Maintech konf crop

Behandlet temaer om hvorledes bedriftene kan forbedre sitt vedlikehold

En av vedlikeholdsbransjens største samling

I forrige uke satte godt over 200 vedlikeholdspersoner hverandre stevne i Trondheim. MainTech arrangerte for 19 gang sin konferanse. Hovedtemaet i år var omstillingene industrien må gå gjennom e nærmeste årene. Digitalisering var sentralt i mange innlegg. Arrangørene hadde gjort en god jobb med å få dyktige foredragsholdere til å presentere interessante temaer.

Første man ut var Jan Christian Vestre, som leder møbelprodusenten Vestre. De har blant annet levert utemøblementet til times Square i New York. Utemøblene har livstidsgaranti. Noe å tenke på for leverandører av vedlikeholdstjenester. Vestres budskap var at norsk industri kan ha en lysende fremtid, hvis vi satser på de riktige produkter og har troen på hva vi gjør. Historien viser at det går an. eksemplene som ble nevnt var Norsk Hydro, hele oljenæringen og vannkraftbransjen. Dette er industrier hvor Norge er helt i verdens toppen. Vi må ta lærdom av hva enkelt mennesker og grupper av fagspesialister har gjort.

En av Europas ledende Lean spesialister Robert Kusén understreket hvor viktig det er å etablere miljøer med evne til høy utviklingstakt. Det gjelder både for organisasjonen og menneskene som er involvert. - Vi må ha stor tro på at det alltid er en bedre måte å utføre prosesser på, var Kusén budskap. For å få slike utviklingsmiljøer må vi har tro og respekt på alle personene i bedriften.

Det er mye snakk om hvor mye data som genereres ved menneskelig aktivitet i dagens samfunn. Interessant nok er det industriell virksomhet som er den største produsent av data. Men problemet er at kun 14 prosent av data som genereres blir bruk i analyser for å bedre driften. Her er det store forbedringspotensialer. Blir norske bedrifter flinkere til å utnytte data som genereres i driften, kan vi oppnå drift og vedlikehold i verdensklassen.

Flere av innleggene under MainTech konferansen behandlet temaer om hvorledes bedriftene kan forbedre sitt vedlikehold, ved å ta i bruk digitaliseringsteknologien

De beste selskapene utnytter digitalteknologien ved å:

  • utnytte stor data løsninger
  • sørge for at alt utstyr er sammenkoblet
  • bruke digital tvilling teknologien

I dette arbeidet er det viktig å sørge for at data har god kvalitet og er tilgjengelig. Forhold som påvirker dette er:

  • volumet av data som genereres
  • hastigheten i genering og overføring av data
  • variasjon i data settene
  • påliteligheten i dataene

Frem til i dag har automatiseringsmiljøene hatt stor oppmerksomhet rettet mot målinger og måleoppstillinger. Nå må vedlikeholdsmiljøet følge etter. For morgendagens mest effektive vedlikehold, vi være basert på store mengder måledata.

Programmet hadde noen felles seksjoner og tre parallelle sesjoner. I de parallelle sesjonene ble temaene:

  • ledelse og utvikling
  • anvendt digitalisering
  • RCM (Reliability centered maintenance) for ledelse og entusiaster

behandlet i mer detalj. Blant annet hadde MainTech nok en gang invitert RCM guru Nancy Regan.

Nancy crop.jpg

Under pausene var det mye mingling og erfaringsutveksling i utstillingsområdet.

Arrangørene lovet noe spesielt til neste år, da det er 20 gang konferansen arrangeres.

 

Schneider Karoline_Nystrom crop

Klimaengasjementet spriker fra landsdel til landsdel

Skyldes omstillingen etter oljekrisen og en grønn vind i energisektoren

Få ledere har konkrete planer for å få ned CO2-utslippene. Administrerende direktør i Schneider Electric, Karoline Nystrøm, er sterkt engasjert i klima og grønn teknologi. Her under sin keynote på selskapets bransjekonferanse Let’s Connect.

Les mer
HCMEog ABAX skal samarbeide crop

ABAX og Hitachi inngår internasjonal storavtale

Se brukstid og spore maskinene

Det norske teknologiselskapet ABAX har inngått en gigantavtale om å levere telematikk-løsninger til det Japanske industrikonsernet Hitachi. Samarbeidet betyr at ABAX sine løsninger vil inkluderes i flere av Hitachis maskiner, og dermed forenkle administrasjon og vedlikehold av maskiner i utstyrsindustrien.

Les mer
Meidell demmeler crop

P. Meidell AS tar Demmeler inn i porteføljen

De fleksible sveisebordene brukes av alle

– Vi har jobbet hardt for å få agenturet på 3D-oppspenningssystemet fra Demmeler. Dette er originalen, og den med klart mest fokus på kvalitet og nøyaktighet, forteller Glenn Paulsen hos P. Meidell AS.

Les mer
Maintech konf crop

En av vedlikeholdsbransjens største samling

Behandlet temaer om hvorledes bedriftene kan forbedre sitt vedlikehold

I forrige uke satte godt over 200 vedlikeholdspersoner hverandre stevne i Trondheim. MainTech arrangerte for 19 gang sin konferanse. Hovedtemaet i år var omstillingene industrien må gå gjennom e nærmeste årene. Digitalisering var sentralt i mange innlegg. Arrangørene hadde gjort en god jobb med å få dyktige foredragsholdere til å presentere interessante temaer.

Les mer