NORD-LogiDrive crop

Antall varianter kan reduseres ved kun én girmotor- og frekvensomformerstørrelse

Energibesparelser og et redusert antall varianter

Skreddersydde drivkonsepter basert på LogiDrive-systemet fra NORD DRIVESYSTEMS representerer et optimalt kompromiss mellom energibesparelser og en reduksjon i antall varianter. Konseptene fungerer glimrende i store intralogistikksystemer på flyplasser og pakkesentraler med store antall drivenheter.

NORD DRIVESYSTEMS lager skreddersydde drivløsninger til bruk innen intralogistikk, basert på LogiDrive-konseptet – et energibesparende, servicevennlig og standardisert modulsystem. LogiDrive-drivenhetene består av IE4-synkronmotorer med nominelle effekter på opptil 5,5 kW, et totrinns vinkelgir og en NORDAC LINK-frekvensomformer som monteres i nærheten av motoren. Hele systemet er modulbasert, slik at drivteknologikomponentene kan repareres og vedlikeholdes individuelt. Med den nyeste IE5+-synkronmotoren fra NORD DRIVESYSTEMS kan energibesparelsene og det reduserte antallet varianter i LogiDrive-konseptet optimaliseres ytterligere.

Optimale energibesparelser og et redusert antall varianter
Planlegging av et system med drev som er utviklet for de mest energibesparende arbeidspunktene gir optimale investeringskostnader og motorer som bruker mindre energi, uavhengig av ytelsesklasse. Av den grunn blir det mange ulike varianter som må administreres og vedlikeholdes gjennom systemets levetid. En reduksjon i antall varianter har til hensikt å gi en økonomisk gjennomførbar dekning av de nødvendige hastighetene og dreiemomentene i systemet med et minimum av ulike varianter av drev. NORD kan levere denne optimeringen ved behov, i kontekst av kundenes prosjekter. Antall varianter kan reduseres ved å bruke kun én girmotor- og frekvensomformerstørrelse for et bestemt hastighets- og belastningsområde. Denne drivenheten styres via frekvensomformeren og kan dekke alle nødvendige arbeidspunkter for lavere ytelseskrav eller andre hastighetsområder. Dette er ikke noe problem med synkronmotorene i LogiDrive-konseptet, ettersom de arbeider uavhengig av belastning og hastighet.

 

MDV 03 20 kollasj crop

Min Drift og Vedlikehold 03 2020 er publisert

Skal industrien fortsatt kunne konkurrere er vi avhengig av å få inn kvalifisert arbeidskraft skriver Norsk Industri. Dette utsagnet viser hvor avhengig det norske samfunnet er av kvalifisert arbeidskraft. Det er en pågående diskusjon om retningen på utdanningen i Norge.

Les mer
Johnsen MW crop

Ny leder for systemer og løsninger hos Malthe Winje

Jim Martin Johansen(46) har tiltrådt stillingen som Manager System & Solutions i Malthe Winje Automasjon med hovedfokus på SCADA programvare fra ICONICS.

Les mer
reduser klimagass crop

Norge kan kutte 47 prosent av sine klimagassutslipp ved å elektrifisere

Nasjonalt ligger dagens elektrifiseringsgrad på 54 prosent

Ifølge Miljødirektoratet er elektrifisering det tiltaket som har størst potensial for utslippsreduksjon av klimagasser i Norge. Nå lanseres nettstedet elindeks.no som viser hvor langt Norges kommuner har kommet med elektrifisering. Kristiansand kommer best ut av oversikten av Norges største byer.

Les mer
Elektriske busser, Ruter. Foto: Krister Sørbø, REDINK

Legger til rette for elektrisk transport

Forutsetningen for dette er at vi har en infrastruktur for lading

Norge når ikke klimamålene uten elektrifisering av transportsektoren. Dette krever løsninger og infrastruktur aktørene er enige om slik at man har forutsigbarhet. Norsk Elektroteknisk Komite har derfor etablert Eltransportforum for at aktørene skal ha en arena for diskusjon og felles løsninger.

Les mer