Beerenberg crop

Veldig fokusert på utvikling av bærekraftig materialteknologi

Fortsetter satsningen på teknologi og kompetanse

- Vårt hovedmål er å bli enda bedre til å beskytte våre oppdragsgiveres verdier. Dette skal vi gjøre ved kontinuerlig å søke etter ny teknologi, for å levere våre tjenester og produkter mer miljøvennlig og effektivt med enda bedre sikkerhet, forteller Arild Apelthun, konsernsjef i Beerenberg.

Helt siden slutten av 1970-tallet har Beerenberg levert tjenester som sikrer verdiene til sine oppdragsgivere innen et bredt spekter av industrier. I starten var selskapet tyngst eksponert mot skipsindustrien. Deretter har olje og gass hatt hovedfokuset, samtidig som selskapet de siste årene har diversifisert kundespekteret sitt til også å inkludere landbasert industri.

- I økende grad ser vi for oss å utnytte kompetansen vi har utviklet gjennom mange år i olje og gass også innenfor andre bransjer, forteller konsernsjef Arild Apelthun.

Rekordhøyt aktivitetsnivå
Beerenberg har lagt bak seg et godt 2019 med et rekordhøyt aktivitetsnivå i løpet av høsten. Særlig var det den store stansen på Mongstad som genererte mye aktivitet.
- Dette var en virkelig styrkeprøve. Som et eksempel var det nok ikke noe selskap i Norden som hadde så mye tonnasje stillas som Beerenberg i denne perioden, og alt var i bruk. Gjennom god planlegging og dyktig gjennomføring sikret vi at arbeidet ble utført både i henhold til en høy kvalitetsstandard og innenfor god HMS, forteller Apelthun.

Bærekraft i praksis
Energiforbruket i verden er økende. Heldigvis går utviklingen innen fornybar energi fort, samtidig som alle realistiske fremtidsprognoser viser at det vil være behov for olje og gass også i fremtiden.
- Ved siden av fokuset på utnyttelse av teknologi og utvikling av medarbeidernes kompetanse, er vi veldig fokusert på utvikling av bærekraftig materialteknologi. Hele tiden jobber vi med mer innovative løsninger særlig innen isolasjon. Også i et miljøaspekt, slik det nylanserte produktet Oryza-Siler et godt eksempel på, sier Arild Apelthun. ( Les nyhetssaken om Oryza-Sil)
Samler alle i Beerenberg
I fjor ble datterselskapet Benarx Solutions innfusjonert i Beerenberg. Nå følger også de andre datterselskapen i konsernet etter og bytter navn til Beerenberg.
- Dette er et ledd i forenklingen av selskapsstrukturen og ensretting av konsernet. Samtidig videreføres våre isolasjonsprodukter under varemerket Benarx®. Websiden www.benarx.com er nå en ren produktside.

Benarx Korea Ltd forandrer navn til Beerenberg Korea Ltd.
Benarx Asia Pacific Pte Ltd forandrer navn til Beerenberg Singapore Pte Ltd.
Benarx Solutions Poland Sp. z o.o. forandrer navn til Beerenberg Poland Sp. z o.o.
Og sist men ikke minst så forandrer Bouvet Industries navn til Beerenberg Industri AS.

 

Marspriser strøm crop

Marsprisen setter bunnrekord

Enn så lenge er forbruket av strøm lite påvirket av koronatiltakene

Merk at denne rekorden er notert i euro, ikke i norske kroner. Den svake norske krona gjør nemlig at strømprisen ikke stuper fullt så lavt for nordmenn. Bunnrekorden noteres derimot både i euro og i svenske kroner.

Les mer
Servi Lærdal crop

Rask utvikling av nød respiratorer – ikke bare i Norge

Imponert over FFIs kompetanse, profesjonalitet og evne til å lede

Under den daglige pressekonferansen torsdag 31. mars annonsert statsminister Erna Solberg at norske bedrifter hadde utviklet en nød respirator på rekordtid. Regjeringen har bestilt 1 000 respiratorer. Også i Danmark er et liknende prosjekt kommet omtrent like langt i utvikling av nød respiratorer.

Les mer
Klatran Skydda crop

Klatran ny, midlertidig Skydda Norge-sjef

Utrolig motiverende å jobbe med å hjelpe mennesker

Markedssjef Karoline Klatran (29) går inn i jobben som fungerende daglig leder for Skydda Norge. Skydda-sjef Vegard Aune er sykmeldt på ubestemt tid  (NB. ikke korona!), og markedssjef Klatran har overtatt roret på midlertidig basis.  - Jeg er er veldig glad for tilliten ledelsen i Skydda har vist meg.

Les mer
MDV 1 20 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold følger utgivelsesplanen for 2020

Mye har stoppet opp i samfunnet, men jo flere bedrifter som evner å holde hjulene i gang, dess raskere vil vi samfunnet komme i naturlig gjenge etter pandemien. Informasjon til dyktige fagfolk er fortsatt avgjørende. Min Drift og Vedlikehold vil fortsette å oppdatere alle fagfolk i bransjene.

Les mer