Rafnes Enova crop

Norsk industri står dag for 23 prosent av Norges klimagassutslipp

Enova støtter ny grønn teknologi i Inovyns petrokjemianlegg på Rafnes med 137,9 millioner kroner

Inovyn Norge vil ta i bruk ny og verdensledende teknologi for å elektrifisere produksjon av vinylklorid. Denne nye teknologien vil gjøre det mulig å erstatte fossile energibærere i produksjonen med fornybar elektrisk energi. - Dette er et prosjekt som kan ta Inovyn Norge nærmere målet om nullutslipp i 2050 og som kan bidra til nødvendig teknologiutvikling i norsk petrokjemisk industri, sier Nils Kristian Nakstad, adm. direktør i Enova.

Viktig steg
Prosjektet vil redusere CO2 utslippene fra virksomhetene på Rafnes med opp mot 21 000 tonn CO2 i året, forklarer fabrikkdirektør Rodney Ishak i INOVYN.

-Prosjektet inngår i et veikart for en trinnvis avkarbonisering av vår virksomhet i Norge der bruk av fornybar vannkraft spiller en viktig rolle. Planene innebærer utvikling og uttesting av ny, uprøvd teknologi som alltid innebærer risiko.

-Støtten fra Enova er helt avgjørende for at vi skal kunne gjennomføre denne typen ambisiøse prosjekt som er nødvendig for at vi skal nå være klimamål, sier Geir Tuft, konsernsjef i INOVYN.

Teknologisk hamskifte
Norsk industri står dag for 23 prosent av Norges klimagassutslipp. I global sammenheng produserer norsk industri allerede med et lavt klimafotavtrykk.

- Men det er ikke rom for disse utslippene, hvis vi skal nå klimamålene for 2050. De neste tiårene må industrien gjennomføre et stort teknologisk hamskifte. Det er risikofylt å gå først og derfor har Enova en spisset satsing rettet mot energi- og klimatiltak i industrien. Dette er et prosjekt som vi ser fram til å følge, sier Nakstad.

- Industrien er blant våre fremste klimaløsere. Dette er et inspirerende prosjekt som bidrar til å utvikle ny innovativ teknolog som gjør det mulig å erstatte fossil energi i industrien. Det er viktig og bra at selskaper som INOVYN går foran og viser hva som er mulig, vi trenger flere slike prosjekter, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Les mer om Enovas industrisatsing på www.enova.no

Eviation_Alice_DHL_Rendering crop

Helelektriske Alice skaper luftfartshistorie

12 e-fraktfly skal elektrifisere DHL Express sitt globale luftfartsnettverk. Det første fullelektriske flyet «Alice» fra Eviation Aircraft fullførte i går sin jomfrutur ved Moses Lake i Washington, USA. Alice lettet kl. 16.10 CEST fra Grant County International Airport (MWH), fløy i totalt 8 minutter og nådde en høyde på 3.500 fot.

Les mer
MDV 04 2022 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 04 2022 er distribuert

I forrige uke diskuterte Stortinget ordning for støtte til industribedrifter som har store utgifter til elektrisk kraft. Regjeringen hadde nok gjort et godt politisk håndverk ved at både LO og NHO støtter forslaget. Men det er kompliserte forhold som må tas i betraktning. En god del bedrifter har langsiktige kontrakter, som er inngått før kraftprisene skjøt i været. Hvorledes disse bedriftene vil kjenne de økte prisene er avhengig av når kontrakten utløper.

Les mer
SKF Bearins_assist_app1 CROP

Hvordan velge lager

Valg av lager utføres for det meste av maskinbyggere og produsenter av maskiner. De sitter på god kunnskap og rådfører seg med produsenter av lager ved behov. Den bredeste kompetansen og erfaring er det lagerprodusentene som besitter. De og deres partnere har ofte god kontakt med sluttbrukerne og samler ved det erfaring fra et bredt bruksfelt.

Les mer
KUKA iiQoT crop

En enkel og prisgunstig vei inn i industri 4.0

Fra skyen får brukerne informasjon om hvordan robotene arbeider

– iiQoT gir et teknologisk løft til små og mellomstore selskaper. KUKAs plattform iiQoT gir mindre virksomheter med en viss grad av automasjon samme muligheter som store industrikonsern. Via skyen får de full kontroll på hvor godt robotene arbeider, når de trenger service, om det oppstår flaskehalser i produksjonen og så videre. 

Les mer