Goodtech Alginor crop

Goodtech bidrar til ledende produksjon hos Alginor

19. juni i år annonserte Alginor at selskapet har sikret finansiering til prosesseringslinjene i sitt nye bioraffineri på Avaldsnes. Goodtech kan i dag kunngjøre at konsernet har inngått avtale med Alginor om å levere avansert prosessteknologi til Alginors bioraffineri. Konkurransedyktig produksjon av næringsmiddel er et strategisk satsingsområde for Goodtech, og prosjektet skal bidra til at Alginor når en markedsledende produksjon.

Alginor er et norsk selskap som spesialiserer seg på produksjon av marine biobaserte ingredienser til diverse industrier innen legemidler, mat, kosmetikk, fôr, og landbruk. Selskapet arbeider med å utvikle en integrert verdikjede for høsting, bioraffinering og kommersiell produksjon basert på norsk stortare (Laminaria hyperborea.)

"Vi har arbeidet en tid sammen med Alginor for å finne gode produksjonsløsninger og er glad for at vi nå kan gå i gang med prosjektet med mål om å etablere en effektiv og automatisert produksjon av bærekraftige næringsmiddelingredienser til globale markeder. Alginor har stort fokus på ressursutnyttelse og bærekraft i sin produksjon, noe som også resonerer godt med våre verdier og det vi skal levere i prosjektet," kommenterer konsernsjef Margrethe Hauge i Goodtech.

Anlegget skal godkjennes for produksjon av ulike næringsmiddelingredienser, bl.a. alginat og tarepulver. Goodtech vil være ansvarlig for design, installasjon og igangkjøring av anlegget i et kontraktsomfang på om lag 20 MNOK. Prosjektet starter opp sommeren 2024, og forventes ferdigstilt sommeren 2025.

MoreScope crop

Nysnø Klimainvesteringer, SINTEF Venture og FinStart Nordic investerer i MoreScope AS

Nysnø Klimainvestering (Nysnø), SINTEF Venture VI, FinStart Nordic og eksisterende aksjonærer investerer til sammen 34 millioner kroner i det norske selskapet MoreScope AS. MoreScope AS leverer en datadreven plattform som hjelper selskaper og investorer å kartlegge, forbedre og rapportere sine klimafotavtrykk. Selskapet har en bred kundebase innenfor energi, sjømat, industri og finans, og kan med ny kapital styrke sin posisjon og vekst i det nordiske markedet.

Goodtech Alginor crop

Goodtech bidrar til ledende produksjon hos Alginor

19. juni i år annonserte Alginor at selskapet har sikret finansiering til prosesseringslinjene i sitt nye bioraffineri på Avaldsnes. Goodtech kan i dag kunngjøre at konsernet har inngått avtale med Alginor om å levere avansert prosessteknologi til Alginors bioraffineri. Konkurransedyktig produksjon av næringsmiddel er et strategisk satsingsområde for Goodtech, og prosjektet skal bidra til at Alginor når en markedsledende produksjon.

smart-factory-brochure-crop

Smart Operations

Teknologiendringer skaper muligheter og utfordringer. Jo mer omfattende og raske endringene er, dess vanskeligere er det for brukerne å håndtere situasjonen. I dag endrer teknologien seg raskere enn noen gang tidligere. De fleste industribedrifter trenger hjelp til å finne hvorledes eget selskap skal ta ny teknologi i bruk. Sentralt for mange bedrifter er konvergensen mellom IT og OT. Deloitte, med bakgrunn i IT, har utviklet et konsept for å hjelpe industribedrifter til å få gode løsninger på IT/OT problematikken.

APX crop

Mange nye krav dekkes i en og samme løsning

Byggevareprodusenten, Isola, er først ute med å dekke nye EU-krav som Åpenhetsloven (ESG), Digitalt Produkt Pass (DPP), og miljødata (EPD).  Med på løsningen følger det også med en WEB-basert pakkseddel hvor innholdet linkes direkte til dokumenterte data.