Digitalt studio crop

Skal benytte høsten til å samle erfaring og utvikle den digitale porteføljen

Gode erfaringer med digitalisering

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) og Quality Norway, som er operativ enhet for foreningens virksomhet, har gode erfaringer med å arrangere digitale kurs og konferanser. - Da Norge ble stengt 12. mars tok vi umiddelbart grep, forteller Arild Nybø. Han er daglig leder for begge virksomhetene. Tilbakemeldingene så langt er gode.

- Vi skal benytte høsten til å samle erfaring og utvikle den porteføljen vi mener bransjene trenger og vil benytte i fremtiden, sier Nybø. NFVs medlemmer stiftet bekjentskap med digitalt møte allerede 6. mai. Da ble foreningens årsmøte arrangert heldigitalt. Gjennomføring og formaliteter, som stemmegivning, fungerte utmerket. - Selvsagt fikk vi ikke den sosiale delen av et tradisjonelt årsmøte, men tilbakemeldingene er gode, fortelle Siri Ulvin. Hun er administrasjonsleder i NFV.

- Inntektene fra tradisjonell kursvirksomhet ble borte over natten, sier Nybø. Vi tok grep ganske raskt. Som nevnt ble foreningens årsmøte arrangert digitalt. Medlemsmøter ble også gjennomført via nettet. Arbeidet med å evaluere hvilke kurs som egnet seg for digital gjennomføring startet ganske raskt etter at Norge ble stengt. Parallelt med arbeidet med å finne ut av hvilke kurs som egnet seg for nettgjennomføring, jobbet vi med å utvikle teknisk løsning for gjennomføring av kurs fra Quality Norways lokaler på Lysaker. Først måtte verktøy velges. – Vi falt ned på Zoom, sier Nybø. Da Min Drift og Vedlikehold besøket Norsk Forening for Vedlikehold ble et digitalt kurs gjennomført. Kursleder og teknisk operatør uttrykte positive erfaringer med løsningen. Stene Kristiansen er ansvarlig for kursarangeringen i NFV fortalte at tilbakemeldingen er gode.

Utvider aktiviteten

Med studio for gjennomføring av digitale kurs i egne lokaler kan Quality Norway sørge for effektiv gjennomføring av slike kurs. Det planlegges å etablere et studio til for arrangering av digitale kurs i lokalene på Lysaker. Med teknologien som er valgt er det ikke nødvendig for foredragsholderen å være til stede i studio. Møteleder og teknisk ansvarlig er de eneste som trenger å være fysisk til stede i studio.

- Vi må jobbe med å utvikle foredragsholdernes kompetanse innen digital forelesningen, sier Kristiansen. Det kreves noen andre egenskaper å formidle kunnskap vi skjerm, enn fysisk tilstedeværelse. Viljen og evnen hos flertallet av våre foredragsholdere til å tilegne seg ny kompetanse er imponerende. Selvsagt erfarer vi at noen foredragsholdere reserverer seg mot å forelese via en skjerm, men det er ytterst på. Nå arbeider vi med å se på det faglige innholdet i kusene, slik at de blir mest mulig egnet for digital gjennomføring.

Digitalt studio 2 500.jpg

Variert tilbud

Både Nybø og Kristiansen mener at kurstilbudet i fremtiden vil være en kombinasjon av fysiske og digitale kurs. For det første vil viljen og muligheten til å reise bli redusert. Samtidig vil vi som arrangører og kursdeltakerne få erfaring med digitale kurs. Dette forholdet vil være en pådriver for økt antall digitale kurs. Men noen temaer vil være mindre egent for fjernundervisning, slik at det fortsatt er behov for fysisk tilstedeværelse. Behovet for nettverksbygging og faglige diskusjoner med fagkolleger forsvinner ikke. Dette forholdet taler også for at det vil være ønskelig med fysisk tilstedeværelse ved noen arrangementer. I noen sammenheng kan det være aktuelt å arrangere kombinasjonsløsninger ved at noen deltakere er fysisk til stede, samtidig som arrangementet streames. Det vil i hovedsak gjelde konferanser, men kan være aktuelt for andre arrangementer også.

