Goodtech Wacker crop

Ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje

Goodtech oppgraderer vern- og kontrollanlegget til Wacker

I forbindelse med Wacker Chemicals Norway AS sine planer om å automatisere og overvåke verkets 132kV, 22kV og 6,6kV høyspentanlegg, har Goodtech inngått kontrakt på leveranse av kontrollsystem og nye vern. Kontrakten er i størrelsesorden 8 MNOK, og representerer et spennende prosjekt innen Goodtechs strategisk satsningsområde.

Goodtech får ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje av kontrollsystem og nye vern i prosjektet som starter i løpet av sommeren 2022, og skal stå ferdig våren 2023.

«I forbindelse med oppgradering av høyspentanleggene ved Wacker Holla Metall må kontrollanlegget automatiseres og utvides/bygges om. Wacker valgte Goodtech til dette oppdraget pga. løsning, pris, kompetanse og fleksibilitet, i tillegg til selskapets høye sikkerhetsintegritet. I driftsfasen har vi erfart at Goodtech er tett på med god oppfølging, og deres nærhet til anlegget også har vært en viktig faktor i valg av leverandør», uttaler Petter Bakken, elektrosjef hos Wacker Holla.

Konsernsjef Margrethe Hauge understreker

«Vi har jobbet tett sammen med Wacker Chemicals Holla i flere prosjekt og har god erfaring med samarbeidet. Det er svært gledelig at de igjen velger Goodtech! Vi ser frem til å gjøre en god leveranse innen våre kjerneområder sammen med teamet i Wacker Chemicals, som vi opplever som en innovativ og fremoverlent partner».

Glitre_Gravfoss-hydrogen crop

HYDS valgt til å produsere grønt hydrogen med Glitre Energi

Pilotprosjektet skal også bidra til å utvikle markedet for hydrogen

Glitre Energi har valgt Hydrogen Solutions (HYDS) til å utvikle et nøkkelferdig produksjonsanlegg for hydrogen i Buskerud. Kraftprodusenten Glitre Energi ønsker å produsere grønt hydrogen ved sine elvekraftverk, og å teste HYDS sin løsning i en pilot. 

Les mer
Økt bemanning crop

Høye energipriser øker etterspørselen etter arbeidskraft i industrien

Utenlandsk arbeidskraft gjør seg særlig gjeldene innen verft og verkstedindustri

Voldsomme prisøkninger på strøm og olje har opprørt mange nordmenn det siste halve året. Regningene var vanskelig å betale for mange, samtidig som milliardene fosset inn i statskassen. At situasjonen samtidig førte til tidenes arbeidsmarked, er det mange som glemmer i energinasjonen Norge.

Les mer
NORD-DuoDrive-3kW crop

NORD DuoDrive nå med effekter på opptil 3 kW Patentert girmotor

Kan utstyres med alle vanlige hulakseldimensjoner og flensversjoner

Den patenterte DuoDrive fra NORD DRIVESYSTEMS er et revolusjonerende integrert gir/motorkonsept i et hygienisk vaske-down design som nå dekker effektområder på opptil 3 kW. Den sømløse integreringen av gir og motor i et drivsystem er et kvantesprang og setter nye standarder med hensyn til brukervennlighet og effektivitet.til det globale skipsmarkedet.

Les mer
Goodtech Wacker crop

Goodtech oppgraderer vern- og kontrollanlegget til Wacker

Ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje

I forbindelse med Wacker Chemicals Norway AS sine planer om å automatisere og overvåke verkets 132kV, 22kV og 6,6kV høyspentanlegg, har Goodtech inngått kontrakt på leveranse av kontrollsystem og nye vern. Kontrakten er i størrelsesorden 8 MNOK, og representerer et spennende prosjekt innen Goodtechs strategisk satsningsområde.

Les mer