Arbeidsulykker utenlandsk crop

Utenlandske arbeidstakere kan ha en annen sikkerhetskultur og risikoforståelse

Færre utenlandske arbeidstakere dør på jobb

Ferske tall utfordrer myten om at det skjer flere ulykker blant utenlandske arbeidere. De siste årene har antall dødsulykker i norsk arbeidsliv falt med over 25 prosent, ifølge Arbeidstilsynet. I 2019 omkom 19 personer på jobb og antall arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå i Norge. 

I tillegg ser man at færre utenlandske arbeidstakere er involvert i dødsulykker. - Dette er en positiv utvikling. Vi er på rett vei, men én arbeidsulykke er fortsatt én for mye, sier Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge.

- Vi i Skydda har nulltoleranse for arbeidsulykker. Vi vet at mange virksomheter har en god sikkerhetskultur, men samtidig vet vi at mange også må bli bedre, legger han til.

Skydda er en av Nordens ledende leverandører av personlig verneutstyr og forebyggende HMS-arbeid.

- Kontinuerlig HMS-arbeid

Tidligere år har det vært fokus på at det har vært mange utenlandske arbeidstakere som har mistet livet, spesielt innen bygg og anlegg. I 2019 var det kun to utenlandske arbeidstakere som omkom, begge fra Polen, mot fem utenlandske arbeidstakere i 2018. Én av de utenlandske omkomne var ansatt i bygge- og anleggsvirksomhet og én innen forretningsmessig tjenesteyting.

I 2019 utgjorde de utenlandske ansatte kun sju prosent av de omkomne arbeidstakerne, mens gjennomsnittet for de fem foregående årene er 30 prosent.

- Dette viser at arbeidet med systematisk og forebyggende HMS-arbeidet har effekt. Bransjen selv og myndighetene har i flere år samarbeidet for å bedre sikkerheten i næringen, men det er fremdeles helt klart behov for HMS-ekspertise og innsats for å forebygge ulykker og skader, sier Vegard Aune. 

Unngå misforståelser

Selv om statistikken fra Arbeidstilsynet viser at færre utenlandske arbeidstakere dør i ulykker på jobb, påpeker Skydda-sjefen at gode HMS-rutiner krever systematisk og kontinuerlig arbeid. 

- Arbeidstakere fra forskjellige land med ulik bakgrunn og erfaring skal ha en felles oppfatning av risikoforholdene på jobb og en felles kunnskap om hvordan man skaper en trygg og sikker arbeidsplass, sier han.

Klikk her for å prøve HMS-bransjens beste e-handelsløsning

HMS-eksperten poengterer at utenlandske arbeidstakere kan ha en annen sikkerhetskultur og risikoforståelse. I tillegg kan språkproblemer være en utfordring. Dette kan for eksempel gå på misforståelse av hvilken rekkefølge ting skal gjøres, eller at man ikke oppfatter andre forhold som kan skape risikofylte situasjoner. 

Mange utenlandske arbeidstakere er ofte nye i det norske arbeidslivet og man vet at flere av disse ofte har løsere ansettelsesforhold ved at de er midlertidig ansatt eller er innleid gjennom bemanningsfirma.

- For å forebygge ulykker må arbeidsgivere sørge for risikovurdering, sikkerhetsopplæring og korrekt utstyr. Arbeidsgiver må være bevisst på hvilke farer de utenlandske arbeidstakerne utsettes for på arbeidsplassen, sier Aune.

Han understreker samtidig at virksomheter som er usikre på hvordan de skal forholde seg til risiko eller farer som kan oppstå, ikke må nøle med å kontakte Skydda eller andre HMS-eksperter som kan gi nyttig råd og hjelp.

Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge gir disse rådene for bedre sikkerhet:

  • skal gjøre jobben, er kjent med risikoforholdene han/hun kan komme borti.
  • Arbeidsgiver må sørge for at opplæring blir gitt på et språk som arbeidstaker forstår.
  • Operative ledere må være til stede og sørge for å risikovurdere, koordinere og sørge for skikkelige sikkerhetstiltak.
  • Arbeidsgiver må følge opp at arbeidet foregår sikkert og som planlagt og ha kontroll på at farer som oppstår, blir håndtert.
  • Organisering og ansvarsforhold må være klare og kommunikasjonen mellom aktørene om farer må være god.
  • Arbeidsgiver må planlegge og sørge for at arbeidstakere har riktig utstyr til rett tid.

 

Marspriser strøm crop

Marsprisen setter bunnrekord

Enn så lenge er forbruket av strøm lite påvirket av koronatiltakene

Merk at denne rekorden er notert i euro, ikke i norske kroner. Den svake norske krona gjør nemlig at strømprisen ikke stuper fullt så lavt for nordmenn. Bunnrekorden noteres derimot både i euro og i svenske kroner.

Les mer
Servi Lærdal crop

Rask utvikling av nød respiratorer – ikke bare i Norge

Imponert over FFIs kompetanse, profesjonalitet og evne til å lede

Under den daglige pressekonferansen torsdag 31. mars annonsert statsminister Erna Solberg at norske bedrifter hadde utviklet en nød respirator på rekordtid. Regjeringen har bestilt 1 000 respiratorer. Også i Danmark er et liknende prosjekt kommet omtrent like langt i utvikling av nød respiratorer.

Les mer
Klatran Skydda crop

Klatran ny, midlertidig Skydda Norge-sjef

Utrolig motiverende å jobbe med å hjelpe mennesker

Markedssjef Karoline Klatran (29) går inn i jobben som fungerende daglig leder for Skydda Norge. Skydda-sjef Vegard Aune er sykmeldt på ubestemt tid  (NB. ikke korona!), og markedssjef Klatran har overtatt roret på midlertidig basis.  - Jeg er er veldig glad for tilliten ledelsen i Skydda har vist meg.

Les mer
MDV 1 20 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold følger utgivelsesplanen for 2020

Mye har stoppet opp i samfunnet, men jo flere bedrifter som evner å holde hjulene i gang, dess raskere vil vi samfunnet komme i naturlig gjenge etter pandemien. Informasjon til dyktige fagfolk er fortsatt avgjørende. Min Drift og Vedlikehold vil fortsette å oppdatere alle fagfolk i bransjene.

Les mer