet maritim klynge dersom ikke konkurransekraften til norske skipsverft sikres.

- Dagens eksportstrategi representerer en tapt mulighet for ny og rask vekst i norske skipsverft, men Vestre har fortsatt mulighet til å hente seg inn. Når Vestre i dag fortsatt har en åpning for å etablere en forskuddsgaranti tar Norske Skipsverft regjeringen på alvor. Regjeringen må derfor umiddelbart sette ned et samarbeidsutvalg med Norske Skipsverft for å få etablert denne ordningen så snart som mulig, sier Asle Strønen som er daglig leder i Norske Skipsverft.

Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

Les mer
SAP SAPPHIRE 2023, Orlando, USA

SAP introduserer nye AI-funksjoner på SAP Sapphire 2023

Inkluderer nå nye AI-baserte funksjoner

I forbindelse med konferansen SAP Sapphire 2023 i Orlando, Florida har SAP presentert en rekke AI-relaterte nyheter og samarbeid. SAP Business AI kan tas i bruk i hele organisasjonen, og kan eksempelvis brukes til å skape personaliserte kundeinteraksjoner, forbedre innkjøp, utvikle talenter og håndtere usikkerheter.

Les mer
TUNASTUDIO

Ørsted tildelt kontrakt – skal fange 430.000 tonn biogen CO2 og lagre på norsk sokkel

Den danske Energistyrelsen (DEA) har tildelt Ørsted en 20-årig kontrakt til 'Ørsted Kalundborg Hub' som er et prosjekt for karbonfangst og lagring (CCS). Prosjektet innebærer at Ørsted skal etablere karbonfangst ved to danske kraftverker – det treflisfyrte Asnæs kraftverk i Kalundborg i Vestsjælland og ved Avedøre kraftverkets halmfyrte kjele i København. CO2-en skal lagres i Norge.

Les mer
Smartest 2023 crop

Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022

I tøff konkurranse med en rekke norske industrieventyr, er Kristiansand-bedriften Glencore Nikkelverk kåret til Norges smarteste industribedrift 2022. Statssekretær Elisabeth Sæther overrakk prisen under «Industrikonferansen 2023» som ble arrangert av Norsk Industri i Oslo, 9. mai.

Les mer