Siste arrangementstype vil være bedriftsinterne kurs. Slike e-læringskurs bestilles av bedriften og gjennomføres når det passer for den aktuelle bedriften.

Tilpasser organisasjon og tilbud

- Vi skal benytte høsten til å samle erfaring og utvikle kurs og arrangementsporteføljen som dekker det fremtidige behovet, sier Nybø. Så langt tror vi at vi har funnet de arrangementsformer som er aktuelle. Jobben som nå må gjøres er å vurdere hvilke temaer som passer for de forskjellige gjennomføringsformer. Videre må vi utvikle den digitale pedagogiske kompetansen hos våre forelesere og vår interne digitale kunnskap. Når alt dette er på plass mener vi at våre foreninger er godt rutet for fremtiden.

- Parallelt med det arbeidet vi har beskrevet, har vi også tilpasset arbeidsstokken til den nye hverdagen, forteller Nybø. Slik Quality Norway og foreningene er organisert erfarer vi nå at organiseringen sikrer foreningene handlingsfrihet i en vanskelig økonomisk situasjon. Selv om kursvirksomheten som er en vesentlig inntektskilde, er redusert, kan foreningen opprettholde sine faglige og medlemsrettede aktiviteter. Vi tærer noe på Quality Norways egenkapital, men sikrer foreningenes virksomhet. Ved at vi evnet å utvikle gode digitale tilbud raskt, fikk vi inntekter fra digitale kurs i vår. Målsettingen er at vi i årets fjerde kvartal skal gå i balanse.

- Når vi våre målsettinger, vil foreningene kunne se den digitale transformasjon trygt i møte, sier Nybø avslutningsvis.

 

AGILOX _OCF crop

Nytt "Intelligent styrt kjøretøy" (IGV): Autonom balansert gaffeltruck styres av svermintelligens

Kan plukke opp paller, sprinkelkasser og lastbeholdere med vekt opp til 1500 kg

Etter “ONE” kommer “OCF”: AGILOX utvider sitt sortiment med intelligent styrte kjøretøy ved å introdusere en ny, autonom balansert gaffeltruck som kan kjøre i alle retninger og fungere med svermintelligens. Slik har AGILOX gått inn på et nytt bruksområde: klassisk intralogistikk i inngående/utgående lagertransport og lagring.

Les mer
Orevas SAR crop

Avfallshåndteringsselskapet SAR Gruppen implementerer Infor EAM med Prevas

Infor EAM inngår som løsning for vedlikeholdsstyring

SAR Gruppen, som håndterer farlig avfall, er i startfasen med implementering av Infor CloudSuite på sine anlegg fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord. Infor CloudSuite, med Infor EAM som en viktig bestanddel, er en portefølje av løsninger fra Infor utviklet for skyen som gjør samhandling i organisasjoner enklere.

Les mer
OneRobot eys crop

OnRobot utvider produktegenskaper og gir kunder mulighet til å bruke verktøy med stadig utvidede applikasjoner

Tradisjonelle industriroboter med bare ett formål taper terreng

OnRobot viser sitt engasjement for kontinuerlig og rask produktforbedring med lanseringen av en programvareoppdatering for det populære ‘Eyes’-synssystemet. Oppdateringen er en del av en bred programfokusert strategi for å gi OnRobots kunder løpende forbedringer i produktporteføljen.

Les mer
TESS fjerner vann crop

Fjerner vann og forurensning fra hydraulikkolje

Kan inneholde opp mot 75 prosent vannmetning

TESS tilbyr en bredt sortiment av servicetilbud, som periodisk vedlikehold, sertifisering, reparasjon, validering og sikkerhetstesting. Det siste tilskuddet i serviceporteføljen er fjerning av vann og smuss i hydraulikkolje. TESS benytter en oljeslynge som sentrifugerer ut vann og forurensning fra hydraulikkoljen.

Les mer