804500502

Dekker alle HR-aspekter en virksomhet trenger

Gavdi setter medarbeideropplevelsen i fokus på fremtidens arbeidsplass

SAP og Gavdi utvider deres samarbeid ved å tilby SAP SuccessFactors HR Cloud-løsninger i Norge. Det er en aktør med erfaring som nå trår inn i det norske markedet for digitale HR-løsninger. Gavdi har siden 1999 solgt, utviklet og implementert SAPs HR-løsninger, og har på den måten også vært med helt fra start, da SAP SuccessFactors ble introdusert i 2012.

«Gavdi er en av de ledende SAP-partnerne innen SuccessFactors i Europa, så det er med stor glede at våre norske kunder nå kan dra nytte av deres mer enn 20 år lange erfaring innenfor implementering av SAP Human Capital Management-løsninger (HCM). Disse løsningene tar utgangspunkt i medarbeideropplevelsen. De dekker alle HR-aspekter en virksomhet trenger, eksempelvis rekruttering, ressursplanlegging, talentutvikling, karriereutvikling, måloppnåelse, utdannelse, overholdelse av arbeidslover og samtykke, også videre. Vi ser et stort potensial for digital transformasjon innen HR på det norske markedet», sier Stefano Holguin, administrerende direktør for SAP Norge.

«Gavdi har alltid hatt en sterk posisjon i det nordiske SAP HCM-markedet, hvor de gjennom mange år har hatt et stort avtrykk i Danmark, Sverige og Finland. Siden introduksjonen av HXM har Gavdi utviklet seg til å bli en sentral implementeringspartner i Europa. Gavdi ser på Norge som et naturlig og viktig marked å være til stede på. Norge er et attraktivt marked med mange mellomstore og modne virksomheter, og er derfor en naturlig match med tanke på vår vekststrategi», sier Søren Koppelhus, grunnlegger og administrerende direktør for Gavdi. Han fortsetter videre med å si:

«I mellomstore virksomheter har man en modenhet hvor man kan se fordelen av å få en fullt integrert HR-løsning i stedet for «HR-øyer» som ikke prater sammen, og som tilbyr begrenset funksjonalitet som mange virksomheter vokser ut av når deres HR-funksjon modnet og må utvides. Her er SAP SuccessFactors en perfekt match, fordi man aldri vokser ut av løsningen, da den er cloudbasert og det kan tilføres nye moduler når behovet oppstår. Vi opplever samtidig en økt etterspørsel etter standardiserte løsninger som baserer seg på «best practice» som kundene kan ta utgangspunkt i, la seg inspirere av og vokse med. Dette passer perfekt med vår HXMNOW.com-løsning, som er en komplett pre-konfigurert løsning basert på SAP SuccessFactors som vil komme på markedet i løpet av kort tid».

Medarbeiderne har alltid vært den viktigste delen av en virksomhet, men COVID-19 har gjort dette enda tydeligere ved å utfordre både ledere og medarbeidere med store voldsomme forandringer. Virksomheter er nødt til å prioritere medarbeiderne sine, og sette de individuelle dialogene med hver enkelt medarbeider i system for at virksomheten og medarbeiderne skal jobbe mot det samme målet.

«Digital og strategisk HR er et av fremtidens aller viktigste felt innen ledelse. Alle virksomheter og organisasjoner må være innstilt på at selv ikke en stor aktør kan konkurrere med den lille smidige organisasjonen uten å sette fokus på alle medarbeideropplevelsene som samlet utgjør din og min jobbtilfredshet og med det også vårt engasjement. Virksomheter som overser dette løper i blinde inn i en fremtid hvor medarbeiderne etter hvert vil foretrekke å jobbe andre steder» sier Jens Conradi, Midmarket Sales Director, SAP SuccessFactors i Norge.

 

NFV region crop

Norsk Forening for Vedlikehold har kommet godt gjennom koronaåret 2020

NFV håper å kunne gjenoppta fysiske møter

Mandag 12. april ble årsmøtet i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV), selvsagt digitalt. Virksomheten har holdt seg på et godt nivå. Medlemsmassen er stabil, og økonomien er sund. 2020 har stått i omstillingen og digitaliseringens år. Både styret og administrasjonen har gjort en formidabel innsats.

Les mer
Tine crop

Lokale råvarer og resirkulering gjør at Tine oppleves som Norges mest bærekraftige merkevare

Forbrukerne legger større vekt på innenlands produksjon

Europas største merkevarestudie på bærekraft, Sustainable Brand Index, lanserte i dag den offisielle listen over hvilke merkevarer som oppfattes å være mest bærekraftige i Norge.  I år er det meieriproduktleverandøren Tine som topper listen, noe som blant annet skyldes deres bidrag til kortreist mat og resirkulering.

Les mer
EOS_systems crop

Norske bedrifter omfavner industriell 3D-printing

Additiv produksjon er avgjørende for innovasjon og store kostnadsbesparelser

For at norske produsenter skal få hjelp til å utnytte potensialet i additiv produksjon (AM) fullt ut, har Innovasjon Norge Tyskland, i samarbeid med NCE iKuben og Norsk Katapult (Siva), lansert et AM-akseleratorprogram med 8 norske selskaper fra ulike bransjer. Programmet er det første i sitt slag i Norge, og selskapene får eksperthjelp og praktisk støtte fra Innovasjon Norge i Tyskland og EOS, som er blant de ledende på verdensbasis innen ekspertise og teknologi på området industriell 3D-printing.

Les mer
804500502

Gavdi setter medarbeideropplevelsen i fokus på fremtidens arbeidsplass

Dekker alle HR-aspekter en virksomhet trenger

SAP og Gavdi utvider deres samarbeid ved å tilby SAP SuccessFactors HR Cloud-løsninger i Norge. Det er en aktør med erfaring som nå trår inn i det norske markedet for digitale HR-løsninger. Gavdi har siden 1999 solgt, utviklet og implementert SAPs HR-løsninger, og har på den måten også vært med helt fra start, da SAP SuccessFactors ble introdusert i 2012.

Les mer