Maintech konf crop

Behandlet temaer om hvorledes bedriftene kan forbedre sitt vedlikehold

En av vedlikeholdsbransjens største samling

I forrige uke satte godt over 200 vedlikeholdspersoner hverandre stevne i Trondheim. MainTech arrangerte for 19 gang sin konferanse. Hovedtemaet i år var omstillingene industrien må gå gjennom e nærmeste årene. Digitalisering var sentralt i mange innlegg. Arrangørene hadde gjort en god jobb med å få dyktige foredragsholdere til å presentere interessante temaer.

Første man ut var Jan Christian Vestre, som leder møbelprodusenten Vestre. De har blant annet levert utemøblementet til times Square i New York. Utemøblene har livstidsgaranti. Noe å tenke på for leverandører av vedlikeholdstjenester. Vestres budskap var at norsk industri kan ha en lysende fremtid, hvis vi satser på de riktige produkter og har troen på hva vi gjør. Historien viser at det går an. eksemplene som ble nevnt var Norsk Hydro, hele oljenæringen og vannkraftbransjen. Dette er industrier hvor Norge er helt i verdens toppen. Vi må ta lærdom av hva enkelt mennesker og grupper av fagspesialister har gjort.

En av Europas ledende Lean spesialister Robert Kusén understreket hvor viktig det er å etablere miljøer med evne til høy utviklingstakt. Det gjelder både for organisasjonen og menneskene som er involvert. - Vi må ha stor tro på at det alltid er en bedre måte å utføre prosesser på, var Kusén budskap. For å få slike utviklingsmiljøer må vi har tro og respekt på alle personene i bedriften.

Det er mye snakk om hvor mye data som genereres ved menneskelig aktivitet i dagens samfunn. Interessant nok er det industriell virksomhet som er den største produsent av data. Men problemet er at kun 14 prosent av data som genereres blir bruk i analyser for å bedre driften. Her er det store forbedringspotensialer. Blir norske bedrifter flinkere til å utnytte data som genereres i driften, kan vi oppnå drift og vedlikehold i verdensklassen.

Flere av innleggene under MainTech konferansen behandlet temaer om hvorledes bedriftene kan forbedre sitt vedlikehold, ved å ta i bruk digitaliseringsteknologien

De beste selskapene utnytter digitalteknologien ved å:

  • utnytte stor data løsninger
  • sørge for at alt utstyr er sammenkoblet
  • bruke digital tvilling teknologien

I dette arbeidet er det viktig å sørge for at data har god kvalitet og er tilgjengelig. Forhold som påvirker dette er:

  • volumet av data som genereres
  • hastigheten i genering og overføring av data
  • variasjon i data settene
  • påliteligheten i dataene

Frem til i dag har automatiseringsmiljøene hatt stor oppmerksomhet rettet mot målinger og måleoppstillinger. Nå må vedlikeholdsmiljøet følge etter. For morgendagens mest effektive vedlikehold, vi være basert på store mengder måledata.

Programmet hadde noen felles seksjoner og tre parallelle sesjoner. I de parallelle sesjonene ble temaene:

  • ledelse og utvikling
  • anvendt digitalisering
  • RCM (Reliability centered maintenance) for ledelse og entusiaster

behandlet i mer detalj. Blant annet hadde MainTech nok en gang invitert RCM guru Nancy Regan.

Nancy crop.jpg

Under pausene var det mye mingling og erfaringsutveksling i utstillingsområdet.

Arrangørene lovet noe spesielt til neste år, da det er 20 gang konferansen arrangeres.

 

Boomi IFS crop

Dataintegreringsplattformen til Boomi støtter kunder av IFS med neste generasjons konnektivitet

Betyr at IFS’ kunder nå kan få tilgang til det digitalt sentralbordet

Forretningssystemleverandøren IFS, kunngjør i dag sitt nye samarbeid med Boomi™, en Dell Technologies™ bedrift. Resultatet er en teknologi-stack som kombinerer klasseledende ERP-systemer, driftssystemer (EAM) og tjenesteleveransesystemer (FSM), med et digitalt sentralbord som forener industriell prosessekspertise, med smidighet i skyen.

Les mer
Øwre-johnsenkomplett_sjøvannstasjon crop2

Ny komplett pumperigg

Riggen leveres komplett sammenstilt med filter og ventiler

Øwre-Johnsene skal levere en komplett selvsugende pumperigg for sjøvann. Denne gangen med vesentlig større kapasitet enn tidligere leveranse Denne leveransen er uten UV-filter, men med 2 pumper og med en total kapasitet på 420 m3/h.

Les mer
ABAX crop

ABAX blir CO2-nøytral innen 2022

Vil sikre at hele bedriften benytter beste praksis

ABAX Group hat annonserte at de har som mål om å bli karbonnøytrale innen 2022. For å nå dette målet, vil ABAX fokusere på følgende områder: Effektiv bruk av energi, kjøp av CO2-kvoter, utvikling av nye løsninger og innkjøp av ren energi.

Les mer
VEGAMET-VEGAPULS-crop

Radar, en bedre ultralyd

Spesielt utviklet for måletekniske enkle applikasjoner

VEGA utvider leveringsprogrammet av radarbaserte nivåmålere med prisgunstige enheter for enkle applikasjoner. For noen få år siden startet en ny tidsalder for radarbaserte nivåmålere når VEGAPULS- instrumenter basert på 80GHz måleteknologi ble introdusert.

Les mer