Maintech konf crop

Behandlet temaer om hvorledes bedriftene kan forbedre sitt vedlikehold

En av vedlikeholdsbransjens største samling

I forrige uke satte godt over 200 vedlikeholdspersoner hverandre stevne i Trondheim. MainTech arrangerte for 19 gang sin konferanse. Hovedtemaet i år var omstillingene industrien må gå gjennom e nærmeste årene. Digitalisering var sentralt i mange innlegg. Arrangørene hadde gjort en god jobb med å få dyktige foredragsholdere til å presentere interessante temaer.

Første man ut var Jan Christian Vestre, som leder møbelprodusenten Vestre. De har blant annet levert utemøblementet til times Square i New York. Utemøblene har livstidsgaranti. Noe å tenke på for leverandører av vedlikeholdstjenester. Vestres budskap var at norsk industri kan ha en lysende fremtid, hvis vi satser på de riktige produkter og har troen på hva vi gjør. Historien viser at det går an. eksemplene som ble nevnt var Norsk Hydro, hele oljenæringen og vannkraftbransjen. Dette er industrier hvor Norge er helt i verdens toppen. Vi må ta lærdom av hva enkelt mennesker og grupper av fagspesialister har gjort.

En av Europas ledende Lean spesialister Robert Kusén understreket hvor viktig det er å etablere miljøer med evne til høy utviklingstakt. Det gjelder både for organisasjonen og menneskene som er involvert. - Vi må ha stor tro på at det alltid er en bedre måte å utføre prosesser på, var Kusén budskap. For å få slike utviklingsmiljøer må vi har tro og respekt på alle personene i bedriften.

Det er mye snakk om hvor mye data som genereres ved menneskelig aktivitet i dagens samfunn. Interessant nok er det industriell virksomhet som er den største produsent av data. Men problemet er at kun 14 prosent av data som genereres blir bruk i analyser for å bedre driften. Her er det store forbedringspotensialer. Blir norske bedrifter flinkere til å utnytte data som genereres i driften, kan vi oppnå drift og vedlikehold i verdensklassen.

Flere av innleggene under MainTech konferansen behandlet temaer om hvorledes bedriftene kan forbedre sitt vedlikehold, ved å ta i bruk digitaliseringsteknologien

De beste selskapene utnytter digitalteknologien ved å:

  • utnytte stor data løsninger
  • sørge for at alt utstyr er sammenkoblet
  • bruke digital tvilling teknologien

I dette arbeidet er det viktig å sørge for at data har god kvalitet og er tilgjengelig. Forhold som påvirker dette er:

  • volumet av data som genereres
  • hastigheten i genering og overføring av data
  • variasjon i data settene
  • påliteligheten i dataene

Frem til i dag har automatiseringsmiljøene hatt stor oppmerksomhet rettet mot målinger og måleoppstillinger. Nå må vedlikeholdsmiljøet følge etter. For morgendagens mest effektive vedlikehold, vi være basert på store mengder måledata.

Programmet hadde noen felles seksjoner og tre parallelle sesjoner. I de parallelle sesjonene ble temaene:

  • ledelse og utvikling
  • anvendt digitalisering
  • RCM (Reliability centered maintenance) for ledelse og entusiaster

behandlet i mer detalj. Blant annet hadde MainTech nok en gang invitert RCM guru Nancy Regan.

Nancy crop.jpg

Under pausene var det mye mingling og erfaringsutveksling i utstillingsområdet.

Arrangørene lovet noe spesielt til neste år, da det er 20 gang konferansen arrangeres.

 

HMR kontrakt crop

Viktig kontrakt for HMR Husnes

Skal som underleverandør til Kværner levere prefabrikkerte aluminiumskomponenter

HMR Husnes AS er tildelt en kontrakt for leveranser i forbindelse med Kværners oppgradering av Hydros aluminiumsverk på Husnes. I februar i år signerte Kværner og Hydro en kontrakt for installasjon av nytt utstyr til produksjonslinje B på Husnes.

Les mer
WV datasenter crop

Volkswagen åpner karbonnøytralt datasenter i Norge

Vil bli brukt av Volkswagen og Audi til høytytende servere,

Volkswagengruppen åpner i dag et nytt, klimanøytralt datasenter på Rjukan. Anlegget er bygget på bare seks måneder, i samarbeid med den norske partneren Green Mountain.

Les mer
Hultafors hørsel crop

Hultafors Group lanserer Hellberg hørselvern

Hellberg tilbyr et bredt sortiment hørselvern og smarte kommunikasjonsløsninger, tilpasset profesjonelle yrker som stiller høye krav til produktene de bruker. Sortimentet inneholder alt fra standard passive hørselvern til avanserte kommunikasjonsheadset.

Les mer
Tidens kraftigste crop

Tidenes kraftigste norske superdatamaskin til forskere

Uninett Sigma2 har det nasjonale ansvaret for å tilby regnekraft til norske fors

5G etterfølger 4G-nettet, som vi kjenner i dag. Mer enn bare et oppgradert nett med økt hastighet, representerer 5G-nettet en helt annen verden hva gjelder muligheter til å tilby nye tjenester via nettverksløsninger. Selvkjørende biler er ett eksempel på teknologi som behøver 5G-kapasitet for å kunne etableres i stor skala.

Les mer